“Ötedeki” Mimarlık ve “Öteki” Mimarlık Üzerine Bir Sergi

ötedeki mimarlık sergisi

Paylaşmayı unutmayın.

Kurulduğu günden bu yana Türkiye’deki sanat ortamına çeşitli etkinlikleriyle katkı sağlayan Akbank Sanat, bu yıl da mimariyi ve dolayısıyla mekanı odağına alan bir sergi açtı. Küratörlüğünü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman’ın, danışmanlığını mimarlık eleştirmeni Luca Molinari’nin üstlendiği Öte/De/Ki Mimarlık sergisi, Türkiye’nin önde gelen mimarlık ofislerinden Tabanlıoğlu Mimarlık ve Mimarlar + Han Tümertekin’in çalışmalarına odaklanıyor.

Serginin, mekan ve insan üzerine anlatısını “Mekan, insanın temel sorunsalıdır. Mekansız bir tasavvur olanaksızdır. İnsanın mevcudiyeti mekanla kaimdir. Mekanı dönüştürdüğünde insan kendisini dönüştürür. Mekanı dönüştürmek ise daima bir zihinsel tasavvura tekabül eder. Söz konusu dönüşüm bilincin mekanik dönüşümüyle iç içedir. Mekana yönelik her müdahale ideolojik bir dönüşümü de içerir. Mekan bir var oluş gerçeğidir. İnsani olan her kurgu mekanla iç içedir ve mekanı aşmak en önemli felsefi sorunlardan biridir. Mekan son kertede kimlik, bellek ve aidiyet demektir” sözleriyle ifade eden Hasan Bülent Kahraman, mekan dinamiklerinin kültürel göndermeleri kapsadığını vurguluyor ve “Her mekan öte/de/ki midir, yoksa her mekan burada, şimdi ve mevcut olanı içerir mi?” diye soruyor.

Öte/De/Ki Mimarlık sergisi
Mimarlar + Han Tümertekin – T.C. Misyon Binaları

Mimarlığı Neler Var Eder ve Şekillendirir?

Mimarlığın, hangi dinamikler üzerine kurulduğu ve nasıl şekillendiği konusunda epey fikir verici olan Öte/De/Ki Mimarlık sergisi yapıları, inşa edildikleri topoğrafya, iklim, kullanılan malzeme, mevcut yapılı çevre ve yerel ögeler gibi başlıklarda ortaya koyuyor.

Yurt dışında da projeler yapan ve tasarladıkları yapılar ile pek çok ulusal ve uluslararası ödül almış iki mimarlık ofisini buluşturan sergi, İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Akbank Sanat’ın iki katına yayılıyor. Galerinin giriş katında, iki ofisin de yurt dışında yer alan birer projesi var ve serginin genel olarak bu iki projeye odaklandığını söyleyebiliriz. Burada Tabanlıoğlu Mimarlık imzası taşıyan ve Senegal’de bulunan Dakar Kongre Merkezi ile Han Tümertekin’in Fransa Strasburg’da bulunan T.C. Misyon Binaları projesi ziyaretçileriyle buluşuyor.

https://vimeo.com/156535353
Tabanlıoğlu Mimarlık – Dakar Kongre Merkezi

Üst katta yer alan işlerde ise iki ofisin de mimarlık anlayışlarına dair bir bakış sunmanın amaçlandığını söyleyebiliriz. Burada, Tabanlıoğlu Mimarlık’ın Hüsame Köklü Kadın İstihdam Merkezi, Bodrum Milas Havalimanı, Atatürk Kültür Merkezi, Beyazıt Kütüphanesi, Balhambar Kitaplık-Cafe gibi farklı projeleri bulunurken Han Tümertekin’in de Arnavutköy Cami, Salt Galata, Çimtaş Yönetim Binası projeleri yer alıyor.

Sergi, mimarlığa ve mekana dair ifadelerini maket, video, fotoğraf, çizim, çeşitli malzeme örneklerinin sergilenmesi gibi yöntemlerle sunuyor.

Mesleği mimarlık olanlara ve bu bölümün öğrencilerine daha çok hitap ediyor gibi görünse de aslında mimarlığa ve bir yapının hangi dinamiklerle tasarlanıp inşa edildiğine dair merakı olan herkese bir şeyler anlatan sergiyi, 5 Ocak 2019 tarihine kadar deneyimleyebilirsiniz.

Mimari ile ilgiliyseniz “Keşke Orada Çalışsaydım” Dedirten Ofis Binaları yazımızı da okumanızı öneririz.

Kaynak

Paylaşmayı unutmayın.

İlgili Sayfalar