İngilizce Konuşanların Öğrenirken Zorlanacağı 9 Dil

İngilizce

Paylaşmayı unutmayın.

İçinde bulunduğumuz çağın konuşma dilinin İngilizce olduğunu söylesek hata yapmış olmayız. Öyle ki ülkemizin de uzun yıllardır bir sorunu olarak görülmüş ve çözümüne yönelik birçok pazarlama stratejisi geliştirilmiş. Hatta olay bir adım daha ileri gitmiş, İngilizce konuşturan haplar bile piyasaya sürülmüş. Bu durum dünya üzerinde de farklı değil tabii ki. Ticaret, eğitim, sosyal hayat ve iş hayatında bir gereksinim haline gelmişken bu küresel dili bilmek tahmin edeceğiniz üzere oldukça önemli. Ama İngilizce konuşmanın da bir bedeli var! Bazı dilleri öğrenirken zorlanmak gibi. Bu dillerin bazıları fonetik farklılıklar ve dil özellikleriyle öne çıkarken bazıları ise yazım şekilleriyle ayrışıyor.

Şimdi isterseniz bu dilleri ve neden zor olduklarını birlikte inceleyelim!

1. Arapça

@unsplash

Arapça, dünyanın en yaygın dillerinden bir tanesi. Yaklaşık 320 milyon insan tarafından anadil olarak 60 milyon insan tarafından da günlük hayatta kullanılan bir dil. Ancak birçok dil gibi özüne bağlı kalınarak konuşulma oranı oldukça düşük. Resmi dil olarak kullanılan klasik Arapça, 28 harf ile oluşan bir alfabeye sahip. İngilizce konuşanların öğrenmekte zorluk yaşamasının en temel nedenleri ise bas tonların ağır bastığı fonetik yapısı ve sağdan sola doğru okunabilen bir dil olması. Ancak tüm bunlara rağmen İngilizce içerisinde pek çok Arapça kökenli kelimeye rastlayabilirsiniz. Kahve, şeker, safari hatta bir marka olarak bildiğimiz Adobe’yi bu kelimelere örnek olarak verebiliriz.

2. Baskça

@wikipedia

Baskça, İspanya ve Fransa sınırında yer alan Bask ülkesinin resmi dili olarak kabul ediliyor. Dünya’nın en eski dillerinden biri olmasının yanı sıra, günümüzde diğer dillere göre çok daha az kullanılan bir dil Baskça. Geçmişte çok geniş bir bölgede kullanılırken Hint-Avrupa dillerinin Avrupa’ya yayılmasıyla etkisini yitirmiş. Oldukça eski bir geçmişe sahip olmasının yanı sıra, izole bir şekilde kalan ve herhangi bir dil ile bağlantısı bulunmayan nadir bir dil. Günümüzde yaklaşık 700 bin kişinin konuştuğu Baskça, İngiltere Dış işleri Bakanlığı tarafından yapılan bir araştırma sonucunda, öğrenmesi en zor dil olarak belirlenmiş. Telaffuzu oldukça kolay olmasına rağmen, dil bilgisi ve yazım kuralları öğrenilmesini zorlaştıran asıl neden.

3. Kantonca

@pixabay

Özellikle Güney Çin bölgesinde oldukça sık kullanılan, Çinceyi temel alan bir lehçedir. Çin Halk Cumhuriyeti’nde yaşayan insanların, Mandarinceden sonra en çok kullandığı lehçe olmasının yanı sıra, fonetik açıdan Çinceden daha zorlayıcı olduğu biliniyor. Anadil olarak kullanılan Mandarin lehçesi 4 tonlu bir yapıya sahipken Kantonca 6 tona sahip bir lehçe. Durum böyle olunca hem fonetik hem de dil yapısı bakımından ortaya çıkan farklılıklar, İngilizce konuşanların Kantoncayı öğrenebilmesini zorlaştırıyor. En yaygın olarak bilinen ise kelimelerin sonuna “aaa” takısını eklemeleri.

