Entropi :Hayat Neden Her Zaman Karmaşıktır?

Paylaşmayı unutmayın.

Entropi Nedir?

Entropi, genelde enerjinin dağılımını ve değişimin dinamik ölçüsünü belirlemektedir. Belirli süreçte ne kadar enerji akışı ve dağılımı gözlenir, ne kadarlık bir süreçte değişim devam eder sorularının karşılığını bulur. Kısaca ifade edilecek olursa Entropi, genel sistemin arızalı durumunu kapsayan yargısal bir durumdur.

Felsefi ve sanatsal açıdan ise tamamen retorik bir manaya gelmektedir. Evrenin ve var olan bütün sistemin kaçınılmaz bir sona uygun senaryosunun olduğudur. Basit ifadeyle bir yazgısı vardır evrenin ve bu yazgıyı kaderi yaşamak zorundadır. Dedüksüyon olayının gerçekleşmesine doğru işlemektedir çark. Entropiye göre her şey aslına yani oluştuğu ilk evreye dönecek ve dağılacaklardır. Önemli olan ise durum değil süreçtir. Kesin olan şu ki her şey akış halindedir ve sabit bir hal hiç bir zaman yoktur. Entropiye göre, toplumsal yapı da, ekonomide, sosyolojide, sanatsal aktivite de değişim her zaman süreklidir.

Sürekli bir akışa sahip olan hayatta insanlar hiç bir zaman bir duruma takılıp kalamazlar. Denge her zaman bozulmaya mahkumdur.

@bilgiustam.com

Hakikatler ve hayatlar her zaman aynı değildir. Durumlar aynı olsada etkisi kişiden kişiye değişmektedir. Ana unsurlar aynı kalsada kimine doğru gelen şey kimine yanlış gelmektedir. Farklı parçaların tam bütünlük sağlamadan bir araya gelmesi suni bir bütünlük göstersede, en ufak çarpışmalarda karmaşa ortaya çıkmaktadır. İnsanların tahammül seviyeleri gittikçe azalmakta. Günlük rutin faaliyetler artık kargaşaya sebep olmaktadır.

Toplumsal kurumların gelişim süreci de entropiye dahildir. Sosyal, ekonomik, eğitim vb. kurumlarda meydana gelen karmaşa ve aksamalar topluma etki etmektedir. Pek çok stratejiye göre oluşturulan kurumlara göre hiç bir enerji tükenmeyecek tir mantığına göre yapılandırılmıştır. Bu durum entropi de birinci yasaya denk gelir. Birinci yasa tüm madde ve enerjinin sabit olduğu ne tüketilebileceği ne de arttırılabileceği, sade ve dönüştürülebileceği üzerinedir. Fakat bu durum doğanın işleyişine ters olduğu için farklı yorumlanmıştır. İnsanlar tarafından da çeşitli kuramcılara kadar pek çok topluluk hiç bir şeyin tükenmeyeceği düşüncesinden hareket etmesi neticesinde doğa ile ters düşünmüştür. Doğa ile mücadelede hayat ile mücadele her zaman doğa kazanır. Çünkü kullandığımız üzerinde yaşadığımız her şey onlardan gelmektedir. Kendi yaşayış şeklimize ters işlemlere doğru gittiğimiz için karmaşıklık devam etmektedir.

Paylaşmayı unutmayın.

İlgili Sayfalar