Yapay Zeka İşimiz İçin Bize Yardımcı mı Yoksa Tehdit mi?

yapay zeka ve iş dünyasına etkisi

Paylaşmayı unutmayın.

İşlerin Gelişimine Kısa Bir Bakış

İnsanlık tarihi boyunca geliştirdiğimiz aletler işlerimizi kolaylaştırdı ve hayatlarımızı değiştirdi. Tarım Devrimi’ni gerçekleştirdiğimiz gün, gıda arzını kontrol altına alabildik ve eski alışkanlıklarımızdan vazgeçmemiz gerekti. Artık köyler kurmuştuk. Hayatta kalmak için vahşi hayvanları avlamak ya da tehlikeli yaban hayattan yiyecek toplamak zorunda değildik. Yapay zeka henüz akıllarda bir düşünce bulutu tozu bile değildi.

Sanayi Devrimi ile birlikte tarlalarda çalışan insanların sayısı önemli biçimde azaldı. Artık ekin ekme, biçme, toplama gibi işleri operatörlü makineler yapmaya başlamışlardı. Tarımda oluşan istihdam fazlası şehirlere yöneldi ve bu makineleri üreten fabrikalarda çalışmaya başladılar. Teknoloji geliştikçe yüksek eğitimli iş gücü ihtiyacı arttı. Üniversiteler öğrencilerle şehirler insanlarla doldu, köyler boşaldı. Günümüz artık bio-teknolojinin, yapay zeka ve robotik teknolojinin çağı. Her geçen gün yeni bir yazılım, iş dünyasının veya son tüketicinin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Aynı sanayi devriminden sonra hızla azalan at nalı ihtiyacı gibi günümüzde bazı hizmet ve ürünlere olan talep, önümüzdeki yıllarda azalacak.

sanayi devrimi sonucu

@andrew_t8

Bazı Araştırmalar

Teknolojideki gelişim hızı da logaritmik olarak yükseliyor. Uluslararası Robot Federasyonu’na göre imalatta 2015 yılında 10.000 işçiye 66 birim robot karşılık gelirken günümüzde bu sayı 74.

Teknoloji firması Nuance’ta dijital müşteri bağlılığı çözümleri genel müdürü olarak görev alan Bernard Louvat, yapay zekanın düşük vasıflı işler için büyük bir tehdit olduğunu ve bu sorunu idare etmeye henüz hazır olmadığımızı dile getiriyor. Louvat’a göre 10 yıla bilgisayar destekli sohbet yazılımları çağrı merkezlerinin yerini alacak. “5 yıl önce, sohbet yazılımları tüm müşteri sohbetlerinin yalnızca %25-30’unu insan desteği olmadan tamamlayabiliyordu. Bugün ise bu oran %60-80 arasında.” diyor Louvat. Ona göre her geçen yıl sohbet yazılımları, istihdam edilen müşteri temsilcisi sayısını azaltacak. Sadece yazılımın baş edemeyeceği karmaşıklıkta durumların çözümü için işinde çok iyi olan az sayıdaki kişi işine devam edebilecek.

yapay zeka çalışanlar

@tmeier1964

Araştırma firması Gartner, soruların %85’inin sanal asistanlar tarafından cevaplanacağını öngörüyor. 120 milyon müşterisinin sorunlarına çağrı merkezlerindeki 100.000 müşteri temsilcisi ile destek olan AT&T gibi firmaları göz önüne alırsak, önümüzdeki süreçte birçok insanın iş değiştirmek zorunda kalacağını söyleyebiliriz.

Elbette firmaları sanal asistanlara yönlendiren temel motivasyon maliyet ve verimlilik. Büyük organizasyonlarda sohbet yazılımları, maliyetleri düşürmekle birlikte öğrenme algoritması sayesinde önceki görüşmelerdeki tecrübelerinden öğrenerek müşteri memnuniyetini arttırmayı başarıyor.

Accenture’ın yaptığı araştırmada, görüşülen üst düzey yöneticilerin %81’i, yönettikleri organizasyonda, 2 yıl içinde yapay zekaların, insanlarla birlikte çalışan iş arkadaşı, işbirlikçi ya da güvenilir bir danışman olacağını düşünüyor.

Yapay Zeka İnsanlar İçin Yeni İş Alanları Açacak

McKinsey Global’in yayınladığı rapora göre; 2030’a kadar her 3 işten 2’sinin aktivitelerinin çok önemli bir kısmı, en az %30’u makineleştirilecek. Ama McKinsey bu yeni teknolojinin bugün hiç olmayan yeni meslekler geliştireceğini de öngörüyor. 18. yy’da yaşayan ve at nalı üreterek geçimini sağlayan bir nalbantın, araba tamircisi, uçak pilotu ya da kule vinç operatörü gibi meslekleri hayal bile edemeyeceğinden eminiz. Bu noktada gerek tüzel, gerekse de gerçek kişilerin değişim sürecine adapte olmaları son derece önemli. 20. yy’ın son çeyreğine kadar petrole büyük yatırımlar yapan birçok enerji firması, 21.yy’ın başlarından itibaren yatırımlarının önemli kısmını alternatif enerjiye yöneltmiş vaziyette.

yaratıcı meslekler

@qimono

Her ne kadar yapay zekanın iş dünyasına girmesi ve gelişmesi ile ilgili gözüken tablo bizi karamsarlığa sürüklese de durum o kadar vahim değil. Bildiğiniz gibi son 30 yıl birçok ekonomik sarsıntıya, dijitalleşmeye, internet kullanımının artışına ve küreselleşmeye sahne oldu. Buna rağmen Dünya Bankası’nın verilerine göre, 1991’den 2017’ye dünya nüfusu 5,7 milyardan 7,6 milyara çıkmasına rağmen toplam işgücündeki işsizlik oranı %6,1’den %5,8′ geriledi.

Sonuç olarak yapay zekanın bazı işleri elimizden alacağı bir gerçek. Özellikle fazla yaratıcılık gerektirmeyen ve nispeten sıkıcı olan veri operatörlüğü gibi işleri makineler devralacak. Ancak bu durumun yepyeni iş olanaklarını da ortaya çıkaracağı kaçınılmaz. Aynı sosyal medyanın ortaya çıkışıyla birlikte “sosyal medya danışmanlığı” gibi bir mesleğin türemesi gibi yapay zeka da iş dünyasıyla entegre oldukça insanların işlerini alacak ve insanlara daha yaratıcı bir iş alanı açacak. Burada püf noktanın kişinin yeniliklere ve gelişmelere açık olması ve kendini sürekli geliştirmesi olduğuna inanıyoruz.

Yapay Zeka’nın iş dünyasında edineceği yerle ilgili sayısal verilere yer verdiğimiz Yapay Zeka İşimizi Elimizden Mi Alacak? yazımızı da okumanızı öneririz.

Paylaşmayı unutmayın.

İlgili Sayfalar