Toyota Kültürü Nedir? – Toyota Kültürü Üzerine

Paylaşmayı unutmayın.

Toyota Kültürü Nedir? – Başarı tesadüf değildir. Toyota markası da bunun en büyük örneklerinden biridir. Forbes 2020 En Değerli Markalar Listesi‘nde otomobil markalarının zirvesinde Toyota yer alıyor. 1937 yılında kurulan Aynı zamanda Toyota, dünyada en çok satılan araba modelinin de yaratıcısıdır. Corolla.

Çünkü Toyota, kurulduğu günden bu yana belli bir değerler sistemi ile çalışıyor. Hatta bu sistem derslerde okutulan bir kaç kitap haline geliyor. Dahası, tüm üretim birimlerine ilham oluyor. Özetle, Toyota Japonya’da görevli bir çalışan, Türkiye’de çalışmaya başladığında zorlanmıyor.

Toyota Kültürü Nedir? – Toyota Kültürü Üzerine

Marka Tarzı ve Toyota Kültürü

toyota-kulturu-nedir-toyota-kulturu-uzerine
@unsplash by Alexander Londoño

Toyota Tarzı’nda Toyotanın yönetim ilkeleri 4P modeli ile özetlenmektedir. Bunlar; Felsefe (Philosophy), Süreç (Process), İnsan (People) ve Problem Çözme (Problem Solving) olarak açıklanmaktadır. Birincisi, tüm bunların temeli uzun vadeli felsefedir ve müşteri ve topluma değer kazandırmaya odaklanılır. Dahası, yalın süreçlerle israf yok edilir, akış süresi kısaltılır. İsrafı yok etme işlemi, kesin problem çözme yöntemleri kullanan insanlar tarafından yapılmaktadır. Kısaca, Toyota’nın yönetim sistemi bu dört seviye içindeki ilkeler ile tanımlanır.

https://books.google.com.tr/books/about/Toyota_K%C3%BClt%C3%BCr%C3%BC.html?id=3JDsDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true
books.google.com
  • Felsefe; Toyota’nın amacı ve neden varolduğu ile ilgilidir.
  • Süreç; Toyota’nın operasyonel mükemmelliği sağlayacağına inandığı şeyler ilgilidir (sürekli israfı yok ederek).
  • İnsanlar; şirketi ileriye götüren unsurlardır ve kültür insanlara ortak bir hedefe doğru birlikte hareket ederken nasıl davranmaları, düşünmeleri ve hissetmeleri gerektiğini öğretir.
  • Problem Çözme; Toyota insanlarının sürekli iyileştirme (kaizen) için çabalarını odaklandırma yoludur.

Toyota Kültürü Nedir?

toyota-kulturu-nedir-toyota-kulturu-uzerine
@unsplash by Muhammad Putra Arienda

Toyota kültürü, şirket kurulduğundan bu yana gelişmiş ve şirketin kilit yeteneği olmuştur. Diğer yandan faaliyetlerin yalın olmasının, arabaların pazara doğru zamanda, doğru maliyetle çıkmasının, arabayı geliştiren başmühendislerin müşteriyi çok iyi anlamasının, şirket yöneticilerinin uzun vadeli eğilimleri tahmin etmelerinin ve açık stratejilere sahip olmalarının ve her çalışanın şirketin yıllık planını gerçekleştirmesi için canla başla çalışmasının sebebi budur. Başka bir deyişle, temelinde insanlara saygı ve sürekli iyileştirme vardır.

Örneğin, Toyota kültüründe güçlü bir varsayım, yöneticilerin lider ve liderlerin de öğretmen olduğudur. Dahası, müdürün en önemli işi, genç üyelere Toyota’nın tanımlama, analiz etme, iletişime geçme ve problem çözme tarzını öğretmektir.

Bunun yanında, şirketin amacı her zaman iki yönlü olmuştu: Şirketin bel kemiğini oluşturan ekip üyeleri kadar topluma da yararlı olmak. Sonuç olarak günümüz yöneticileri, sürekli iyileştirme, insanlara saygı ve büyük ölçekte dünyaya olumlu yönde katkı ilkelerine dayanan içsel bir kültür yaratma geleneğine bağlı kalmışlardır.

“Toyota’yı sadece güçlü kılmayı değil, tüm evreni hayran bırakan, dünyanın güvenini ve saygısını kazanan bir şirket yapmak istiyoruz.” Hiroshi Okuda

kaynaklar: vikipedia,forbes, toyota kültürü-2008-optimist.

Paylaşmayı unutmayın.

İlgili Sayfalar