Pazar Segmentasyonu Türleri ve Şirketlere Faydaları

Photo by Brands&People on Unsplash

Paylaşmayı unutmayın.

Pazar Segmentasyonu Türleri ve Şirketlere Faydaları – Pazar çoğu zaman oldukça karmaşık bir yerdir ve bu tür bir ortamda her şey çok çabuk değişebilir. Çoğu şirket sektörde asıl hedefini kaçırıyor ve hem diğer markalar hem de istedikleri müşteriler ile bağlantı kuramıyor. Özellikle kampanyalardan önce çok az veya yanlış bir stratejik hazırlık yapan şirketler için bu durum daha fazla geçerli. Pazar segmentasyonu türleri, dijital pazarlama stratejinizde asla atlamamanız gereken bir süreç. Bu süreci dikkate alarak müşteri tabanınızı büyütmek için daha hedefe odaklı bir strateji yakalamanız mümkün.

Pazar Segmentasyonu Nedir?

Pazar segmentasyonu, potansiyel müşterilerin ortak ihtiyaçlarına göre bölümlere ayrılmasıdır. Bu, belirli marka bilinci oluşturma, ürünler, pazarlama tetikleyicileri ve harekete geçirici mesajlara benzer şekilde yanıt vermelerini sağlar. Hedef kitleniz arasında farklı pazar segmentleri belirlemek için şu üç kriteri kullanabilirsiniz:

 • Homojenlik – bir segmentteki ortak ihtiyaçlar
 • Farklılık – diğer gruplardan benzersiz olmak
 • Tepki – piyasaya benzer bir tepki

Pazar Segmentasyonu Türleri İşletmenize Nasıl Fayda Sağlar?

Bir dizi trend tarafından boğulmanın kolay olduğu rekabetçi bir pazarda, değerli ve hedefe yönelik mesajlaşma oldukça önemlidir. Bu, dijital pazarlama stratejinizin kaliteli potansiyel müşteriler yaratmadaki başarısının anahtarıdır. Pazar segmentasyonundan şu şekilde yararlanabilirsiniz:

 • Doğru hedef kitleye ulaşmak ve web sitenize nitelikli trafik çekmek için mesajlarınızı daha iyi odaklayabilirsiniz. Bu, zamanınızı ve çabanızı düşük başarılı satışlara harcamanızı engeller.
 • Hangi ürünlerin pazardan pay alma şansının en yüksek olduğunu belirlemenizi sağlar.
 • Ürünlerinizi pazara nasıl en iyi şekilde sunacağınızı belirlemenize yardımcı olur.
 • En iyi yatırım getirisini (ROI) sağlayan sınırlı kaynaklara odaklanarak şirketinizin genel verimliliğini artırabilirsiniz.
pazar-segmentasyonu-turleri-ve-sirketlere-faydalari
Photo by Diggity Marketing on Unsplash

Pazar Segmentasyon Türleri Nelerdir?

Pazarda segmentasyon çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilir, ancak odaklanmanız gereken en yaygın dört tür bölümlendirme vardır. Bunlar demografik (kim), psikografik (neden), coğrafi (nerede) ve davranışsal (nasıl) bölümlendirmedir.

Demografik Pazar Segmentasyonu

Müşteri gruplarını tanımlamanın muhtemelen en basit ve güçlü yolu olan demografik segmentasyon, aşağıdakiler gibi tanımlanabilir, karakter dışı özelliklere odaklanır:

 • Yaş
 • Cinsiyet
 • Etnik köken
 • Gelir düzeyi
 • Eğitim seviyesi
 • Din
 • Unvan

Demografik segmentasyon ile potansiyel müşterileri cinsiyetlerine ve yaşlarına göre hedef gruplarına ayırabilirsiniz. Böylece pazarlama bütçenizin yanlış cinsiyete ve yaş grubuna yönelik mesajlarda kullanılmamasını sağlayabilirsiniz.

