Newton’un Hareket Yasalarından Hayat Dersleri

Paylaşmayı unutmayın.

Newton’un Hareket Yasalarından Hayat Dersleri- Newton’un hareket yasaları, bir cisim üzerine etki eden kuvvetler ve cismin hareketi arasındaki ilişkileri ortaya koyan üç yasadır. Bu yasalar klasik mekaniğin temelini oluşturmuştur. Bizzat Newton tarafından fiziksel nesnelerin hareketleri ile ilgili birçok olayın açıklanmasında kullanılmıştır. Newton, bu hareket yasalarını ve yine kendi bulduğu evrensel kütle çekim yasasını kullanarak Kepler’in gezegensel hareket yasalarının elde edilebileceğini göstermiştir.

Tüm bunların yanında, bu üç yasadan muhteşem hayat dersleri çıkarmak mümkün!

Newton’un Hareket Yasalarından Hayat Dersleri

1. Yasa: Eylemsizlik

Tüm cisimler bir kuvvet etkisi tarafından durumunu değiştirmeye zorlanmadıkça düzgün doğrusal hareketini veya durağanlığını korur.

Newton'un Hareket Yasalarından Hayat Dersleri
@pixabay

Dinlenme, rahatlama ve hatta miskinlik döngüsüne girdiğimiz an bir işi tamamlamak için gereken enerji ve momentumu kazanmamız oldukça zorlaşır. Newton bunu şu sözüyle destekliyor: “Hareket etmeyen bir cisim, üzerine bir kuvvet etki etmediği sürece hareketsizliğini korur”.

Buradan çıkarabileceğimiz sonuç, bizi harekete geçirecek şeylere ihtiyacımız olduğu… Bu ihtiyacı; yaratıcı içgüdülerimizin yok olmasını istemiyorsak, beynimizin ve bedenimizin uzun süre rölantide kalmaması gerektiğiyle destekleyebiliriz.

Her insanı tetikleyen farklı olaylar, durumlar mevcut. Önemli olan bizi tetikleyenin, harekete geçirenin ne olduğunu bulmak ve anlamak. Harekete geçmek için desteğe ihtiyaç duyduğumuzda, ilham perilerini beklemek yerine kendi ilhamımızı kendimiz oluşturabiliriz!

Parlak ve yaratıcı fikirleri bir uyaran olarak algılayıp, harekete geçmek için kullanmak da bir seçenek elbette.

2. Yasa: Dinamiğin Temel Prensibi

Bir cismin momentumundaki değişim, cisim üzerine uygulanan itme ile orantılıdır ve itmenin uygulandığı düz doğru boyunca meydana gelir.

newtonun-hareket-yasalarindan-hayat-dersleri
Photo by nappy on Pexels

Üretme, planlama ve düşünme sürecinde kontrol etmesi zor bir ivme yakalandığında harekete devam etmeliyiz. İlhamınız ne kadar büyük ne kadar görkemli olursa yarattığı etkinin de o ölçüde büyük olacağını söylemek mümkün.

Bazen ivmeyi kaybetmemiz, yapmaya çalıştığımız işin tamamen yok olmasıyla sonuçlanabilmekte.

Yine dışarıdan müdahale edilmedikçe, hızımız ve yönümüz değişmez, değişmemeli. Bu durumu iş hayatında; odaklanmak, konudan sapmamak ve hedefe yönelmek olarak düşünebiliriz.

Yani, ivmemizi korumalı, yönümüzü, kendimizden emin olduğumuz müddetçe değiştirmemeliyiz.

Girişimlerimiz ya da projelerimiz için çalışma halindeyken önümüze çıkabilecek, o an için daha parlak ve büyük görünen fırsatlar aklımızı çelebilirler. Bu durumlarda, seçeneklerin dikkatimizi dağıtıp yönümüzü kaybettirmesinden kaçınmalıyız. Hedeflerimizden şaşmamalıyız.

Newton’un Hareket Yasalarından 3. Yasa: Etki-Tepki Yasası

Her etkiye karşılık eşit ve zıt bir tepki vardır.

newtonun-hareket-yasalarindan-hayat-dersleri
Photo by Sora Shimazaki on Pexels

Durma halindeyken, beklenmedik bir etki ile tekrar harekete geçebiliriz. Ancak aynı etki hareket halindeyken de raydan çıkıp düşmemize sebep olabilmekte. Bu sebeple; bilinmeyen durumların ortaya çıkaracağı etkinin artılarını ve eksilerini öngörebilmeliyiz.

Dengede kalabilmek için, negatif koşullarla başa çıkmayı öğrenmeliyiz. Elbette, bizi tekrar harekete geçirdikleri için onlara minnettar olmalıyız!

Bunun yanında, motivasyon ve girişimcilikle ilgili Newton’un prensiplerinden faydalanırken, kişisel farklılıkları da gözetmekte fayda var.

Modern zamanın iddialı tavsiyelerinin yanı sıra, 300 yıllık felsefi ve bilimsel bir yasadan öğreneceğimiz çok şey var. Y kuşağının “motivasyon problemini” çözmesine yardımcı olabilecek cevaplar Isaac Newton’un hareket yasalarında saklı. Yalnızca bakmak değil, baktıklarımızı görmemiz dileğiyle..

Kaynak

Paylaşmayı unutmayın.

İlgili Sayfalar