Myers Briggs Kişilik Tipleri Nelerdir? Kendinizinkini Nasıl Bulabilirsiniz?

Paylaşmayı unutmayın.

Myers Briggs Kişilik Tipleri Nelerdir? Kendinizinkini Nasıl Bulabilirsiniz? – Daha önce birilerinin kendisine INTJ ya da ESTP şeklinde tanımladığına şahit oldunuz mu? Eğer olduysanız bu harflerin ne anlama geldiğini muhakkak merak etmişsinizdir. Bu harfler aslında Myers Briggs Tip Göstergesi (MBTI) olarak adlandırılan kişilik tipleridir. Gösterge, bir insanının güçlü yanlarını, kişilik tipini ve tercihlerini belirlemek için geliştirilmiştir. Geliştiricileri Isabel Myers ve annesi Katherine Briggs’tir. Bu göstergeyi geliştirirken Carl Jung’un kişilik tipleri teorisi ile çalışmalarını baz almışlardır. Günümüzde, MBTI envanteri dünyada en yaygın kullanılan psikolojik araçlardan biridir.

Myers Briggs Kişilik Tipleri

Myers Briggs Testinin Geliştirilmesi

Isabel ve Katherine Jung’un psikolojik tipler teorisine hayran oldular. Sonrasında bu teorinin gerçek dünyaya uyarlanabileceğini fark ettiler. İkinci Dünya Savaşı devam ederken bu gösterge üzerinde çalışmaya başladılar. Amaçları bireysel farklılıkları anlamaya çalışmakta kullanılabilecek bir göstergeye sahip olmaktı. Eğer insanlar kendilerini daha iyi anlarsa kişilik tiplerine daha uygun seçimler yapabileceklerdi. Böylece daha mutlu ve daha sağlıklı bir yaşam süreceklerdi. 1940’ta göstergenin ilk hali ortaya çıktı. Isabel ve Katherine, ilk testleri arkadaşları ve aile bireyleri üzerinde yaptılar. Sonraki yirmi yıllarını da testi geliştirmeye adadılar.

Testin Genel Özellikleri

Myers Briggs envanteri 16 kişilik tipi barındırır. Envanterdeki sorular ve cevaplarına göre kişiler bu tiplerden biri olarak tanımlanır. Göstergenin amacı kişilerin kendilerini daha iyi keşfetmelerini ve anlamalarını sağlamaktır. Herhangi bir kişilik tipinin diğerine bir üstünlüğü bulunmak. Amaç yalnızca kendiniz hakkında daha fazla bilgi sahibi olmanıza yardımcı olmaktır. Anket dört ana ölçeğe sahiptir.

Dışadönüklük (E) – İçedönüklük (I)

Dışadönük-içedönüklük ilk olarak Jung tarafından keşfedilmiştir. Bu ikili insanların nasıl tepki verdiklerini ve çevrelerindeki dünyayla nasıl etkileşime girdiklerini tanımlamanın bir yoludur. Bu terimler çoğu kişiye tanıdık gelebilir. Ancak MBTI’de kullanılma biçimleri popüler kullanımlarından biraz daha farklıdır.

Dışadönükler genellikle eylem odaklı olma eğilimindedirler. Sık sık sosyal etkileşimde bulunmak bu kişilere zevk verir. Diğer insanlarla zaman geçirdikten sonra kendilerini yorgun değil enerjik hissederler. Düşünce odaklı olma, derin ve anlamlı sosyal etkileşimlerin tadını çıkarma ve yalnız zaman geçirdikten sonra deşarj olma eğilimindedir.

Hepimiz bir dereceye kadar dışadönüklük ve içedönüklük sergiliyoruz, fakat çoğumuz genel olarak birinden birini tercih etme eğilimindeyiz.

Algı (S) – Sezgi (N)

Bu ölçek grubu, insanların çevrelerindeki dünyadan bilgi toplama şekline yoğunlaşır. Tıpkı dışadönüklük ve içedönüklükte olduğu gibi, tüm insanlar duruma bağlı olarak algılama ve sezgi konusunda farklı davranabilirler. MBTI’ye göre, insanlar birinde daha baskın olma eğilimindedir.