Psikografik Pazar Segmentasyonu

Bu segmentasyon türü, potansiyel müşterilerinizin kişiliklerini ve ilgi alanlarını baz alır. Bu tür segmentasyonda müşterileri tanımlayan faktörler aşağıdakileri içerir:

 • Kişisel özellikler
 • Hobiler
 • Yaşama amacı
 • Değerler
 • İnançlar
 • Yaşam tarzları

Psikografik bölümleme, tanımlaması genellikle demografik bölümlemeden daha zor bir kümedir ve iyi araştırma gerektirir. Hem de etkili bir şekilde yürüttüğünüzde mesajlarınızı, içeriğinizi ve ürünlerinizi daha başarılı bir şekilde özelleştirmenize yardımcı olabilir. Bu sayede müşterileriniz ve potansiyel müşterileriniz onlarla çok daha kişisel bir düzeyde iletişim kurduğunuzu hissedebilirler.

pazar-segmentasyonu-turleri-ve-sirketlere-faydalari
Photo by Maarten van den Heuvel on Unsplash

Coğrafi Pazar Segmentasyonu Türleri

Bu tür segmentasyon, müşterileri herhangi bir şekilde tanımlanabilen fiziksel konumlarına göre basitçe gruplamayı içerdiğinden, genellikle tanımlanması en kolay olanlardan biridir:

 • Ülke
 • Bölge
 • Şehir
 • Posta kodu

Coğrafi sınıflandırma, müşterileri belirli bir yerin belirli bir yarıçapı içinde gruplandırmayı mümkün kılar. Dahası pazarlamacılara etkinlikleri yerel kitlelere tanıtma konusunda harika bir seçenek sunar. Ayrıca müşterinizin konumunu bilmek, etkinliklerin reklamını nasıl yaptığınıza ilişkin bir dizi fikre olanak tanır. Buna sanal canlı etkinlikler de dahildir.

Diğer yandan, müşterilerinizin nereden geldiğine dair farkındalık, kişiselleştirmeye izin verir. Dolayısıyla bu, kaçırılmaması gereken bir fırsattır. Kişiselleştirme, tüketicilerin bir markayla etkileşim kurması ve markayı benimsemesi için her geçen gün daha da gereklilik haline gelmektedir.

Davranışsal Pazar Segmentasyonu

Bu segmentasyon türü, e-ticaret işletmeleri için diğer hepsinden daha yararlıdır. Dahası psikografik bölümlemede olduğu gibi, ilgili verilere dayandığında oldukça etkilidir. İyi haber şu ki, ihtiyaç duyacağınız verilerin çoğunu web sitenizin kendisi aracılığıyla toplayabilirsiniz. Bu pazar bölümlendirmesinde müşteri gruplandırması şu faktörlere göre yapılır:

 • Harcama alışkanlıkları
 • Satın alma alışkanlıkları
 • Sayfada gezinme alışkanlıkları
 • Marka ile etkileşimler
 • Markaya bağlılık
 • Önceki ürün derecelendirmeleri

Web sitenizi aşağıdaki kullanıcı tiplerinden biri ziyaret edebilir:

 • Web sitenize ilk kez gelen ziyaretçi
 • Geri dönen web sitesi ziyaretçisi
 • Geri dönen müşteri
 • Sepette ürün terk eden biri
 • VIP müşteri
pazar-segmentasyonu-turleri-ve-sirketlere-faydalari
Photo by Kaleidico on Unsplash

Pazarlama ekibiniz, daha sonra aşağıdaki davranış kalıplarından herhangi birine bağlı olarak yüksek değerli ve hedef odaklı kampanyalar tasarlayabilir:

 • Web sitenize yapılan ziyaret sayısı
 • Ziyaret edilen sayfa sayısı
 • Sitede geçirilen süre
 • Ziyaret edilen URL’ler
 • Ziyaret edilen sayfa türleri
 • Alışveriş sepeti değeri
 • Kampanya geçmişi
 • Referans kaynağı
 • Siteyi terk ediş amacı
 • Hareketsizlik

Henüz bir şey satın almamış bir ziyaretçi, markanıza dair daha fazla güven isteyebilir. Daha sonra bu kişilere ücretsiz bir deneme sunabilirsiniz. Örneğin bir temsilciyle sohbet etmeleri için hafifçe dürtebilirsiniz. Veya içeriğiniz aracılığıyla markanızı daha iyi tanıyabilmeleri için onları ücretsiz içeriğe yönlendirebilirsiniz.

Pazar segmentasyonu, herhangi bir işletmenin genel dijital pazarlama stratejisinde önemli bir süreçtir. Hedef kitleniz hakkında çok değerli bilgiler sunar ve çeşitli hassas şekilde ayarlamanıza yardımcı olur.

Ayrıca bakabilirsiniz: Etkili Potansiyel Müşteri Büyütme Uygulamaları ve Etkileri

Paylaşmayı unutmayın.

İlgili Sayfalar