Kahkahanın Evrimsel Kökeni

kahkahanin-evrimsel-kokeni

Paylaşmayı unutmayın.

Kahkahanın Evrimsel Kökeni – Yeni bir beyin teorisi, evrimsel biyolojinin en büyük bulmacalarından birini açıklamaya çalışıyor: Neden gülüyoruz?

İnsan davranışının daha karmaşık yönlerinden biri, evrensel gülme yeteneğimizdir. Kahkaha, davranışsal biyologları yıllardır şaşırttı çünkü bu garip davranışın nasıl geliştiğini hayal etmek zor. Gülen bireyler üreme açısından neden daha zinde olsun? Ve bu yetenek neden avcılık gibi öğrendiğimiz bir şey yerine hapşırma gibi yerleşiktir?

Kahkahanın Evrimsel Kökeni

Kahkaha ve Evrim 

Bugün, İspanya’daki Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud’da Pedro Marijuán ve Jorge Navarro’dan bazı kesin olmayan yanıtların yanı sıra bu sorularla ilgili ilginç bir fikir ediniyoruz.

Kahkahanın evrimi, diyorlar ki; insan beyninin evrimi ile yakından bağlantılı, kendisi de en yüksek düzeyden bir bulmacadır. İnsan gruplarının büyüklüğü arttıkça beynin de hızla evrimleştiğine dair yaygın bir inanç var.

Daha büyük gruplar doğal olarak daha büyük sosyal karmaşıklığa yol açar. Dil ve karmaşık sosyal davranışlar gibi şeylerin beyin evriminin sonucu olduğunu hayal etmek kolaydır. Ancak son düşünce daha inceliklidir.

@unsplash

Sosyal beyin hipotezi olarak bilinen bu, beynin, aletlerin nasıl kullanılacağı, nasıl daha etkili avlanacağı ve nasıl pişirileceği gibi karmaşık ekolojik sorunları çözmeyecek şekilde evrimleştiğini gösteriyor. Bunun yerine beyin, daha büyük gruplar halinde yaşamanın sosyal talepleriyle daha iyi başa çıkacak şekilde gelişti.

Şempanzelerde, sosyal davranışın önemli bir yönü, zamanlarının yüzde 20’sini yaparak harcayabilecekleri bir şey tımarlanmaktır. Bakım, çiftler halinde gerçekleşen bir aktivitedir. Diğer yandan bireyler arasındaki bağları kurduğu ve güçlendirdiği için önemlidir. Bununla birlikte, açlıktan ölmeye başlamadan önce bu şekilde bağ kurabileceğiniz bireylerin sayısında açık ve pratik bir sınır vardır.

Sosyalleşmede Kahkahanın Etkisi

Sosyal beyin hipotezi, dilin daha kısa sürede daha fazla sayıda bireyle bağlar kurmanın ve güçlendirmenin bir yolu olarak geliştiğidir. Sohbet 10 kişiye kadar kolayca yapılabilir. Ek olarak bu bireylerin gruptaki yaşam için uygunluğunu önemli ölçüde artıran bir beceri olabilirdi.

Marijuán ve Navarro, kahkaha bu sürecin bir uzantısıdır diyor. Konuşma eylemi, bir sohbete katılabilecek kişilerin sayısını sınırladığından, kahkaha, bireylerin daha büyük grup sohbetlerine katılımlarını işaret etmek için kullandıkları bir yöntemdir. Ve tüm bu ekstra bağın sonucu, daha büyük grubun ve dolayısıyla içindeki bireylerin gelişmesidir.

kahkahanin-evrimsel-kokeni
@unsplash

Kahkahanın Evrimsel Kökeni – Sosyal Beyin

Sosyal beyin fikri birkaç yıldır ortalıkta dolaşıyor. Marijuán ve Navarro’nun yeni tartışmaya getirdiği şey, öğrendiğimiz bir şeyden çok gülmenin neden yerleşik olduğuna dair bir açıklamadır. Yeni fikirleri, kahkahanın evriminin yüz kızarmasının evrimine benzer olmasıdır.

Yüz kızarması, beyin kan akışı, beyni besleyen karotid arterin bir dalı olan yüz arterinden kanalize edildiğinde meydana gelir. Ayrıca belirli sosyal durumlarda ortaya çıkan fazla akışı gidermenin önemli işlevine hizmet eder. Bu fazladan kan akışı, yüzün görünür olduğu için değil. Yüz arterinin gittiği yer olduğu için yüzde ortaya çıkar. Kızarmanın sosyal önemi bunun bir sonucu olarak gelişti.

Marijuán ve Navarro, kahkaha da benzer türden bir salıvermedir diyor. Konuşma sırasında oluşan entelektüel ivmenin, sözlü ifade veya başka bir mekanizma yoluyla hafifletilmesi gerekir.

Marijuán ve Navarro’nun önerisi, bu diğer mekanizmanın, aşırı kortikal uyarımların, seslendirmeden sorumlu beynin bölümlerine kanalize edilmesi olduğudur. Ancak söylenecek özel bir şey olmadan, sonuç kahkaha dediğimiz nefes nefese ve kıkırdama türüdür. Bu yüzden yerleşiktir. Bu davranışın bu sosyal önemi, faaliyetin kendisi değil, gelişen ayrıntıda gizli oluşudur. 

@unsplash

Peki, Hayatta Kalmak ile Kahkahanın Bir İlişkisi Var Mı?

Kahkaha doğal bir tepkidir – tıpkı ağlamak veya uyumak gibi. Geçmişiniz ne olursa olsun, nereden geldiğiniz veya nasıl büyüdüğünüz önemli değil; eğlenceli veya esprili bir şey bulduğunuzda, vücudunuz buna güler / tepki verir. Kabilelerden metropol iş adamlarına kadar hepimiz doğal olarak gülüyoruz. Kahkaha, kültürümüzden, eğitimimizden veya geçmişimizden etkilenmeyen temel içgüdüsel tepkilerden biridir. Diğer yandan hayatta kalabilmek için pozitif tepkiler vermek önemlidir. Kahkahada hem sosyalleşmek hem de mutluluk hormonundan yararlanmak için en iyi yollardan biridir. Evet, kahkahanın hayatta kalmak ile derinden bir bağı vardır. Bu bağı da siz kurmalısınız… Hem kendiniz hem de çevrenizdekiler için… 

Paylaşmayı unutmayın.

İlgili Sayfalar