4. Fince

@unsplash

Zor olmasıyla bilinen dillerden birisi ve Finlandiya’nın resmi dili olan Fince, Macarca ve Estoncanın da bulunduğu Fin-Ural dil ailesinin eski bir üyesi. Telaffuz olarak oldukça kolay olmasına rağmen, dil bilgisi açısından oldukça zorlayıcı bir dil Fince. Tamamen ekler üzerine kurulu olması, “ı,x,w,c ve z” seslerinin kullanılmaması ve uzun kelime yapısı öğrenilmesini oldukça zorlaştırıyor. Kelimeler oldukça uzun derken tam olarak bunu kastediyorduk:

“kumarreksituteskenteleentuvaisehkollaismaisekkuudellisenneskenteluttelemattomammuuksissansakkaankopahan”

Biz de zorlarsak “muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine” falan oluyor. 😊

5. Macarca

@unsplash

Macaristan’ın resmi dili olan ve Ural-Altay dil ailesine üye olan Macarca, hem dil bilgisi hem de fonetik açıdan İngilizce ile ayrışan bir yapıya sahip. Ünsüz harflerin ağır basması ve telaffuz ederken ünlü harflerin az kullanılması, öğrenmeyi zorlaştıran nedenlerden birkaçı. Sondan eklemeli bir yapıya sahip olması ve “á, é, ó, ö, ő, ú, ü, ű, í” gibi harfleri içermesi de ayrıca bir zorluk olarak karşımıza çıkıyor. Yaklaşık olarak 14 milyon insan tarafından kullanılan Macarcanın, Türkçe ile oldukça benzer olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

6. Japonca

@ismek

Fonetik yapısıyla İngilizce konuşanların kolay telaffuz edebileceği bir dil Japonca. İçerdiği ünsüz ve ünlü harflerin kullanılma şekli İngilizce ile oldukça benzer. Peki öğrenilmesi neden zor? Her ne kadar telaffuz konusunda zorluk çıkarmasa da yazılı olarak 4 farklı alfabe kullanılarak ifade ediliyor olması durumu zorlaştırıyor. Resimli bir alfabe olan “Kanji”, iki farklı fonetik alfabe ve Roma alfabesi. Nezaket seviyesine göre belirlenen kelime kuralları ve sahip olduğu “onursal dil” kavramı, zorlaştıran etmenlerden.

7. Navajo Dili

@navajopeople

Amerika’da yaşayan en eski yerlilerden olan Navajo kabilesi, eşsiz ve anlaşılması zor bir dile sahipti. Öyle ki 1942’de Amerika ile Japonya arasındaki savaşta Navajo dili kullanılarak kırılması çok zor olan şifreler üretildi ve savaşın seyrini değiştiren etmenlerden birisi oldu. İlkel bir yapıya sahip olması, çok az kişi tarafından biliniyor olması, bir alfabesinin bulunmaması ve ses yapısı sadece İngilizce konuşanlar için değil neredeyse bütün diller için zor bir seçenek olduğunu ortaya koyuyor.

8. Mandarin

@unsplash

Daha önce bahsettiğimiz Kantonca gibi Mandarin de, Çincenin bir lehçesidir. Kuzey Çin bölgesinde sık olarak kullanılan lehçe, aynı zamanda resmi dil olarak kabul ediliyor. Mandarin, diğer Çin dilleri gibi tonlu bir dil. Yani aynı sesin farklı tonlamalarıyla farklı kelimeler türetiliyor. 4 tonlu olması sayesinde Kanton lehçesi kadar zor olmasa da telaffuz yapısının yazım ile benzerlik göstermemesi, resimli ifade edilmesi ve 20 binden fazla karakter içermesi neden zor öğrenildiğinin bir göstergesi.

9. Korece

@unsplash

Buraya kadar saydığımız bütün dillerle karşılaştırıldığında, öğrenilmesi daha kolay bir dil Korece. Karışık bir alfabesinin olmaması, resimle ifade etme gibi yöntemlerin kullanılmaması, telaffuz edilmesinin diğer dillere göre daha kolay olması, öğrenilmesini daha imkanlı kılıyor. Asıl sorun ise dil bilgisinin altında yatıyor. Cümle kurarken fiil seçimi; ruh hali, yaş, kıdem ve gerginlik durumuna göre yapılıyor. Yani her cümle kuruşunuzda tüm bunları göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Ayrıca iki farklı sayı sistemine sahip olmaları da Korece öğrenmeyi zorlaştıran bir etken.

İngilizce bilmenin bir şart haline geldiği günümüzde, fazladan bir dil bilmenin de önemi gün geçtikçe artıyor. Eğer sizin de böyle bir planınız varsa ve zoru severim diyorsanız bu dillerden birine şans verebilirsiniz. Hem ne demişler; “Bir dil bir insan, iki dil iki insan!”

Kaynak

Paylaşmayı unutmayın.

İlgili Sayfalar