Türkiye’de Genç İşsizlik – Olası Çözümler Nelerdir?

Paylaşmayı unutmayın.

Türkiye’de Genç İşsizlik – Olası Çözümler Nelerdir? – İşsizlik, Covid-19 virüsünün patlak vermesiyle gündemden düşmüyor. Yalnızca ülkemizde değil, tüm dünyada kanayan yara olmaya devam ediyor. Gençlerin istihdamı sorunu hükumetlerin güncel çalışmaları arasında yer alıyor. Ne yazık ki gerçekçi ve uygulanabilir çözümler üretilmiş değil. Bunun yanında cinsiyetçi ayrım da kendini gösteriyor. Çünkü pandemi sürecinde işini kaybeden kadınların oranı, erkeklerden fazla.

Türkiye’de Genç İşsizlik – Olası Çözümler Nelerdir?

İstihdamda Karşılaşılan Başlıca Sorunlar

turkiyede-genc-issizlik-olasi-cozumler-nelerdir
@unsplash by ben white
  • Türkiye dışında kariyer hedeflenmesi
  • Kurumlarda liyakatin düşük olduğuna inanılması
  • Haksız iltimas
  • Yetkinlikle değil ‘torpil’ ile işe alınma

Yukarıda listelediğimiz sebepler hepimizin karşılaştığı cümlelerin özeti niteliğindedir. Ne yazık ki ilk maddenin temel sebebi de sonrasında gelen 3 maddedir. Ancak yine de çözümsüz olmadığına inanıyoruz.

Gençler Neden Seçilmiyor? – Türkiye’de Genç İşsizlik

three men sitting while using laptops and watching man beside whiteboard
@unsplash by austin distel

Konunun diğer boyutuna bakacak olursak, kurumların da ciddi anlamda haklı sebepleri var. Bugünkü yöneticilere göre, yadsınamaz bir ‘değişen devir’, ‘değişen nesil’ var. TÜİK verilerine göre 15-24 yaş arası nüfusun %25,3ü, üniversite mezunlarının da 1,3 milyonu işsiz.

İşe alım yapanları zorlayan noktalardan ilki mesleki gelişimin yetersizliği. İkincisi, gençlerin çözüm odaklı bakış açısına sahip olmamaları. Dahası kaygı düzeylerinin yüksek olması ile dayanıklı olma konusunda kırılgan olmaları da söylenebilir.

Olası Çözümler Nelerdir?

turkiyede-genc-issizlik-olasi-cozumler-nelerdir
@unsplash by thought catalog

NEET olarak kısaltılan, ne istihdama ne de eğitime katılmayan 15-29 yaş arasını ifade eden bir istatistik bulunuyor. Dolayısıyla tüm dünya şu an bununla ilgileniyor ve olası çözümler üretmeye çalışıyorlar. Öncelikle sebeplerinin araştırılıp, kalıcı reformlar ile bu kişilerin eğitime ve istihdama katılmaları sağlanmalıdır.

Devletten beklenecekler bir kenara bırakıldığında bireysel anlamda yapılması gerekenler ön plana çıkıyor. Bunlardan ilki ve en önemlisi yalnızca üniversite mezunu olmanın artık bir anlam ifade etmemesidir. Sebebi ise diplomalı yeteneksiz ve mesleksiz gençlerin çoğalmasıdır. Gençler, kendilerini ve yetkinliklerini geliştirmelidir. Ayrıca gerçekten iyi oldukları noktaları öne çıkaracak değerler yaratmalıdır.

Göz ardı edilen bir diğer nokta ise staj meselesidir. Bu noktada hem üniversiteler hem de kurumlar sorumluluğun büyük kısmını taşımaktadır. Ne yazık ki zorunlu staj talep etmeyen üniversitelerde okuyanlar, kurumlarda staja başlamakta zorlanıyorlar. Halbuki her deneyim, gelecek için paha biçilmez bir birikimdir. Öğrencilerden beklenen de ısrarla staj talep etmeleridir.

Yukarıda bahsettiğimiz dayanıksızlık özelliğini törpülemek oldukça önemlidir. Kırılganlık, iş yerinde mutsuzluk getirecektir. Oysa ki, düştükçe güçlenebilenler fark yaratacaktır.

Bireysel anlamda yapılabileceklere son olarak sürekli öğrenme isteğini eklemeliyiz. Kendini geliştirmeye kapalı olan kimsenin uzun vadeli başarılı olması beklenemez. Hayat boyu öğrenme, çalışan ve hatta çalışmayan herkesin hayat felsefesi olmalıdır. Öğrenme isteğini diri tutmak birçok kapıyı açmaktadır.

Kurumsal Problemler – Türkiye’de Genç İşsizlik

turkiyede-genc-issizlik-olasi-cozumler-nelerdir
@unsplash by jeshoots

Kurumlardaki kuşak farkı küçük gibi görünen büyük sorunlara yol açıyor. Maalesef ki bugün hala çalışanın kıyafetine göre, çalışma şekline göre yargılandığı kurumlar mevcut. Her dönem, kendi gereklilikleri için değerlendirilmedikçe bu sorun bizimle yaşamaya devam edecek.

Son olarak en güncel ve ciddi anlamda mide bulandırıcı taze bir problem ile karşı karşıyayız. Casus programları. Uzaktan çalışmanın yaygınlaşması ve bazı kurumlarca kalıcı hale getirilmesinin sonucu oldu. Şirketler, çalışanların ekran ve aktiflik sürelerini ölçmek için kullanmaya başladılar. Güveni inşa etmek ve doğru kişileri çalıştırmak çok daha kolay aslında.

Paylaşmayı unutmayın.

İlgili Sayfalar