Algıyı tercih eden insanlar, gerçekliğe çok daha fazla önem verirler. Özellikle de kendi duyularından öğrenebileceklerine dikkat kesilirler. Gerçeklere ve ayrıntılara odaklanma eğilimindedirler ve uygulamalı deneyim kazanmayı önemserler. Diğer taraftan sezgiyi tercih edenler için izlenimler ve kalıplar daha önemlidir. Hayal kurmaktan, soyut şeylere kafa yormaktan ve olasılıklardan hoşlanırlar.

myers-briggs-kisilik-tipleri-nelerdir-kendinizinkini-nasil-bulabilirsiniz
Photo by Lacie Slezak on Unsplash

Düşünme (T) – Duygu (F)

Bu ölçek, insanların algılama veya sezgi sonrasında topladıkları bilgilere dayanarak nasıl karar verdiklerine odaklanır. Düşünmeyi tercih eden insanlar, gerçeklere ve nesnel verilere daha eğilir. Dahası bir kararı tartarken tutarlı, mantıklı ve nesnel olma eğilimindedirler. Duyguları tercih edenlerin bir sonuca varırken insanları ve altıncı hislerini dikkate alma olasılıkları daha yüksektir.

Yargılama (J) – Algılama (P)

Son ölçek, insanların dış dünyayla nasıl başa çıktıklarına bakar. Mesela daha yargılayıcı kişiler, kendilerinde kesin kararlar ve yargılarda güvende hissederler. Algılamaya eğilimli insanlar daha açık, esnek ve uyarlanabilirdirler. Bu iki eğilim diğer ölçeklerle güçlü bir etkileşim halindedir.

MBTI Türleri – Myers Briggs Kişilik Tipleri

Her tür daha sonra dört harfli bir kod olan alt türlerle listelenir:

 • ISTJ – Müfettiş
 • ISTP – Zanaatkar
 • ISFJ – Koruyucu
 • ISFP – Sanatçı
 • INFJ – Avukat
 • INFP – Arabulucu
 • INTJ – Mimar
 • INTP – Düşünür
 • ESTP – İkna Edici
 • ESTJ – Yönetmen
 • ESFP – Oyuncu
 • ESFJ – Bakıcı
 • ENFP – Şampiyon
 • ENFJ – Verici
 • ENTP – Tartışmacı
 • ENTJ – Komutan

Myers Briggs göstergesi kişiliğiniz hakkında ciddi bir fikir verebilir. Muhtemelen göstergenin günümüzde de bu kadar popüler olmasının nedeni budur. Resmi testi çözmeden bile, bu eğilimlerin bazılarını kendinizde hemen fark edebilirsiniz. Myers & Briggs Vakfı’na göre, tüm türler eşittir ve her türün bir değeri vardır. Örneğin, okulda veya iş yerinde, kendi güçlü yönlerinizi tanımak ve başkalarının güçlü yönlerini anlamak işinizi kolaylaştırabilir.

Ayrıca bakabilirsiniz: Bilişsel Çelişki Teorisi Hayatımızı Nasıl Etkiliyor?

myers-briggs-kisilik-tipleri-nelerdir-kendinizinkini-nasil-bulabilirsiniz
Photo by Pawel Czerwinski on Unsplash

MBTI’nin Diğer Kişilik Testlerinden Farkı

İlk olarak, MBTI gerçekten bir test değildir. Doğru ya da yanlış cevap yoktur ve bir tür diğer türlerden daha üstün değildir. Göstergenin amacı kişinin ruh sağlığını analiz etmek veya herhangi bir teşhis koymak da değildir. Ayrıca, diğer birçok psikolojik değerlendirme türünde sonuçlarınız herhangi bir normla karşılaştırılır. MBTI’de ise böyle bir karşılaştırma bulunmaz. Puanınıza diğer insanların sonuçlarıyla karşılaştırmalı olarak bakmazsınız. Çünkü testin amacı sadece kendi benzersiz kişiliğiniz hakkında daha fazla bilgi sunmaktır.

Güvenilirlik ve Geçerlilik – Myers Briggs Kişilik Tipleri

Son olarak Myers & Briggs Vakfı, göstergenin bugün kabul gören güvenilirlik ve geçerlilik standartlarına uygun olduğunu iddia etmektedir. Bununla birlikte, diğer çalışmalar, aracın güvenilirliğinin ve geçerliliğinin yeterince kanıtlanmadığı sonucuna varmıştır. Ayrıca araştırmalar, Myers Briggs anketine katılanların %40 ila %75’inin envanteri ikinci kez tamamladıktan sonra farklı bir sonuç aldıklarını bulmuştur.

Ayrıca bakabilirsiniz: Boş Sayfa Kavramı – Psikoloji Perspektifinde Tabula Rasa

Paylaşmayı unutmayın.

İlgili Sayfalar