Çin Seddi Neden İnşa Edildi?

Paylaşmayı unutmayın.

Çin Seddi Neden İnşa Edildi? – Çin Seddi, tek bir sürekli yapı değil. Birkaç yüz yıl boyunca inşa edilen bir dizi duvar ve tahkimattır. Her eyaletin kendi topraklarını savunması için MÖ 8. ve 5. yüzyıllar arasında birçok küçük duvar inşa edildi. Çin’i MÖ 221’de birleştirdikten sonra, Qin Hanedanlığı bu daha küçük duvarların yıkılmasını emretti, ancak kuzeydeki mevcut duvarların bir kısmını birleştirmek için yeni duvarlar inşa edilmesini  sağladı.

Ming Hanedanlığı (1368 – 1644), artan Moğol kabilesinin baskısı nedeniyle MS 14. yüzyılda duvarı yeniden canlandırdı ve olağanüstü 25.000 gözetleme kulesi inşa etti.

cin-seddi-neden-insa-edildi
@unsplash

Çin Seddi Neden İnşa Edildi

Çin Seddi’nin İnşaatı

Qin’in ilk imparatoru 300.000 askere duvarı inşa etmesini emretti. Sonra köylüler ve esirler de işgücünü destekledi. Duvarı inşa edenler her zaman yerel kaynakları kullanmaya çalıştılar. Bu nedenle dağları aşan duvarlar taştan, ovaları aşan duvarlar sıkıştırılmış topraktan yapıldı.

Çok daha sonra Ming Hanedanlığı, ilk aşamaların bazıları gibi sıkıştırılmış toprak yerine daha fazla tuğla ve taş kullandı. Daha güçlü bir duvar inşa etti. Kireç harcı kullandılar ve işçiler duvarın yanına yerel malzemelerle tuğla ve çimento fabrikaları inşa ettiler.

cin-seddi-neden-insa-edildi
@unsplash

Çağlar boyunca, duvar yaklaşık 100 milyon ton tuğla, taş ve çamur ile oluştu. Modern inşaat makinelerinden önce inşa edilen bir yapı için etkileyici bir başarı olarak görmek gerekir. Çeşitli taşıma şekilleri ile son halini aldı. El, omuz veya sırt ile; tekerlek arabaları ve halatlar; ve develer, atlar ve hatta keçiler dahil olmak üzere hayvanlar.

Yakın zamanda yapılan araştırmalar sonucunda, bilim adamları duvarın mukavemetinin kısmen yapının harcı boyunca yapışkan pirinç kullanımından kaynaklandığının farkına vardı. Bugün biraz yapışkan pirinçle yapılan herhangi bir inşaat projesi var mı ?

cin-seddi-neden-insa-edildi
@unsplash

Ming Hanedanlığı döneminde duvar bugün çoğunlukla görebileceğiniz bir şeye dönüştü. Basit bir duvardan daha fazlası haline geldi. Ülke için iletişim akışlarını ve su akışlarını kanalize eden önemli bir altyapı oldu. Medeniyetin bir parçası haline dönüştü. Hatta İpekyolu’nu da koruduğu söylenmektedir.  Duvar nehirleri, vadileri ve diğer zorlu arazileri aşıyor. İnşa edildiği zaman aralıkları göz önüne alındığında, bunun bir mühendislik harikası olduğuna şüphe yok.

Paylaşmayı unutmayın.

İlgili Sayfalar