Marvel Eternals Filmi – Karakterlerin Mistik Hikayeleri

marvel-eternals-filmi-karakterlerin-mistik-hikayeleri

Paylaşmayı unutmayın.

Marvel Eternals Filmi – Karakterlerin Mistik Hikayeleri – Modern çizgi roman süper kahramanları ile çok eski çağların efsanevi kahramanları arasında bir karşılaştırma yapmak çok kolay. Süper kahramanlar ve efsaneler, insanlığın en iyilerini temsil eder. Onların hikayeleri, en iyilerimizin örnek alması gereken özellikleri ve değerleri sunmak içindir. Eternals, hem kahraman hem de efsane olan bir Marvel karakter grubunu uyarlayarak bu karşılaştırmayı daha da yakınlaştırıyor. Dahası Eternals, insanlığın süper güçlü kahramanlar hakkındaki uzun destansı hikayelerinden çok daha derinlere inen isimlere sahip…

Marvel Eternals Filmi – Karakterlerin Mistik Hikayeleri

1- Gilgamesh

Also, he bakes.

Gılgamış Destanı, insan uygarlığı tarihinden ortaya çıkarılan en eski hikayedir. Bu da onun adını taşıyan kahramanı dünyanın ilk süper kahramanı yapar. Gılgamış’ın hikayesi özetle inanılmaz bir güce sahip bir Sümer savaşçı kralın hikayesidir. Halkına acımasız davrandığı için Gılgamış’a öfkelenen Tanrı, onu öldürmek için vahşi bir hayvan olan Enkidu’yu üzerine salar. Eternals’ta Enkidu olarak da karşımıza Sprite çıkar. Marvel evreninde gerçek bir destan karakteri hayat bulur.

2- Thena

Eternals is even more important to the MCU than we originally realized,  hints Kevin Feige | GamesRadar+
@gamesradar.com

Thena’nın adı, Yunan savaş tanrıçası Athena’dan türetilmiştir. Athena bilgeliği, Atina şehrini yönetmesi ve tabii ki savaş yöntemlerindeki becerisiyle tanınırdı. Yunan tanrılarının çoğunun öfkeli olduğu biliniyordu. Ancak Athena, hepsiyle karşılaştırıldığında çok daha öfkeliydi. Sonuç olarak bu da Thena’nın değişken karakterine bir ilham kaynağı oldu.

3- Phastos – Marvel Eternals Filmi

You were always worthy of love, Phastos.

Phastos, yeniliğin Yunan tanrısı ve demirci olan Hephaestus’a bir göndermedir. Hephaestus, genellikle çirkin ve sevimsiz olarak tasvir edilir. Eternals’ta Phastos tüm klişeleri yıkarak cehennemdeki en iyi görünün karaktar oluyor. Üstelik başarılı ve mutlu bir evliliği var. Kısaca Hephaestus, insanlığa metalle nasıl çalışılacağını öğretti ve ölümlü icatların önünü açtı. Bu nedenle, Phastos’un harika makineler tasarlama ve manipüle etme gücü buradan geliyor diyebiliriz.

4- Ikaris

The original "it's a bird, it's a plane!"

Yunan mitindeki Ikarus bir tanrı değildir. Girit Kralı Minos’un hizmetinde kapana kısılmış büyük bir mucit olan Daedalus’un oğludur. Daedalus, Ikarus ile kaçmak istediğinde teknolojik dehasını kullanarak tüy ve balmumundan iki çift çalışan kanat yaptı. Ardından Daedalus, kanatları bir arada tutan balmumunun sıcakta erimemesi için Ikarus’u güneşe çok yakın uçmaması konusunda uyardı. Doğal olarak, Ikarus’un kanatlarını aldığında yaptığı ilk şey, doğrudan güneşe uçmak ve balmumu eridiğinde ölümüne düşmek oldu. Akıllı baba, aptal çocuk.

5- Druig

marvel-eternals-filmi-karakterlerin-mistik-hikayeleri

Druig’in belirli bir efsanevi varlık için net bir karşılığı yoktur. Bununla birlikte, Büyük Britanya Folklor Derneği, “druig” kelimesini ejderha kelimesiyle aynı kökten varsayarak ele alır. Drac, dreag, drook ve diğer birkaç başka isimle birlikte listeler. Bu liste, bir druig’e “ateş ve suyla, kadınların ölümüyle değil, güçlü erkeklerin ölümüyle ilişkili” şeklinde atıfta bulunur. Yani misandrist bir ejderha. Bu köken, özellikle ateş güçleri olmamasına rağmen Druig’in “Alevlerin ve Kabusların Efendisi” olarak bilindiği çizgi romanlara göre daha doğru bir benzetmedir.

6- Makkari – Marvel Eternals Filmi

*whispers* zoom zoom

Makkari’nin adı, Roma’nın haberciler ve gezginler tanrısı Merkür’den geliyor. Merkür, hızlı hareket etmesiyle ünlüydü ve zenginliklerin elde edilmesine aracı olurudu. Bu da Makkari’nin hızlandırıcı güçlerini ve hazine koleksiyonunu açıklamaya yeterli olur.

7- Sersi

marvel-eternals-filmi-karakterlerin-mistik-hikayeleri

Circe gibi küçük bir Yunan tanrıçası ve cadıydı tıpkı Eternals’ta dönüştürme gücü olan Sersi gibi. Güneş tanrısı Helios’un kızı, Jason, Medea, Odysseus, King Minos ve Scylla dahil olmak üzere Yunan efsanesinden birçok ünlü figürle yolları kesişti. Odesa Destanı’na göre Odysseus’un adamlarını domuza çevirmiştir. Ta ki tanrı Hermes ona onları geri dönüştürmesi için onu nasıl zorlayacağını söyleyene kadar.

8- Ajak – Marvel Eternals Filmi

Achilles who?

Yunan mitinin Ajax’ı bir tanrı değil, Truva Savaşı’nın en büyük ikinci savaşçısı olan bir prensti. Aşil, elbette, en büyüğüydü. Diğer erkeklerden daha uzun ve daha iri olduğu söylenirdi. Ajax yalnızca savunmacı bir savaşçıydı. Ajak’ın ölümsüz ailesini Deviant’lara karşı saldırıya geçerken destekleyen iyileştirici gücünün kökü de budur.

9- Kingo

marvel-eternals-filmi-karakterlerin-mistik-hikayeleri

Druig gibi, Kingo’nun efsanevi kökenleri başka bir gizemdir. Kingu adında küçük bir Babil tanrısı vardı, ancak belirli güçleri yoktu ve oldukça erken öldü. Belki de bu hikayede Kingo’nun epik yurttaşlarına kıyasla neden bu kadar güvensiz olduğuna dair bir meta-şaka vardır.

10- Sprite

marvel-eternals-filmi-karakterlerin-mistik-hikayeleri

Sprite, herhangi bir mitolojide belirli bir tanrıça değildir. Bu isim perilere veya küçük ve yaramaz olduğu bilinen diğer halk yaratıklarına atıfta bulunuyor. Sprite’ın yanılsama güçleri, bazı perilerin hikayelerde sahip oldukları ve insanları kendi eğlenceleri için yanlış yönlendirmek ve tuzaklara düşürmek için kullandıkları aldatıcı güçlerle örtüşüyor.

kaynaklar: mashable.com

Paylaşmayı unutmayın.

İlgili Sayfalar