Ayurveda Kültürü Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Paylaşmayı unutmayın.

Ayurveda Kültürü Hakkında Bilmeniz Gerekenler – Eski eski şifa bilimi olan Ayurveda Sanskritçe yaşam bilimi demektir. 5.000 yıldan daha uzun süre önce Hindistan’da ortaya çıkmış bu gelenek, tüm şifaların kökeni olarak kabul edilir. Binlerce yıl boyunca başarılı ustalar tarafından sözlü bir şekilde öğretilmiştir ve diğer nesillere aktarılmıştır. Batıda bugün uygulanan şifa sistemlerinin kökeni aslında Ayurveda’dır.

Ayurveda Kültürü Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Ayurveda Stratejisi ve İç Dengesi

Bu kültürde olası zararları önlemek oldukça önemlidir. Ayurveda kültürü kişilerin doğru düşünce, denge, beslenme, şifalı otlar ve yaşam tarzı ile sağlıklı olmalarını teşvik eder. Her kişinin bireysel özelliklerine göre zihin, beden ve bilinç dengesini sağlama şekli değişir. Öğreti, bu dengenin nasıl sağlanacağına ve yaşam tarzı değişikliklerinin nasıl yapılacağına ışık tutar.

Nasıl ki herkesin parmak izi birbirinden farklıdır, her insanın yapısını şekillendiren enerji modeli de eşsizdir. Enerji modeli, zihinsel, fiziksel ve duygusal pek çok özelliğin kombinasyonudur. Bu model bebeğin anne rahmine düşmesi sırasında pek çok faktöre bağlı olarak belli olur ve yaşam boyu da değişmez.

Zamanla dış ve iç faktörler bu enerji dengesini bozmak için harekete geçer. Kişilerde bu durum, kendini türlü değişiklikler şeklinde gösterir. İnsanların stresli olması, yiyecek seçimleri, travmaları, duygusal ve profesyonel ilişkileri bu durumdan etkilenir. Faktörleri anlayan ve özümseyen bir kişi bunları geçersiz hale getirmekte daha başarılı olacaktır. Sonrasında da hayatındaki dengesizliği ortadan kaldırabilecektir.

ayurveda-kulturu-hakkinda-bilmeniz-gerekenler
Photo by Katherine Hanlon on Unsplash

Doğal düzenimiz denge üzerine kuruludur. Dengede olmayan bir yapı aslında düzensizdir. Örneğin sağlık aslında düzendir. Hasta olmak ise düzensizliktir. Beden içerisinde düzen ile düzensizlik sürekli etkileşim halindedir. Düzensizliğin yapısını anlamak düzeni yeniden sağlamayı kolaylaştırır.

Vücuttaki Üç Temel Enerjiyi Dengelemek – Ayurveda Kültürü

Ayurveda’ya göre her şeyde ve herkeste üç temel enerji türü vardır. Kavramların Türkçe’de ve İngilizce’de karşılıkları olmadığı için Sanskritçe kelimeler kullanılmaktadır. Bunlar vata, pitta ve kapha enerjileridir. Bu enerjilerin üçü de bedenin biyolojisi ile ilişkilidir.

Vücut, işlevini yerine getirmek için enerjiye gereksinim duyar. Aynı şekilde besinlerin hücrelere ulaşması için de enerji gereklidir. Vata enerjisi hareket; pitta enerjisi metabolizma ve sindirim; kapha enerjisi yapı enerjisidir. Bu insanlar bu üç niteliğe sahiptir. Ancak vata daha belirginken diğer ikisi ikincil ve üçüncül enerjilerdir. Ayurveda’ya göre hastalıkların nedeni bu üç enerjinin eksikliği ya da fazlalığıdır. Ayrıca toksinler de kişilerde hastalığa sebep olabilir.

Zihin, bilinç ve beden dengeyi sağlamak için işbirliği yapar ve birlikte çalışır. Bu unsurlar insanın varlığının farklı yönleridir. Bu üçünü dengelemek için vata, pitta ve kapha’nın birlikte çalışma şeklini anlamanız gerekir.

Ayrıca ilginizi çekebilir: Kaygıyı Azaltmak – İşinize Yarayacak Yaşam Tarzı Değişiklikleri

Vata, Pitta ve Kapha Enerjileri

Ayurvedik felsefeye göre, tüm evren beş büyük elementin (Uzay, Hava, Ateş, Su ve Toprak) enerjilerinin bir etkileşimidir. Vata, pitta ve kapha, tüm yaratılışta mevcut olan kalıplar olarak tezahür eden bu beş elementin kombinasyonlardır.

ayurveda-kulturu-hakkinda-bilmeniz-gerekenler
Photo by Lisa Hobbs on Unsplash

Hareketle ilişkili olan vata, refleksleri, hücre zarı ve sitoplazmadaki tüm hareketleri ve nabzı yönetir. Denge halinde bu enerji esnekliği ve yaratıcılığı körükler. Bedensel denge olmadığında ise endişeye ve korkuya sebep olur.

Bedenin metabolik sistemi pitta, vücut ısısını, sindirimi ve beslenmeyi yönetir. Denge halinde bu enerji zekayı geliştirir. Dengesizlik hakim olduğunda ise vücutta nefret, öfke ve kıskançlık yaratır.

Vücudun yapısını bir arada tutan kapha tutkal görevi görür. Tüm hücrelerin, kasların, kemiklerin birlikteliğini sağlar. Vücudun tüm parçalarına su ulaştırır. Cildi nemlendiren, eklemlerdeki yağ dokuyu besleyen, bağışıklığı güçlendiren enerjidir. Denge halinde ise sakinliği, sevgiyi, bağışlamayı tetikler. Denge olmadığında kıskançlığa, bağımlılığa, açgözlülüğe sebep olur.

Yaşam bize birçok konuda hem çokça fırsat hem de pek çok zorluk sunmaktadır. Çoğu şey üzerinde kontrole bile sahip değiliz. Öte yandan yaşam tarzımız, beslenmemiz ve sağlığımız konusunda karar verme gücüne sahibiz. Sağlığımızı korumak ve dengemizi sağlamak için Ayurveda önemli bir anahtardır. Kişinin kendisine uygun bir yaşam tarzı benimsemesi zihnini, bedenini ve bilincini güçlendirir.

Ayrıca ilginizi çekebilir: Sağlıkta Doğru Bildiğimiz Yanlışlar

Paylaşmayı unutmayın.

İlgili Sayfalar