2017 Yılında Dünyanın En Mutlu Ülkeleri

Paylaşmayı unutmayın.

2012’den bu yana her yıl Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Ağı tarafından Dünya Mutluluk Raporu, yayınlanıyor.

İlk raporun 2012 yılının Nisan ayında yayınlanmasından bu yana dünyada birçok şey değişti. Mutluluk seviyesi, ülkelerin sosyal gelişim ve kamu düzenini belirlemede uygun bir ölçüm aracı olarak kullanılmaya başlandı.

Haziran 2016’da Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) kendini “Toplumun esenliğini hükümetlerin merkezine koyarak büyümenin kapsamını yeniden tanımlamak” hedefine adadı. Şubat 2017’de Birleşik Arap Emirlikleri’nde tüm gün süren World Government Summit’in bir parçası olarak Dünya Mutluluk Toplantısı düzenlendi. Gelişen ve değişen trendlere uygun olarak ülkelerin mutluluk ve esenlik seviyelerini belirlemeyi hedefleyen raporun 5.si ise bugün 20 Mart Dünya Mutluluk Günü’nde yayınlandı.

Norveç 2017 Global Mutluluk Sıralamasında Başı Çekiyor

2016’da dördüncü iken 2017’de listenin birinciliğine yükselen Norveç’i; Danimarka, İzlanda ve İsviçre takip ediyor.

Listenin başındaki bu ülkelerde; şefkat, özgürlük, cömertlik, dürüstlük, sağlık, gelir ve iyi yönetim gibi mutluluğu etkileyen ana faktörlerin değerleri en yüksek seviyede. Bu 4 ülkenin ortalama değerleri birbirine çok yakın olduğu için değerlerdeki küçük değişiklikler bile yıldan yıla yapılan sıralama sonuçlarını değiştirebiliyor.

Norveç, düşük petrol fiyatlarına rağmen listenin başında yer alıyor. Burada dikkat etmemiz gereken nokta ise şu; Norveç, sahip olduğu petrol zenginliği sebebiyle değil, aksine petrol zengini olmamasına rağmen yüksek mutluluk seviyesine ulaşabilmiş ve onu koruyabilmiş bir ülke olarak göze çarpıyor.

Dünya Mutluluk Raporu 2017

@pexels

 

Sahip olduğu petrolü yavaş yavaş üretip “şimdi” harcamaktansa, “geleceğe yatırım” yapmayı tercih eden Norveç, diğer birçok kaynak-zengin ekonominin yaşadığı ani düşüş ve yükselişlerden kendisini izole etmişe benziyor.

Fakat bunu başarıyla gerçekleştirebilmek için karşılıklı güven, ortak bir amaç, cömertlik ve iyi yönetim gibi Norveç ve diğer ülkeleri mutluluk sıralamasında başa taşıyan faktörlerin ülke içi değerlerinin yüksek olması gerekmekte.

Listenin devamında ise yine değerleri ile birbirine çok yakın bir ülke grubu görüyoruz. Finlandiya bu yılın sıralamasında 5. iken onu; Hollanda, Kanada, Yeni Zelanda, Avusturalya ve İsveç takip ediyor.

İlk 10’da yer alan diğer ülkelerde de, ülkeler arası mutluluk farklılıklarını gösteren 6 önemli değişkenin değerlerinin yüksek olduğunu görüyoruz. Bu değişkenler; gelir, beklenen sağlıklı ömür süresi, kötü zamanlarda güvenilebilecek birinin varlığı, cömertlik, özgürlük ve (iş dünyası ve hükümet işlerinde yolsuzluğun olmaması ile ölçülen) güvendir.

Mutluluk Hem Toplumsal Hem De Bireysel

Bu yılın raporunda, sosyal vakıfların mutluluk üzerindeki etkisi vurgulanıyor. Bunu, listenin ilk ve son 10 ülkesinin yaşam tecrübelerini karşılaştırarak görmek mümkün.

@pexels

Yine de ülkeler arasındaki mutluluk oranları ülke bazında değişiklik gösteriyor. Daha zengin ülkelerde, ülke içindeki farklılıklar, gelir adaletsizliği ile değil; akıl sağlığı (mutsuzluğun en önemli kaynağı olarak ruhsal bozukluklar baz alınır), bedensel sağlık ve kişisel ilişkiler ile açıklanır. Gelir farklılıkları daha çok, daha fakir ülkelerde önem kazanır fakat bu ülkelerde de mutsuzluğun en önemli kaynağı ruhsal bozukluklardır.

İş hayatı da mutluluk seviyesini etkileyen ana faktörlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. İşsizlik, mutluluğun azalmasında en önemli etkenlerden iken, yapılan işin kalitesi de mutluluk seviyesinin değişkenliğinde önemli rol oynuyor.

Ha Gayret Türkiye

Türkiye 2016’da listenin 78. sırasında iken bu yıl 69.luğa yükselmiş görünüyor.

Çinliler 25 Yıl Öncesinden Daha Mutlu Değil

Çin’de kişi başına düşen gelir son 25 yılda hızla artarken, hayat değerlendirmeleri 1990’lardan 2005’e kadar düşüş yaşadı. Hala da 1990’lardaki seviyesine ulaşmak için çabalıyor. Çinliler mutluluk seviyesindeki bu düşüşü, artan işsizlik ve sosyal güvenlik alanındaki yıpranmaya bağlıyor.

Afrika Mücadele İçinde

Afrika’nın ise Afrika gerçeğini yansıtan çok daha farklı bir hikayesi var. Fakat bu hikaye, genelde gecikmiş ve daha mutlu hayatlar için hayal kırıklığına uğramış umutlardan öteye gidemiyor.

Mutluluk Amerika’yı Terk Ediyor

2007’de OECD ülkeleri arasında 3. olan Amerika, 2016’da listenin 14. sırasına geriledi. Amerika’nın mutluluk seviyesini düşüren faktörler ise, artan yolsuzluk iddiaları ve azalan sosyal destek, ki bu faktörler bize Kuzey ülkelerinin neden çok daha iyi konumda olduğunu açıklamaya yetiyor.

2017 Dünya Mutluluk Raporu

@benwhite

Dünya Mutluluk Günümüz Kutlu Olsun!!! 

Kaynak

Paylaşmayı unutmayın.

İlgili Sayfalar