Yenilenebilir Enerji Üretimi, Avrupa’da Fosil Yakıtları Geride Bıraktı

yenilenebilir

Paylaşmayı unutmayın.

Yenilenebilir Enerji Üretimi, Avrupa’da Fosil Yakıtları Geride Bıraktı – 2020 yılında tarihte ilk defa Avrupa’nın enerji üretiminde fosil yakıtlar yenilenebilir kaynakların gerisinde kaldı. Böylece İngiliz ve Alman kuruluşlar tarafından hazırlanan raporlara göre, Avrupa’daki enerji üretiminin yaklaşık olarak %38’i yenilenebilir enerji kaynaklar ile sağlandı. Bu kaynaklar arasından rüzgar, güneş, su ve biokütle öne çıkıyor. Diğer yandan fosil yakıt kullanımı %37 seviyesinde seyrediyor. Bu sonuçlar, birçok kaynak tarafından Avrupa’nın temiz enerji üretimine geçiş sürecinde bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

enerji
@pixabay

Yenilenebilir Enerji Üretimi, Avrupa’da Fosil Yakıtları Geride Bıraktı

Danimarka Yenilenebilir Enerji Üretimi Şampiyonu

Avrupa ülkeleri arasında yapılan ülkelerin yeşil enerji üretimi listesinin ilk sırasında Danimarka yer alıyor. Böylece Danimarka, geçtiğimiz yıl enerji ihtiyacının çoğunluğunu (%62’) bu tür enerji kaynakları ile karşıladı. Bu kaynaklardan güneş ve rüzgar ise öne çıkan kaynaklar oldu. Diğer yandan Belçika, İrlanda, Yunanistan, İspanya ve Hollanda’da bu kaynaklardan enerji üretiminde üst sıralarda bulunan ülkelerden.

Enerji Üretiminde Kömür Kullanımı Düştü

Fosil yakıtlardan enerji üretiminde en fazla kullanılan yakıtlardan birisi de kömürdür. Fakat kömür, 2020 yılında son derece geriledi. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de kömürün oldukça maliyetli bir enerji kaynağı olması. Bu alanda %32 oranında bir düşüş oldu. Ancak detaya inmemiz gerekirse, taş kömüründe %34’lük bir azalma görülürken linyitte görülen düşüş %29 oranında.

Bu verilerle birlikte AB’de enerji üretiminde kömürün payı %12’ye kadar geriledi. Şüphesiz ki bu durumdan en çok etkilenen ülke ise Almanya oldu. Böylece Almanya, tarih boyunca ilk kez kömürden elektrik üretmede Polonya’nın arkasında kaldı. Polonya 2020 yılında 25 AB ülkesinin toplamından daha fazla kömürden elektrik üretimi yaptı . Avrupa’nın sıfır karbon hedefine ulaşabilmesi için Polonya’daki enerji üretiminde bir dönüşüm başlatmasının şart olduğunu bildirdi. Bir an önce işe koyulması gerektiğinin büyük bir göstergesi.

yenilenebilir enerji
@pixabay

Adım Adım Sıfır Karbona Doğru

Bu gelişme dünyamız için çok olumlu bir haber niteliğinde. Küresel ısınmanın ve iklim değişikliklerinin etkilerinin artmaya başladığı, yeniden buzul çağı başlayabileceğinin bilimsel gündeme girdiği bu günlerde karbon emisyonunun önüne geçmek kritik bir önem taşıyor.

Paylaşmayı unutmayın.

İlgili Sayfalar