Dünyamıza Verdiğimiz En Büyük Zararlar

Paylaşmayı unutmayın.

Dünyamıza Verdiğimiz En Büyük Zararlar – Dünyanın doğal kaynaklarını bozmamız, dünyanın kendini yenileme kabiliyetini hızla geride bırakıyor. BM tarafından şimdiye kadar yapılan en kapsamlı çevre araştırması yapıldı. Küresel olarak bozulma oranı çok hızlı bir şekilde büyüyor. BM Çevre Programı (UNEP) tarafından bir araya getirilen 1.203 bilim insanı, yüzlerce bilimsel kurum ve 160’tan fazla hükümeti içeren bir çalışma yapıldı. Radikal bir eylem olmaksızın gelişmiş dünyadaki milyonlarca insanın güvendiği refah seviyesinin imkansız olacağı sonucuna varıyor. Peki bu sonuca varacak neler yapmış olabiliriz?

Dünyamıza Verdiğimiz En Büyük Zararlar

Ağaçların Yerini Fazlaca Beton Alması

Bir kasabanın yolunu açmak için bir ormanı kestiğimizde olduğu gibi, çevrenin büyük kısımlarını hızla değiştiriyoruz. Yani ormanları yok ediyoruz. Şunu unutmayalım: ormanlar bir kez yok olduğunda, yaşamak için gereken temiz hava, temiz su da yok olur.

dunyamiza-verdigimiz-en-buyuk-zararlar
@innovationorigins

Az Ağaç, Fazla Karbondioksit

Arabaların ve jeneratörlerin karbondioksit salmasıyla çok fazla atık yayarak çevreyi de hızla değiştiriyoruz. Tabii ki atıkların serbest bırakılması doğal ve gereklidir. Aynı zamanda bitkilerin beslenmesi için karbondioksit de gerekir. Ancak havaya o kadar çok karbondioksit salıyoruz ki, bitkiler  hepsini kullanamaz. Ve ormanları kestiğimizde onu kullanmak için gittikçe daha az bitki kalır. Atmosferde ekstra karbondioksit birikir. Bundan dolayı küresel ısınmanın temelini oluştururuz.

Çernobil Felaketi

1986’daki Çernobil kazası, yetersiz eğitimli personel ile çalıştırılan hatalı bir reaktör tasarımının sonucuydu. Ortaya çıkan buhar patlaması ve yangınlar, Avrupa’nın birçok yerinde radyoaktif maddelerin birikmesiyle birlikte radyoaktif reaktör çekirdeğinin en az% 5’ini çevreye saldı. Hatta çevreye şimdiye kadarki en büyük kontrolsüz radyoaktif salınıma neden oldu. Ve yaklaşık 10 gün boyunca büyük miktarlarda radyoaktif madde havaya salındı.

dunyamiza-verdigimiz-en-buyuk-zararlar
@DW

Çernobil içinde veya çevresinde yaşayan her canlı çok yüksek oranda fiziksel anormallik sergilemiştir. Hem insanlar, hem de hayvanlar çok fazla radyasyona maruz kalmıştır. Bu radyasyon sonuçları arasında hayvanlarda albinistik tüyler, deforme olmuş parmaklar, tümörler, deforme olmuş kuyruk tüyleri, deforme olmuş gagalar ve hava keseleri vardı.

@pinterest

İlginç bir şekilde bazı bitkiler ve hayvanlar, Çernobil ve çevresinde bulunan artan radyasyon seviyelerine uyum sağlayabildiler. Örneğin, Çernobil’e özgü bir bitki olan Arabidopsis, yüksek radyasyona karşı direnebildi ve mutasyon oluşumuna direnebildi. 

Hiroşima ve Nagazaki

Nükleer silahın kentsel hedeflere karşı “küçük ölçekli” kullanımının bile radyasyonun dünya çapında yayılmasına sebep olur. Buna ek olarak, atmosferin soğumasına, daha kısa büyüme mevsimlerine, gıda kıtlıklarına ve küresel ölçekte kıtlıklara da yok açar.

dunyamiza-verdigimiz-en-buyuk-zararlar
@bilgiyasam

Bir nükleer silah patlamasının etkileri, özellikle rüzgar yönüne doğru taşınan radyoaktif serpinti, sadece ulusal sınırlar içinde kalmaz. Yani nükleer patlamadan sonraki yıkım ve kirlenme ölçeği, altyapıyı yeniden inşa etmek gerekir. Bunun yanı sıra, ekonomik faaliyetleri, ticareti, iletişimi, sağlık tesislerini ve okulları yeniden oluşturmak birkaç on yıl alır. Sonuç olarak, nükleer silahlar hem doğaya hem de kurduğumuz düzene fazlaca zarar verir.

Deniz Kirliliği

Deniz kirliliği, çoğu kara kaynaklarından gelen ve okyanusa püskürtülen veya püskürtülen kimyasalların ve çöplerin birleşimidir. Bu kirlilik çevreye, tüm organizmaların sağlığına ve dünya çapındaki ekonomik yapılara zarar verir.

dunyamiza-verdigimiz-en-buyuk-zararlar
@suhakkıkampanyası

Okyanusumuz iki ana kirlilik türü ile doludur: kimyasallar ve çöp.  Bunlar deniz canlılarının dokularının, biyokimyalarının, davranışlarının ve üremelerinin değişikliğine neden olduğu gibi gelişimlerini de durdurabilmektedir. Aynı zamanda hayvan yemlerinde yüksek oranda balık kaynaklı besin maddesi de kullanıldığından deniz canlılarından gelen toksinler kara hayvanlarına geçtikten sonra et ve süt ürünlerinde ortaya çıkmaktadır.

Bu kirliliklerin önüne geçmek için neler yapıyoruz?

Hava kirliliği için en temel çözüm , fosil yakıtlardan uzaklaşmaktır. Bunların yerine bilim insanları güneş, rüzgar ve jeotermal gibi alternatif enerjiler koymayı hedefliyor.

dunyamiza-verdigimiz-en-buyuk-zararlar
@yaleclimatecollections

Temiz enerji üretmek çok önemlidir. Örneğin güneş enerjisi, rüzgar enerjisi kullanabileceğimiz en temiz enerjilerdendir. Ancak bir o kadar önemli olan konu, bu enerjileri daha fazla hayatımıza sokmak ve var olan enerjiyi de daha tasarruflu kullanmamızdır. Öncelikle sorumluluklarımızı benimseyerek ve daha verimli cihazlar kullanarak enerji tüketimimizi azaltmalıyız.

Elektrikli araçlara ve hidrojenli araçlara geçiş, karbondioksit salınımını azaltacak ve hava kirliliğini azaltacaktır. Hatta herkesi ortak hareketliliğe teşvik etmek (bisiklet, toplu taşıma vs.) de dünyamıza büyük fayda sağlacaktır.

Yeşil bina, planlamadan yıkıma kadar, karbon ayak izini azaltmak için çevreye duyarlı ve kaynakları verimli kullanan yapılar oluşturmayı hedefliyor.

KAYNAK: NATGEO, SOLARIMPULSE, ICRC, WIKIPEDIA

Paylaşmayı unutmayın.

İlgili Sayfalar