Tv Programlarının Topluma Etkisi

tv

Paylaşmayı unutmayın.

Tv Programlarının Topluma Etkisi – Çağımızda toplumu etkileyen en güçlü unsurların başında teknolojinin yayılmacı etkileşimi ile medya gelmektedir. Medya pek çok unsuru ile toplumun en ince noktasına kadar girebilmelmektedir. Tv ve internet sayesinde her an her yerde yanımızda yer almaktadır medya. Toplum üzerinde sosyolojik açıdan insanlar üzerinde ise psikolojik yönden zihinsel, davranış yönünden pek çok etki yaratmaktadır.

@paratic.com

Toplum medya etkileşimi her geçen gün daha çok artmaktadır. Tv programları ile bütün gün program takip eden kişiler televizyon programlarında yayınlanan programların etkisene girmektedir. Televizyonlar görsel ve işitsel olarak bütün yaş gruplarına etkileri farklı ölçülerde olmaktadır. Televizyonlar model olarak ünlü kişilerin ön plana çıkarılması, mutlu olmak için ekonomik olarak bazı şartların yerine getirilmesi gerektiği gibi bir düşüncenin bilinç altına yerleştirildiği durumların ortaya çıkarılması, doğru veya yanlış olduğu hakkında her hangi bir araştırma yapılmadan, sorgulanmadan bilgi paylaşımının yapılması ve izleyinin bu durumları süzgeçten geçirmeden bünyesine alması farklı durumlar ortaya çıkarmaktadır.

Geçmişten günümüze Tv…

1970 yılından itibaren televizyonun etkisi üzerine araştırmalar yapılmaya başlanmıştır. Bugüne kadar sayısız araştırmalarla televizyonun insanlar üzerine etkisi araştırılmıştır. Araştırma özellikle çocuklar üzerinde yapılmıştır. Televizyonun çocukları korku, şiddet ve olumsuz durumlara yönlendirme eğilimi gittikçe artmaktadır. Çok sayıda şiddet unsuru içeren televizyon programları, psikolojik ve bedensel gelişimlerini tam olarak tamamlamayan ve gelişim aşamasında olan çocuklar üzerinde oldukça fazla etkiye sahip olmaktadır. Bu tür içeriklere maruz kalan kişiler bu durumlarını yaşamlarında davranışlarına da yansıtmaktadır.

@bilgiustam.com

Televizyon, sadece çocukları değil, toplumun her kesimini farklı ölçüde etkilemektedir. Örneğin, popüler kültürün unsurları, ürünleri (kılık kıyafet, moda türleri, yeme içme alışkanlıkları, konuşma şekilleri vb.) en yaygın etkileşime sahip olan televizyon aracılığı ile topluma ulaştırmakta ve insanları etkilemektedir. Televizyonun toplumu etkileme yöntemlerinden biriside model alma’dır. Model alma, sosyolojik olarak kendini gerçekleştirme basamaklarından birini oluşmaktadır. Kişi toplumsal olarak öne çıkmış, tanınmış prestijli kişileri kendine örnek alarak onlar gibi giyinip onlar gibi davranmayı içermektedir. Televizyonlar ise olumlu veya olumsuz davranışlarda bulunup bulunmadığına bakmaksızın insanlara model alacak kişileri yaygın şekilde göstermektedir.

@indigodergisi.com

Televizyonun, en çok gençler ve çocuklar üzerinde en fazla etkiye sahip olduğu bir gerçektir. Televizyonun olumsuz durumlarından kurtulmak için bir süzgeç kullanılarak ve dikkatli takip edilerek izlenmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Paylaşmayı unutmayın.

İlgili Sayfalar