Su Krizi Araştırması: 5 kişiden 2’si su krizi konusunda endişeli!

Paylaşmayı unutmayın.

Su kaynaklarının sürdürülebilirliği, küresel bir endişe kaynağı haline gelmiş durumda. Dünyadaki su krizi, bireyler ve toplumlar üzerinde derin etkiler yaratıyor ve suyun verimli kullanımı daha da önemli hale geliyor. Su krizi ile ilgili soru işaretlerini yanıtlamak isteyen, Türkiye’nin önde gelen araştırma kuruluşlarından Adgager, ülkenin su kaynaklarının sürdürülebilirliği konusundaki endişeleri ele alarak kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi. 1000 katılımcının yer aldığı bu çalışma, Türkiye’nin su krizi ile başa çıkabilmesi için önemli bir perspektif sunuyor. Gelin Su Krizi Araştırması sonuçlarını birlikte inceleyelim.

Su Krizi Araştırması Neleri Özetliyor?

Günde Ortalama 1-2 Litre Su Tüketiliyor

Türkiye genelinde gerçekleştirilen araştırmaya göre, katılımcıların %34,8’i günlük olarak 1-2 litre su içtiğini belirtiyor. Bu sonuç, ülkemizin su tüketim alışkanlıklarını gözler önüne seriyor. Ayrıca, günde 4 litreden fazla su içen kişiler arasında yaş gruplarına bağlı olarak belirgin farklılıklar ortaya çıkıyor. 45-55 yaş grubundaki katılımcılar, 18-24 yaş grubundakilere göre daha fazla su tüketiyor.

Çoğunluk Su İçmeyi Tercih Ediyor

Araştırma, katılımcıların hangi amaçla daha çok su tükettikleri de inceliyor. Katılımcıların %62,2’si temel ihtiyaçlardan biri olan içme amacıyla su tükettiğini belirtiyor. Diğer amaçlara bakıldığında %27,6 ile çoğunluğun temizlik cevabını verdiği görülmektedir. Ancak ilginç bir şekilde, cinsiyetlere göre farklılaşan tercihler de ortaya çıkıyor. Erkek katılımcılar su içmeyi daha sık tercih ederken, kadınlar temizlik amacıyla daha fazla su tüketiyor.

Su Krizi Konusunda Artan Endişe

Araştırmaya katılanların %36,6’sı su krizini “İklim değişikliği ve küresel ısınmanın neden olduğu su kıtlığı” olarak tanımlıyor. Bu sonuç, iklim değişikliğinin ve su kaynaklarının azalmasının su krizi algısında önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Ayrıca, sosyo-ekonomik gruplara göre farklılaşan bu algı, su krizinin karmaşıklığını vurguluyor.

Araştırmaya katılanların %40,4’ü su krizi hakkında “Evet, çok endişeliyim ve sürekli bu konuyu takip ediyorum.” şeklinde yanıt veriyor. Özellikle 45-55 yaş grubundaki katılımcılar, bu endişeyi taşıyan kesimi oluşturuyor. Bu da su krizinin öneminin her geçen gün arttığını gösteriyor. Ek olarak su kaynaklarının korunmasının herkesin öncelikli görevi olduğuna işaret ediyor.

Türkiye’nin Su Tasarrufu Bilinci Yüksek

Araştırmaya katılanların %92,2’si günlük hayatlarında su tasarrufu yaptıklarını belirtiyor. Su tasarrufu yapan katılımcıların %82,9’u suyun boşa akıtılmamasına dikkat ediyor. Özellikle bu sonuçlar, su tasarrufu bilincinin yaygın olduğunu işaret ediyor. Katılımcıların ise su kaynaklarını koruma konusunda sorumluluklarını yerine getirdiğini gösteriyor. Su tasarrufu, su krizinin hafifletilmesinde önemli bir rol oynuyor.

Araştırmada öne çıkan bulgulardan birinin de su tasarrufu bilincine ilişkin olduğunu kaydeden Adgager Pazar Araştırma Direktörü Gizem Turhan, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Katılımcıların büyük çoğunluğu (%92,2), günlük hayatlarında su tasarrufu yaptıklarını ifade ediyor, bu grubun yaklaşık %83’ü ise suyun boşa akıtılmamasına dikkat ettiğini söylüyor. Türkiye genelinde yürütülen araştırma sonuçlarına göre vatandaşların su tasarrufu bilincinin yüksek olduğunu görüyoruz. Bu konudaki farkındalık, su krizinin hafifletilmesinde önemli rol oynuyor. Özellikle yerel yönetimlerin su tasarrufuna ilişkin mesajlarının ve medyada yer alan su krizine ilişkin haberlerin vatandaşları tasarrufa teşvik ettiğini de söyleyebiliriz. Yapay zekanın desteğiyle uçtan uca pazar araştırma çözümleri sunan yeni nesil bir araştırma platformu olan Adgager olarak, toplumsal gündemlere ilişkin içgörüler sağlamayı da görev ediniyoruz. Türkiye’de Su Krizi Araştırmamızın bu konudaki farkındalığı desteklemesini diliyoruz.”

Bunlara ek, barajların doluluk oranı farkındalığı için sorular iletildiğinde de bilinçli bir katılım olduğunu görüyoruz. Katılımcıların %67,1’i bu bilgiye sahip olduklarını belirtiyor. Bu da su kaynaklarına yönelik farkındalığın yüksek olduğunu gösteriyor. Özellikle bilinçli katılım, su krizinin çözümünde önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Araştırma örneklem ve yöntemi

Katılımcı Sayısı: 1000

Yaş Grubu: 18-55

SES Grubu: ABC1C2DE

Bu araştırma; Türkiye genelinde, 18-55 yaş arası, ABC1C2DE sosyo-ekonomik statüde, %50 Erkek, %50 Kadın olmak üzere, toplam 1000 kişi ile online görüşme tekniği kullanılarak, 20 Ağustos 2023 – 25 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Araştırma haberleri
Türkiye’de Su Krizi Araştırması: 5 kişiden üçü iklim krizinden korkuyor!
Türkiye’de su krizi araştırması yayımlandı
Türkiye Su Krizi Raporu: ‘5 kişiden 2’si su krizi konusunda endişeli’

Paylaşmayı unutmayın.

İlgili Sayfalar