Gelecek Senin Elinde: İklim Değişikliği

Paylaşmayı unutmayın.

Son yıllarda başta ekoloji aktivistleri olmak üzere birçok insan tarafından dile getiren bir kavram var: İklim değişikliği.

”İklim değişikliği nedir?” sorusunun yanıtını vermeden önce başta ifade etmek gerekir ki; bu yaşanan değişim sadece insanların yaşamını değil, doğada yer alan tüm canlıların yaşamını son derece olumsuz düzeyde etkiliyor. O yüzden biz Gagerlar da bu konuya gereken duyarlılığı göstermek ve üzerimize düşenleri yapmak durumundayız. İçinde yaşadığımız gezegeni öldürmeyi bırakalım, hepimiz! Neler yaptığımızı ve neler yapabileceğimizi inceleyeceğimiz ”Gelecek Senin Elinde” serimizin konusunu Plastik atıklar idi. Bugünkü konumuz ise İklim Değişikliği!


Nedir?

İklim değişikliği nedir sorusunun yanıtını en kısaca vermek gerekirse; klimatoloji bilim dalı tarafından incelenen atmosfere ve/veya astronomiye bağlı olarak yaşanan değişimler ile alakalı olan bir kavramdır.

Sera gazı olarak da ifade edilen karbondioksit, ozon, su buharı, azot oksit, metan gibi gazların varlığı ile doğrudan alakalı olduğunu söylemek mümkündür. Sera gazları yeryüzünü bir battaniye biçiminde örter ve yeryüzünde yaşanan olumsuz değişimlere karşı dünyayı ve üzerinde yer alan varlıkları korur. Fakat aşağıda belirtilen faktörlerden dolayı sera gazları salınımı artmakta ve bu da beraberinde küresel iklim değişikliğini getirmektedir.

Nedenleri?

İklim değişikliğinin temel nedenlerine çok farklı noktalardan yaklaşmak mümkündür. Bir kısım bilim insanları küresel ısınma ve küresel soğumaya bağlı olarak iklim değişikliğinin olduğunu söylemektedir. Bu konuda bir diğer bilimsel yaklaşım ise ormansızlaştırma ve fosil yakıtların tüketiminin artmasıdır.

Tam da bu noktada ormansızlaştırma kavramını biraz daha açmak gerekiyor. Mevcut olan ormanların yok edilmesi ve yerine irili ufaklı binaların yapılmasıyla doğaya olan bağlılığımızı ne kadar azaltıyoruz? Bir düşünün! Oysa doğanın kendi içinde bir düzeni vardır. Bu mevcut düzenin korunabilmesi için mutlaka ormanların, nerede olursa olsun ağaçların yerinde kalması gerekmektedir. Ormanların sağlıklı iklim koşulları için son derece büyük bir önemi vardır.

Bir diğer neden olarak gösterilen fosil yakıtlar durumu ise tüm dünyada son derece tehlike verici boyutlardır. Farklı amaçlar için kullanılan kömür vb. ürünler karbon salınımını artırmakta buna bağlı olarak da insan yaşamını tehdit eden olaylar ortaya çıkmaktadır.

Gerek küresel ısınma, gerek ise küresel soğuma bu iki kavram ile doğrudan alakalıdır. Zira ormansızlaşma ve fosil yakıt tüketiminin artması beraberinde yaşanması gereken iklimlerin zamanında yaşanmasını engellemektedir.

Aşırı sıcaklar, aşırı soğuklar, yağmayan ya da hız kesmeyen yağmurlar iklim değişikliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm bunların yanı sıra kuraklaşma, çölleşme, doğada yer alan kimi canlıların nesillerinin tükenmesi de iklim değişikliği ile doğrudan alakalı olan bir kavramdır. Yaşanan değişim insanların sağlığını da son derece olumsuz etkilemektedir.

Ne Yapılabilir?

İklim değişikliği konusuna dikkat çekmek için dünyada WWF ve 350.0rg gibi sivil toplum örgütleri değişik çalışmalar yürütmektedir. Bunlardan bir tanesi dünya saati uygulamasıdır. Belirlenen günde yılda bir kere ışıklar 1 saatliğine kapatılarak farkındalık yaratılmaya çalışmaktadır.

Bunun dışında fosil yakıtların tüketiminin azaltılması, baştan beri ifade edilmeye çalışıldığı gibi ormansızlaşmanın önlenmesi ve olabilen her yere ağaç dikilmesi son derece önemlidir. Ülkemizin bir güneş cenneti olduğu düşünülür ise hızla başta güneş olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek gerekir.

Tüketime endeksli bir yaşamdan olabildiğine uzak kalmak, plastik malzemelerin iklim değişikliğini olumsuz etkilediğini bilerek plastik kullanımından uzak kalmak gerekir. Ayrıca enerji verimliliğine her anlamda önem vermek, hiç olmazsa bu alanda yapılan etkinliklere katılmak gerekir.

Unutmayalım dünya bize atalarımızdan miras kalmadı, biz onları gençlerimizden ödünç aldık. Son olarak, National Geographic Türkiye uzmanlarından Levent Kurnaz’ın iklim değişikliğini ele aldığı kısa belgesele bir bakalım!

Hep birlikte gelişmek için ”Sen Değiştir!”

 

Paylaşmayı unutmayın.

İlgili Sayfalar