Modern Sanatın En Önemli Ressamları

Paylaşmayı unutmayın.

Modern Sanatın En Önemli Ressamları – Modern sanat, genellikle 1880’lerin izlenimcilerinden (empresyonistler) 1960-70’lere kadar devam ettiği kabul edilen sanat dönemidir. Sanatta modernizmin temelleri, ressamların dünyayı gördükleri gibi temsil etmeyi bırakmalarıyla atılmıştır. Temsil, temel sorun haline gelmiş; sanat kendi kendisini konu haline getirmeye başlamıştır. Sanat eleştirmeni Clement Greenberg de 1960’ta yazdığı “Modernist resim” adlı makalesinde modernizmin özünün, disiplinlerin kendilerine has yöntemlerini, disiplinin kendisini eleştirmek için kullanmak olduğunu; bundaki amacın da o disiplini geliştirmek ve önemini artırmak olduğunu söyler. İşte bu prensipler çerçevesinde tanınan en ünlü modern ressamlar.

Modern Sanatın En Önemli Ressamları

Jackson Pollock 

Jackson Pollock, soyut dışavurumcu eserleriyle 20. yüzyılın en önemli sanatçılarındadır. Damlatma tekniği (drip painting) ile boya karıştırma, fırça kullanımı gibi alışılagelmiş uygulamaları bir kenara bırakmıştır. Ve yere serdiği devasa boyutlardaki tuval bezleri üzerinde hareket ederek boyayı dökme, damlatma, fırlatma gibi aksiyon/hareket resmi adı verilen resimler yapmıştır. Bu özelliğinden ve ‘kötü adam’ imajından ötürü “Jack the Dripper” lakabıyla da biliyoruz.

modern-sanatin-en-onemli-ressamlari
@romeguidesblog

1951’den sonra koleksiyonerler ve galerilerden daha değişik resimler yapması için baskılar gelmeye başlamış. Fakat bu baskılar ona iyi gelmemiştir. Çünkü baskılar karşısında Pollock’un varolan alkol sorunu daha da büyümüş, hem de resimleri karanlıklaşıp figüratif öğeleri de kapsamaya başlamıştır. 1956’da yaptığı araba kazası sonucu ölmüştür.

Salvador Dali – Modern Sanatın En Önemli Ressamları

Salvador Dalí, sürrealist bir ressamdır. Gerçeküstü eserlerindeki tuhaf ve çarpıcı imgelerle ünlenmiştir. En iyi bilinen eseri olan Belleğin Azmi’ni 1931’de bitirmiştir. Dalí, ressamlığın yanı sıra heykelcilik, fotoğrafçılık ve filmcilikle de ilgilenmiş, Amerikan animasyoncu Walt Disney ile beraber yaptığı” Destino” adlı kısa çizgi film, 2003’te “en iyi kısa animasyon filmi” dalında Akademi Ödülü adayı olmuştur.

modern-sanatin-en-onemli-ressamlari
@OGGUSTO by Merve Yıldız

Dalí hayatı boyunca, sanatıyla olduğu kadar eksantrik giyimi, davranışları ve sözleriyle de dikkat çekmiştir. Fakat bu durum kimi zaman, onun sanatını takdir edenleri de etmeyenler kadar usandırmıştır. Bu davranışların getirdiği kötü şöhret, Dalí’nin geniş kesimlerce tanınmasını sağlamış ve eserlerine duyulan ilgiyi arttırmıştır. Katalonya doğumlu olan Dalí, 711 yılında İspanya’yı fethetmiş olan Mağribilerin soyundan geldiğini iddia etmiş, “süslü ve cafcaflı olan her şeye, lüks hayata ve doğu kıyafetlerine olan düşkünlüğünü” de “Arap kökeni” ne bağlamıştır.

