Yapay Zeka ile Nereye ve Nasıl?

Paylaşmayı unutmayın.

‘Yapay zeka ile nereye ve nasıl?’ Bu soru çoktan zihnimizi meşgul etmeye başladı. Her geçen gün yapay zeka ile ilgili daha fazla haber alıyoruz, daha fazla okuyoruz, daha fazla merak ediyoruz. Yapay zekayla ilgili gelişmeleri takip etmek, insanlığın değişen gelişimi ve geleceğiyle ilgili adımları izlemek anlamına geliyor.

Yapay zekanın bugünü ve geleceği herkes için önemli. O halde, yapay zekayla nasıl bir etkileşim içinde olmalıyız? Yapay zeka hayatımızda ne kadar ve nasıl yer edinmeli? Bu sorulara en güzel kararlı ve aydınlatıcı nitelikte cevaplar verilebilir. Yapay zekayla etkileşim içinde olmanın en etkin yolu yapay zekayla mutlu olmaktır. Yapay zekayla mutlu olmayı nasıl başarırız? Buna odaklanmamız gerekir.

Yapay Zekayla Mutlu Olmak

yapay zeka ve gelecek

@TheDigitalArtist

Yapay zekayla etkileşimimiz için henüz başlangıç aşamasında diyebiliriz. 10 sene öncesinde yapay zekadan somut anlamda çok sıklıkla bahsetmiyorduk. Bugünse yapay zekanın kullanım alanları çok çeşitlilik gösteriyor. Yapay zeka insanlık için heyecanlandırıcı bir umut kaynağı. Bu noktada gelecek için yapay zekanın yönetişimini irdeliyor olmamız gerekir.

Yapay Zekanın Yönetişimi Nasıl Olmalı?

@GDJ

Yapay zekayı tanımlamak, amaç, hedefler ve stratejiler belirlemek, yapay zekanın gelecek yol haritasını çizmek yapay zeka yönetişim stratejilerinin ilk adımları olmalı. Yönetişim stratejisi için bütüncül, tematik, katmanlı yaklaşımlar benimsenebilir.

İhmal edilmemesi gereken en önemli etkenlerden biri insan ve insan deneyimi. Yapay zeka asla insan hayatını tehdit etmemeli, zarar vermemeli ve insan deneyimini kısıtlamamalı. Ya doğa? Yapay zeka asla doğaya zarar vermemeli. Aksine yapay zeka, insanlar ve doğa için tamamlayıcı, bütünleyici, geliştirici roller edinmeli.

Yapay Zekanın İyi Olmayan Yanı

@pixabay

Yapay zekayla mutlu olmak için birçok neden olmasının yanında yapay zekanın zararları ve kötülükleri ile ilgili fikirlere de tanık oluyoruz. Bu noktada yapay zekanın ahlaki yönü ve yönetişimi önem kazanıyor. Yapay zekanın ahlaki yönü ve yönetişimi doğrudan insan kontrolüyle ilgili. İnsan kontrolü ise yapay zekadan kaynaklanabilecek tehlikeleri önlemenin en etkin bileşeni. Bir Forbes makalesinde aşırıcılığın, terörizmin ve radikalizmin önlenmesi üzerine uzmanlaşan Nikita Malik tam da bundan bahsediyor ve endişe verici iki önemli noktanın teknolojinin siber güvenlikte kullanımının doğruluğunun ve yapay zeka kullanımının düzenlenmesi ve ahlaki yönü olduğuna dikkat çekiyor. Yapay zekanın kötü yanları insanlık için geriletici bir etken olmamalı ve zarar vermesi engellenmeli.

Türkiye’de yapay zeka ile ilgili genel kanının ne olduğunu öğrenmek üzere gerçekleştirdiğimiz araştırma sonuçlarını sunduğumuz Adgager’dan Türkiye’nin İlk Yapay Zeka Araştırması (İnfografik) yazımıza mutlaka göz atmalısınız.

Kaynak

Paylaşmayı unutmayın.

İlgili Sayfalar