4 Farklı Tip Şirket Kültürü Türü: Hangisi Sizi Anlatıyor?

Paylaşmayı unutmayın.

4 Farklı Tip Şirket Kültürü Türü: Hangisi Sizi Anlatıyor? – Ferah ve sağlıklı iş ilişkileri, güçlü, uzun ömürlü ekiplerle mümkündür. Tipik şirket kültürü, mükemmellik, yenilikçilik, bilgi, finansal performans veya endüstri liderliği gibi nitelikleri en üste koyar. Ancak tüm bunların birlikte çalışan güçlü ve sağlıklı insanların sonucu olduğu gerçeğini gözden kaçırır. Bu gibi durumlarda ekip, bir süre daha iyi performans gösterse de tam potansiyeline ulaşamaz veya uzun süre zirvede kalamaz.

Bir işyerinin dinamiklerini, iyiliğe ve güçlü ilişkilere ne kadar değer verdiğine göre belirleriz. Bunların işyeri kültürünü nasıl etkilediğini, çalışanlar arasında bireysel refaha ve ilişkilere ne derece değer verildiğini temsil eden eksenler üzerine yerleştirerek görebilirsiniz. Her eksende güçlü ve zayıf olan bu değerler arasındaki etkileşim, kurumsal hayata aşina olan işyeri kültürlerini temsil eden kadranlar yaratır.

Ortak Şirket Kültürü Türü

Köpekbalıkları Okulu

Köpekbalıkları Okulu modelinde ilişkiler önemlidir ama esenlik önemsizdir. Bu iş yeri, sonuç odaklıdır. Dolayısıyla ilişkilerde tamamen yarara odaklanır. İnsanlar uzun saatlerce çalışırlar ve bunun sonucunda şikayet etmezler. İlişkiler, ekipteki diğer kişilerle, daha geniş organizasyondaki insanlarla ve hatta müşterilerle etkileşime dayalıdır. Para, başarı veya prestij elde etmek için ilişkiler bir araçtır.

Bu modelde çalışanlar promosyonlar ve primler için ellerinden gelenin en fazlasını sunarlar. Çalışkan insanlar kazançlı olurken diğerleri bir lokmada yutulur. Genelde çok çalışanlı bir işyerinin basmakalıp versiyonudur. Kişiler güçlü networkler edinebilir. Ancak bunun insani maliyeti tükenmişlik, herkes arasında moral bozukluğu ve sağlık sorunlarıdır. Daha yetenekli insanlar bu tip bir modele daha az sadık kalacaktır.

Photo by Amy Hirschi on Unsplash

Kıyamet Döngüsü

Ne ilişkilerin ne de refahın önemli olmadığı bir işyerinde daha önce çalıştıysanız, orada muhtemelen Kıyamet Döngüsü modeli uygulanıyordur. Bu ortamda insanlar refahlarını hiçe sayarak çok sıkı bir şekilde çalışabilirler. Genelde çalışırken geçinmekten başka bir amaç duyguları olmaz. Kârdan çalışan bağlılığına kadar çoğu ölçümde iş sonuçları ortalamanın altında kalır. Hem yöneticilerin hem de çalışanların böyle bir kültürü değiştirme girişimleri de genellikle çok azdır. İlgisizlik, alaycılık, düşük performans ve sürüklenme duygusu bu işyerini karakterize eder.

Ayrıca bakabilirsiniz: Çalışanların En Mutlu Olduğu Şirketler

Yalnız Leoparlar

Yalnız Leopar şirket kültürü, güçlü insan ilişkilerine olmasa da bireysel iyiliğe değer verir. Sebep, katı bir bireycilik veya bazen şirket yapısı olabilir. İnovasyon ve risk alma, ekip üyeleri arasında güvenilir bağlar varsa en iyi sonuçları doğurur. Bu nedenle ekip bu senaryoda gitgide zayıflar. Örgütsel dayanıklılık daha düşüktür.

Birbirine zıt çalışma tarzları hakkında daha az bilgi sahibi olan bireyler, win-win çözümler yaratmakta zorlanır. Bireyler kendilerini kollasalar da, ekip çalışmasını beslemekle pek ilgilenmezler. Güçlü ve yetenekli olmasına rağmen hayatının çoğunu yalnız geçiren leopar bu işyeri tipi için en uygun karakterdir.

Güvenilir Ekipler

Hem güçlü ilişkilere hem de bireysel iyiliğe değer veren bir iş yeri herkesin idealidir. Bu işyeri modelinde bireyler kendileri kadar birbirlerine de önem vererek maksimum fayda sağlar. Bu, insanların birbirine iyi davranmasından çok daha fazlası anlamına gelir. Farklı türde karakterler zorla uyumlu olmaya çalışmadan birlikte çalışabilirler. İnsanlar, örgütsel otoritenin tüm seviyelerindeki meslektaşlarına – saygı gösterir ve onlardan saygı görür. Eğitim, bireysel becerilerin yanı sıra grup dinamiklerini öğrenmeyi içerir.

Güvenilir Ekipler, bolluk zihniyetine değer verirler. Yani birbirlerini beslediklerinde işlerin daha dolu dolu geçeceğine inanırlar. Örgütsel dayanıklılık, ortak bir misyon ve amaç etrafında birleşmekten doğar. Bu kişiler, maddi, duygusal, entelektüel ve sosyal ihtiyaçların dengede olduğu bir ortamda çalışırlar.

Photo by Charles Deluvio on Unsplash

Sizin Ekibiniz Hangisi?

Bu senaryolardan hangisi sizi ekibinizi daha iyi tanımlıyor? Ekipler de aynı insanlar gibi, nadiren bir kutba sahiptir. Ekibin bir kısmı bir kültürü, bir kısmı ise başka bir kültürü benimseyebilir.  Siz kim olduğunuzu (veya olmak istediğinizi) ve yakın çalışma arkadaşlarınızın kim olduğunu düşünün. Aynı değerlere sahip insanlarla çevrili misiniz?

Hangi senaryonun ekibinizi en iyi tanımladığına karar verin ve kararınızın nedenlerini yazın. Tek bir yönetici tarafından yönetilen departmanınızı düşünebilirsiniz. Burada iki eksene odaklanmanız gerektiğini unutmayın: Ekibiniz ilişkilere ve iyiliğe ne kadar değer veriyor?

Ekip üyeleri arasında ekibinizin kadranda nerede olduğunu da tartışabilirsiniz. Nasıl bir şirket kültürü ile çalıştığınız konusunda hemfikir misiniz? Bu kültürden memnun musunuz, yoksa daha iyi bir yol mümkün mü? Konuşmanın sonunda kesin bir cevaba varmanız gerekmiyor. Ancak daha iyi bir şirket için bu konuşma bir başlangıç niteliğinde olabilir.

Ayrıca bakabilirsiniz: Toyota Kültürü Nedir? – Toyota Kültürü Üzerine

Paylaşmayı unutmayın.

İlgili Sayfalar