Mary Stevenson Cassatt

Mary Stevenson Cassatt Amerikalı bir ressamdır. Yetişkinliğinin büyük bölümünü Fransa’ da geçirdi. Burada Edgar Degas’ a arkadaşlık etti ve Fransız izlenimciler arasında yer alarak sergiler açtı. İzlenimciler arasındaki 4 kadından birisiydi (diğerleri; Berthe MorisotEva GonzalèsMarie Bracquemond).

modern-sanatin-en-onemli-ressamlari
@PIXELS

Cassatt genellikle kadınların sosyal ve özel yaşamlarını betimledi. Özellikle anneler ile çocuklar arasındaki çok yakın bağı vurguladı. Kendisi hiç evlenmemiş ve çocuk sahibi olmamıştı ancak yeğenlerinin büyümesini yakından izleyerek çocuk resmi yapmada ustalaştı. Ve onları en doğal halleriyle resmetti. Hatta Japon gravürlerine ilgi duyması da aynı dönemde oldu.

Pablo Picasso – Modern Sanatın En Önemli Ressamları

Picasso, Georges Braque ile kübizmin temellerini atmış sayılmaktadır. 1907’den 1914’e kadar kübist olarak adlandırılan tarzda tablolar yapar. Kübist tabloların genel özelliği, geometri ve geometrik şekillerin kullanılmasıdır. Resmedilen nesneler geometrik formlar oluşturacak şekilde basitleştirilmiş yahut geometrik şekillere bölünmüştür. Kübizmin bir diğer özelliği de uzaydaki üç boyutlu bir cismi iki boyutlu yüzeye aktarma çabasıdır. Bu amaçla Picasso, şekilleri yanal yüzeylerine bölüştürüp her birini iki boyutlu yüzeyde göstermeye çalışır. Bu nedenle portrelerindeki insanların hem profili hem de önden görünüşü görülmektedir.

modern-sanatin-en-onemli-ressamlari
@T24

Picasso, Fransa’da yaşamış İspanyol ressam, heykeltıraş, sahne tasarımcısı, şair ve oyun yazarıdır. 20. yüzyıl sanatının en iyi bilinen isimlerindendir. Hatta “asamblaj” ve “kolaj” kelimelerinin icadında yer almış ve çok çeşitli tarzların gelişimine katkı vermiştir.

Gustav Klimt 

Gustav Klimt  Avusturyalı bir ressamdır. Genç yaşlarda “Sembolizm” ve “Art Nouveau” akımlarından ciddi derecede etkilenmiştir. Viyana Sezession grubunun önemli üyelerindendir. Tablolarının yanı sıra duvar resimleri, eskizleri ve diğer eserleriyle de tanınır.

@pinterest

Klimt’ in birincil resim konusu kadın bedenidir. (Ek olarak: Resimlerinde âşık olduğu bir kadını sık sık model olarak kullanmıştır.) Ve eserlerinde ince dekoratif süslemelerle beraber zarif bir erotizm göze çarpar. Üstelik, bazı tablolarında gerçekten de saf altın kullanmıştır. Viyana Üniversitesindeki tabloları II. Dünya Savaşında Naziler tarafından tahrip edilmiştir.

Niki de Saint Phalle

Niki de Saint Phalle, Fransız ressam, görsel sanatçı ve heykeltıraştır. Sanat alanında herhangi bir akademik eğitime sahip olmayan Niki de Saint Phalle, temasta bulunduğu çağdaşı ve öncüsü sanatçılardan beslenerek, kendini bu alanda yetiştirmiştir.

@widewalls

1960’larda kendilerini uluslararası üne kavuşturan ‘Tirs’ adlı performansın yanı sıra, Niki çeşitli heykel parklarında çok sayıda anıtsal heykele imza atmıştır. Ek olarak sanatçının kendi inisiyatifi ve mütevazı maddi birikimi ile gerçekleştirdiği çalışmalar da bulunuyor. Bunlardan bazıları, Toskana’daki Tarot bahçesi ve Kaliforniya’daki Kit Carson Parkı’nda yer alan Kraliçe Califia’nın Sihirli Çemberi sayılabilir. Diğer yapıtlarını ise kamu ve yerel kuruluşların siparişi üzerine gerçekleştirmiştir.

KAYNAK: WIKIPEDIA

Paylaşmayı unutmayın.

İlgili Sayfalar