Dünya Su Sorunu – Sular Tükeniyor mu ?

su-sorunu

Paylaşmayı unutmayın.

Dünya Su Sorunu – Sular Tükeniyor mu ? – Dünya coğrafi unsurlar açısından dengeli bir oluşuma sahip değildir. Fakat barındırdığı canlıların yaşamlarını idame ettirmelerine yetecek kadar fiziksel ve biyolojik faktörlere sahiptir dünya. Su canlılar için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Dünya Su varlıklarının %80’i güney yarım kürede yer almaktadır. Dünya su varlığının ise sadece %2’si tatlı su (içilebilir su) olarak dağılmıştır dünya geneline. Yüzde 2’lik tatlı su varlığının büyük çoğunluğu buzullar altında ve yüksek dağların altında yer almaktadır. Kullanımı bu kadar zor olan ve hayati önemse sahip olan suya her canlının ulaşma imkanı eşit değildir ve herkes eşit derecede tüketememektedir.

@bilgideniz.com

Su ve su ile ilgili mücadelelerini tüm dünyadaki ekolojik hareketler için önemli bir yeri vardır. Su tüm yaşamın ekosistemin kaynağı olan temel maddedir. Dünya genelinde yaşanan pek çok sorun suya dayanmaktadır. Ekosistemdeki en büyük sorun küresel sorunma olarak yansımaktadır.

Su sorunu- Sular Tükeniyor mu ?

Küresel ısınma, enerji çalışmaları, fabrikalar, rekreasyon çalışmaları, okyanus seviyelerinin azalması, buzulların erimesi gibi pek çok faktör temelde su varlıklarını doğrudan etkilemektedir. Küresel ısınma neticesinde su varlıkları azalmakta, enerji çalışmaları neticesinde deniz kenarlarında fabrikaların kullanımı arttırması, fabrikalardan dökülen atıklar, petrol tankerlerinin okyanus ortasında petrol ve türevi maddeleri boşaltmaları gibi pek çok faktör olumsuz olarak yansımaktadır.

Suyun dünya karalarına dağılımının dengesiz olmasından dolayı insanlar içilebilir suya ulaşmakta çok fazla sorun yaşanmaktadır. Dünya üzerinde yaklaşık olarak 1 milyar 150 bin kişi birinci dereceden tüketilebilir suya ulaşma sorunu yaşamaktadır. Özellikle Afrika kıtası insanlarının bu soruna maruz kalması dünya Sağlık örgütünün raporlarındaki en önemli sorun olarak bildirilmiştir.

@suhakki.org

Ekonomik olarak gelişmemiş sömürge ülkeleri su tedarikini yaşamlarını sürdürebilecek seviyeye kadar dahi gerçekleştirememektedir. Suyun bol ve ulaşma imkanının elverişli olduğu kıtalar da ise su israfı oldukça fazladır. Bilinçsizce tüketimin yaygın olduğu dünya genelinde su kaynakları azalmaya başlamıştır. Her yıl 5 milyona yakın insan suyla ilgili olumsuzluklardan dolayı hayati tehlike yaşamaktadır. Yapılan araştırmalara göre 30 ülkede suya ulaşmada kriz yaşanmaktadır.

Yakın zamanlarda su yüzünden ciddi krizlerin dünya genelinde yaşanacağı öngörülmektedir. BM’nin raporuna göre dünya ölçeğinde su ihtiyacının iki kat artacağı ve tarım alanları için ihtiyaç olan suyun %40 artacağı ön görülmektedir. İleride çıkacak krizlerin en önemli sebebinin su olacağı akademisyenler tarafından öngörülen bir durumdur.

@kadrajblog.com

Paylaşmayı unutmayın.

İlgili Sayfalar