İç Motivasyon Nedir? – Kendinizi Motive Edin!

Paylaşmayı unutmayın.

İç Motivasyon Nedir? – Kendinizi Motive Edin! – Temel olarak iki tür motivasyon var. İç motivasyon kişinin dış faktörlerden etkilenmeden kendi kendini motive etmesi iken, dış motivasyon dış faktörlere bağlı olarak motive olmaktır.

Motivasyon dışsal ödüllerle sağlanabileceği gibi içsel ödüllerle de sağlanmaktadır. Hatta içsel motivasyon dış motivasyonu da etkilemektedir. Başka bir deyişle iç motivasyon bağımlı olmayan, kendi içimizde oluşturduğumuz motivasyondur.
Kendi iyiliğiniz, istekleriniz ve kendi amaçlarınız için bir şeyler yapmanın, dış standartlara uymak veya başkalarını memnun etmek için bir şey yapmaktan daha tatmin edici, eğlenceli ve çıkan sonuçların başarılı olması muhtemeldir.

İç Motivasyon Nedir? – Kendinizi Motive Edin!

Kendini Motive Etmek

@burst


İç motivasyon, dış faktörlerden bağımsız olarak sizi bir şeyler yapmaya iten güçtür. Hedeflerinize ulaşmanız ve kişisel başarı elde etmenizin itici gücüdür.

Bu noktada, kendi kendine motivasyonun genel olarak içsel ödülleri arzulamak ve sonucunda onlara ulaşmak ile oluşur. Bunu başarmak, harici motivasyonları (para, güç, statü veya tanınma gibi) istemekten önce gelir.
Örneğin; dinsel ve ruhani olan her türlü davranışın kaynağı içsel motivasyondur.

İçsel Motivasyon ve Duygusal Zeka İlişkisi

kendinizi-motive-etmek-ic-motivasyon-nedir
@burst by Samantha Hurley

Kendi kendini motive etmenin önemli bir bileşeni duygusal zekadır. Duygusal zeka, kişinin kendi duygularını ve diğer insanların duygularını tanıma ve yönetme yeteneğinin ölçüsüdür. (Daniel Goleman)

Kendi kendini motive etmenin duygusal zekayla olan ilgisi, kendimizi anlama, başkalarıyla ilişki kurma ve hedeflerimize ulaşma konusunda başarılı olmamızdaki rolünü vurgulamaktadır.

Goleman, motivasyonun dört bileşeni olduğunu belirtir:
1- Başarı veya belirli standartlara ulaşma, iyileştirme ve karşılama için kişisel görüş,
2- Kişisel hedeflerinize bağlılık,
3- Girişim ya da fırsatlar üzerinde hareket etmeye hazır olma,
4- İyimserlik veya hedeflerinize ulaşabileceğinize dair inancınızla ileriye bakma ve sebat etme eğilimi

İç Motivasyonu Sağlamak İçin Yapmanız Gerekenler

kendinizi-motive-etmek-ic-motivasyon-nedir
Photo by Matthew Henry from Burst


İç motivasyon, kontrolünüz dahilindeki bir takım beceriler tarafından yönlendirilir.

İhtiyacınız olan beceriler içsel motivasyonun temelini oluşturan ve sürekli çaba ile geliştirebileceğiniz beceriler aşağıdaki gibidir;

 • Yüksek ancak gerçekçi hedefler belirlemek
 • Doğru risk seviyesini almak,
 • Sürekli olarak nasıl iyileştirileceğini bulmak için geri bildirim almak,
 • Kişisel ve /veya örgütsel hedeflere bağlı olmak ve bu hedeflere ulaşmak için fazladan bir adım atmak,
 • Aktif olarak fırsatları araştırmak ve ortaya çıktığında onları yakalamak,
 • Engellerle başa çıkabilmek için esneklik göstererek engellere rağmen hedeflerinizi sürdürmeye devam etmek.

İç motivasyonunuzu korumak için ise gerekli beceriler şunlardır;

 • Öğrenmeye ve bilgi edinmeye devam edin
 • Motive olmuş, hevesli ve destekleyici insanlarla zaman geçirin,
 • Olumlu bir bakış açısı ve iyimserlikle dayanıklılığınızı artırın,
 • Güçlü ve zayıf yönlerinizi tanımlayın ve üzerinde çalışın,
 • Ertelemekten kaçının ve zaman yönetimi becerileriniz üzerinde çalışın,
 • İhtiyacınız olduğunda yardım alın ve başkalarının başarılı olmasına yardımcı olmak için istekli olun.

İç Motivasyonun Önemi – İç Motivasyon Nedir?

kendinizi-motive-etmek-ic-motivasyon-nedir
@burst


İç motivasyon günümüzde oldukça önem kazanmıştır. Mecburiyetler veya bir dış ödül kazanmak gereksinimi bir şeyler yapmak çoğu zaman yeterlidir; ancak yenilikçiliği ve mükemmelliği teşvik etmek için gereken tutkuyu sağlamaz.

Dış kaynakları, bazı durumlarda motive olmak için kullanmak iyidir; ancak dış motivasyonun kendinizi kişisel olarak doyurucu hissetmenize ve yaşamınızda daha derin bir anlam bulmanıza izin verme ihtimali düşüktür.

Sadece içsel motivasyonu sağladığımızda genellikle daha iyi işler yapmakla kalmayız. Aynı zamanda stresle başa çıkabildiğimiz için daha iyi çalışırız ve hedefe ulaştığımızda daha mutlu oluruz.

Kaynaklar: Self-Motivation | SkillsYouNeedhttps://www.skillsyouneed.com/ps/self-motivation.html

Paylaşmayı unutmayın.

İlgili Sayfalar