İnsan Genom Projesi – Yapay İnsanlar

insan-genom-projesi-1

Paylaşmayı unutmayın.

İnsan Genom Projesi – Yapay İnsanlar – İnsan DNA’sını araştırmaya adamış asıl adı ile Human Genome Project. 13 yıl sürmüş ve haploid bir insan genomunda ki 3 milyar baz çiftinin dizilimini ortaya çıkarılmasını sağlamış, yaklaşık 3 milyar dolar bütçeli dev bir projedir. Projenin hedefi insanın tüm kromozomları üzerinde taşınan genetik materyalinin DNA dizilimini ortaya çıkartıp katılımın temel birimi olan genlerin sıralanması ve hangi kromozomlar üzerinde yer aldığını belirlemektir.

İnsan Genom Projesi

Genom nedir ?

Bir genom, bir organizmanın tüm genleri dahil olmak üzere eksiksiz DNA kümesidir. Her genom, bu organizmayı oluşturmak ve sürdürmek için gereken tüm bilgileri içerir. İnsanlarda, tüm genomun bir kopyası, 3 milyardan fazla DNA baz çifti – çekirdeği olan tüm hücrelerde bulunur.

insan-genom-projesi-3
@pexels

İnsan Genom Projesi Neden Önemliydi ?

Proje, Ulusal Sağlık Enstitüleri ve ABD Enerji Bakanlığı tarafından koordine edildi. Ek katkıda bulunanlar arasında Amerika Birleşik Devletlerindeki üniversiteler ve Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Japonya ve Çin’deki uluslararası ortaklar vardı. Bu proje İnsan Genom Projesinin çalışması, araştırmacıların bir kişi inşa etme planını anlamaya başlamasına izin verdi. Araştırmacılar, genlerin ve proteinlerin işlevleri hakkında daha fazla bilgi edindikçe, bu bilginin tıp, biyoteknoloji ve yaşam bilimleri alanlarında büyük bir etkisi olacaktır.

İnsan Genom Projesinin Hedefleri Neydi ?

Temel hedefleri, insan genomunu oluşturan 3 milyar DNA baz çiftinin tam ve doğru bir dizisini sağlamak ve tahmini 20.000 ila 25.000 insan geninin tümünü bulmaktı. Proje ayrıca, fare ve meyve sineği gibi tıbbi araştırmalar için önemli olan diğer organizmaların genomlarını sıralamayı amaçlamıştır. DNA’nın sekanslanmasına ek olarak, İnsan Genom Projesi, verileri elde etmek ve analiz etmek ve bu bilgileri geniş çapta erişilebilir hale getirmek için yeni araçlar geliştirmeye çalıştı.

insan-genom-projesi-2

İnsan Genom Projesi Ne Başardı ?

Nisan 2003’te esasen tüm insan genomunun yüksek kaliteli bir dizisini tamamladığını duyurdular. Bu dizi, 2001 yılında yayınlanan genomun çalışma taslağındaki boşlukları kapattı. Ayrıca birçok insan geninin yerlerini belirledi ve yapıları ve organizasyonları hakkında bilgi verdi. Proje, insan genomunun dizisini ve verileri İnternet üzerinden serbestçe analiz etme araçlarını sağlamıştır.

Ek Olarak;

Bira mayası, yuvarlak kurt ve meyve sineği gibi diğer organizmaların genomlarını sıraladı. 2002 yılında araştırmacılar, fare genomunun çalışan bir taslağını da tamamladıklarını açıkladılar. Araştırmacılar, insan genleri ile diğer organizmaların benzerliklerini ve farklılıklarını inceleyerek, belirli genlerin işlevlerini keşfedebilir ve hangi genlerin yaşam için kritik olduğunu tespit edebilirler.

insan-genom-projesi-

Projenin Bitişi

Proje, 1990 yılında başladı ve DNA sarmalinin keşfinin 50.yıl dönümünde, planlanandan 2 yıl daha erken 2003 yılında bitti. Projenin erken bitmesinin en önemli sebeplerinden biri, projenin başında ki Francis Collins tarafından sert bir şekilde eleştirilmesi üzerine projeden ayrılıp, Celera adından biyoteknolojik şirketi kuran Craig Venter’ın, insan genomunu farklı bir yöntemle dizilmeye başlamasıyla orta çıkan çekişmedir. Projenin sonucunda dizisi ortaya çıkarılan insan genomu belli bir kişi ya da kuruluş tarafından patentlenmesi engellenerek GenBank adı verilen bir siteden halka açılmıştır.

Paylaşmayı unutmayın.

İlgili Sayfalar