Pandemi Sonrası Hangi Beceriler Öne Çıkıyor?

Paylaşmayı unutmayın.

Pandemi Sonrası Hangi Beceriler Öne Çıkıyor? – Pandemi dönemi, hayatımızın neredeyse her alanında görülen büyük değişimlere yol açtı. Bu değişimlerden en fazla etkilenen alanlardan birisi ise iş hayatı. Bugünün iş hayatında önem verilen bazı rollerin, yarın olmayacağını dahi iddia etmek mümkün. Dediğimiz gibi pandemide iş hayatı değişim gösterdi ve dijital çalışmalar, eskisine göre çok daha önem kazandı. Ancak bu noktada dijitalleşme süreçlerini olumsuz etkileyen bir faktör varsa o da ‘beceri açığı’.

İnsan kaynakları yönetim ve danışmanlığı hizmetleri sunmakta olan Mercer Türkiye, bu konuda Türkiye’de birçok şirketin katılımıyla araştırma yaptı. 107 şirketin katılımıyla gerçekleştirilen bu araştırmada, Covid – 19’un hızlandırıcı etkisi de göz önünde bulundurulduğunda birçok şirketin dijitalleşme planlarını hazırladığı görülüyr. Şirketlerin nerdeyse %71’i, en az 3 yıllık dijitalleşme planlarını oluşturmuş halde. Fakat çalışanların %66’sında da beceri açığı söz konusu.

pandemi-sonrasi-hangi-beceriler-one-cikiyor
Photo by Firmbee.com on Unsplash

Pandemi Sonrası Hangi Beceriler Öne Çıkıyor?

İş Fonksiyonlarında Dijitalleşme Oranı %8

Dijitalleşen iş hayatı üzerinde veriler sunan araştırmaya göre iş dünyasındaki fonksiyonların yalnızca %8’i dijitalleşmiş durumda. Bu oranın önümüzdeki 3 yıl içerisinde %56 seviyesine kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Dijitalleşmenin en fazla görüldüğü departman ya da fonksiyonlar sıralamasında ilk sırayı bilgi teknolojileri alıyor. Hemen ardından ise yine dijitale bağlı gelişen sektörlerden olan Ar-Ge geliyor. Ürün geliştirme ve satış sonrası hizmet fonksiyonları da ardından sıralanıyor.

Önümüzdeki 3 yıl içerisinde tamamen dijitalleşeceği düşünülen bazı departmanların olduğunu da belirtmek gerekli. Beklentilere göre; insan kaynakları, satın alma ve finans departmanları 3 yılda tamamen dijital bir zemine oturtulmuş olacak. Bulut bilişim ve siber güvenlik teknolojileri ise şirketlerin dijitalleşme sürecinde en çok üzerinde durduğu konular olarak karşımıza çıkıyor.

pandemi-sonrasi-hangi-beceriler-one-cikiyor
Photo by Campaign Creators on Unsplash

Şirketler Dijital Yetenek Açığını Kapatmaya Çalışıyor  

Şirketlerin dijitalleşmesi beraberinde farklılaşmayı ve gelişmeyi de getiriyor. Diğer yandan dijitalleşmenin, rollerin değişmesi ve gelişmesi üzerinde de son derece etkili olacağı tahmin ediliyor. Şirketlerin neredeyse %38’lik kısmı dijitalleşme ile birlikte şirket içerisinde yeni rollerin tanımlanacağını düşünüyr. Öte yandan %3’lük kısımda da dijitalleşmeyle birlikte mevcut rollerden %3’ünün yok olacağı düşüncesi hakim. Yine aynı şekilde şirketlerin %75’ide mevcut çalışanlarının %30’unun mevcut becerilerini geliştirmeleri ve yeni beceriler edinmeleri gerektiğini düşünüyr. Son olarak şirketlerin %69’u bu konuda çalışmalar yaparak, çalışanlarını dijitalleşme sürecine adapte etmek istiyor. %18’lik kısım yeni becerilere sahip kişileri işe almak isterken, %13’ü ise sözleşmeli çalışanlara daha sıcak bakıyor.

Şirketler dijitalleşme sürecini etkin bir şekilde tamamlamak için çeşitli çözümler üretiyor. Bu noktada araştırmada yer alan şirketlerin %93’ünün problem çözme becerisine sahip kişiler aradığı görülüyor. Diğer yandan Eleştirel düşünme, analitik düşünme, inovasyon ve yaratıcılık; aranan özelliklerin başında geliyor. Sektörün düşüncesi, bu sayede dijitalleşmeye entegre olunabileceği yönünde. Fakat her ne olursa olsun şirketlerin pandemi sonrası iş hayatı hakkında tam olarak hazır olduklarını söyleyemeyiz. Hibrit çalışma sistemi gibi geleceğin iş hayatına henüz tam olarak entegre olunabilmiş değil.

Paylaşmayı unutmayın.

İlgili Sayfalar