Teknoloji Nasıl Kültürel Yozlaşma Yaratıyor?

Paylaşmayı unutmayın.

Kültürel yozlaşma genellikle ekonomik ve sosyolojik anlamda diğer ülkelere göre daha geride olan toplumlarda ortaya çıkmaktadır. Diğer toplumlarlar etkileşim içinde olan ve kolay çözülme durumunda olan toplumlar sağlam kültürel geçmişe sahip olamadıkları için değişimden kolay şekilde etkilenmektedirler.

Hayatımıza girdiği andan itibaren çok fazla etkileşim yaratan teknoloji, olumlu olumsuz pek çok konuda değişime sebep olmuştur. Teknolojiye ulaşılabilirliğin günümüzde insanlar tarafından çok kolay olması kültürel çatışmalara zemin hazırlamıştır.

@techinside.com

Teknoloji Kültürü Nasıl Etkiliyor?

Yer ve mesafe kavramını ortadan kaldıran teknoloji, farklı coğrafi bölgelerde yer alan ve yaşayan öz kültür özelliklerin açığa çıkmasını ve merak uyandırarak bölge dışına taşınmasını sağlamıştır.

@youthart.org.tr

Turizm etkinliklerinin de artması ve ülkeler arasında ki ilişkilerinde bu değişime sebep olması nedeniyle pek çok yerdeki alışkanlıklar ve adetler farklı yerlere taşınmıştır.

Yapılan araştırmalara göre kitle iletişim araçlarının kullanım seviyesi 0-9 yaş grubunda %48’e, 9-15 yaş grubunda %76’ya, 15-18 yaş grubunda %94’e ulaşmış durumda. Bu yaş gruplarının sosyla medya, telefon, tablet ve bilgisayar gibi teknolojik aletleri kullanma imkanlarının gelişmiş olması kültürel etkileşimin setsiz ve engelsiz bir şekilde gerçekleşmesine sebep olmuştur. Kontrolsüz bir şekilde farklı ülkelerdeki yaşayış şekillerine özenen genç kişilikler yerel kültüre ait olmayan pek çok özelliği yaşayışlarına katarak etkileşimi başlatmaktadır.

@paranomist.com

Teknolojik gelişmelere ve yeni yaşam şekillerine, ihtiyaç biçimlerine ayak uydurma küreselleşme biçiminde gerçekleşmektedir. Bu küreselleşme yeni ve meraklı nesil ile birleşince kültürü zenginleştirici etkiden daha çok bozucu özelliklere sahip unsurlar dahil olmaktadır.

Sosyal Meyda ve Kültür İlişkisi

Toplumların kendine ait özelliklerinin bozulmasında en çok etkiye sahip olan unsur kusursuz sosyal medyanın uluslararası yayılmacı özelliğe sahip olmasıdır. İnsanların özel hayatlarının dahi normal bir davranış şekli gibi sosyal medyada yayınlanması mahremiyet duygusunu da ortadan kaldırmış ve özel hayatın gizliliği ilkesinin ortadan kalkmasına sebep olmuştur.

İçinde bulunduğumuz çağ teknoloji çağı olmasına rağmen pek çok kişi bu gelişimi bilimsel bir yükselişe kullanmak yerine kontrolsüz şekilde sohbet ortamı ve son dönemlerde yaygınlaşan şekilde video çekip komik unsurlar ortaya çıkarmak için kullanmaktadır. Bu nedenledir ki teknoloji kullanım daha zararlı hale gelmeye başlamıştır. Özellikle eğitim hayatının en önemli dönüm noktalarında bulunan kişilerin oyun oynama bağımlılığı hastalık derecesine ulaşmış durumdadır.

Teknolojinin en kolay şekilde toplumlara yansıdığı biçim televizyonlardır. Televizyonlar şu an her toplumda hemen hemen her eve girmiş ve pek çoğu kişiyi etkilemiş durumdadır. Televizyon programlarında toplumsal olarak hiçbir çekiciliği ve kültürel yakınlığı olmamasına rağmen toplumlar tarafından kültüre aktarılmaktadır. Bu durumda git gide insanların giyim tarzlarından yemek yemek şekillerine kadar pek çok unsuru değiştirmektedir.

@olay.com.tr

İradesini kaybetmiş ve bilinçsizce teknolojiyi kullanan kişiler genellikle başkalarının yaşayışlarına özenen ve onların davranış şekillerine bürünen kişilerdir. Bu durumun önüne geçmek ve kültürel yozlaşma konusunda bilinçlenmekse elbette bizim elimizde.

Paylaşmayı unutmayın.

İlgili Sayfalar