İçerik Pazarlamasının Bileşenleri: Deneyimsel Pazarlama ve Canlı Etkinlikler

Paylaşmayı unutmayın.

İçerik pazarlamasını, markaların hedef kitleye daha etkin ulaşabilmek, tanınırlığını ve kârını artırmak amacıyla çeşitli araçlarla oluşturduğu, eğitici nitelikte görsel, işitsel içeriğin potansiyel tüketiciye ulaştırılması olarak tanımlayabiliriz. Demand Metric’in verilerine (2018) göre içerik pazarlamasının etkinliği şöyle açıklanıyor:

  • Kurumların %90’ının içerik pazarlaması kullanıyor olması,
  • Pazarlamacıların %25’inden fazlasının içerik pazarlamaya bütçe ayırıyor olması,
  • Pazarlama yöneticilerinin %78’inin içerik pazarlamasını, pazarlamanın geleceği olarak görüyor olması,
  • B2B pazarlamacılarının %91’inin, B2C pazarlamacılarının %86’sının içerik pazarlaması kullanıyor olması,
  • İnsanların %68’inin dikkatlerini çeken markalar hakkında okumaya zaman ayırıyor olması,
  • İnsanların %57’sinin ayda en az bir kere içerik pazarlaması örneği okuyor olması.

Deneyimsel Pazarlama ve Canlı Etkinlikler

@anete_lusina

İçerik pazarlamasının tekniği, 4 temel eyleme dayanıyor: Eğlendirme, ilham verme, eğitme ve ikna etme. Buradan hareketle, canlı etkinlikler ve deneyimsel pazarlama, içerik pazarlamasının çok önemli bileşenleridir diyebiliriz. Dahası deneyimsel pazarlamanın ve canlı etkinliklerin, deneyime dayanan müşteri beklentilerinin yükselmesine bağlı olarak gelecekte daha kritik bir öneme sahip olacağı vurgulanıyor.

Deneyimsel Pazarlama ve Canlı Etkinlikler

Pazarlama kapsamında, müşteriye benzersiz deneyimler sunmanın yolu, deneyimsel pazarlama ve canlı etkinliklerden geçiyor. Bunun en iyi örneklerinden birinin, Steve Jobs ile başlayan günümüzde Tim Cook ile devam eden bir Apple, Inc. olayı olduğunu biliyoruz. Apple bu stratejiyi her ürün güncellemesinde kullanıyor ve geniş kitlelere ulaşıyor, yoğun ilgi çekiyor.

Deneyimsel pazarlama ve canlı etkinlikler, en çok şirketler arası pazarlamada (B2B Marketing) kullanılıyor ve sosyal medyanın pazarlamaya olan etkisini doğrudan yansıtması, müşteri ve ürün arasında birebir deneyim olanağı oluşturması ve kayda değer performans ölçütleri sunması bakımından kazançlı görülüyor.

Yükselen kazanca ve farkındalığa bağlı olarak markaların deneyime dayalı içerik örnekleri gün geçtikçe sayıca çoğalıyor. Çoğaldıkça gelişiyor. Buna bağlı olarak, pazarlama profesyonellerinin daha rekabetçi içerik arayışına gireceği tahmin ediliyor.

İsveç’in sosyal bilince sahip enerji sağlayıcı şirketlerinden olan e on, ürettiği enerji tüketimine dayalı içerik ile hem şirkete dikkat çekiyor hem de bu pazarlama tekniği sayesinde enerji tüketimini ortalama %12 seviyesinde azaltmayı başarıyor. Bu teknik, kullanıcıların enerji tüketimlerini 1 yıl boyunca ölçmelerine ve sonrasında ölçümlerini hem ülke içinde hem de küresel ölçekte karşılaştırmaları temeline dayanıyor.

NikeLab’ in Hong Kong Sanat Merkezi’nde The Vision-Airs gösterisinin bir parçası olarak sunduğu VaporScape teknolojisinin tanıtıldığı filmi veriyoruz. Fikir, gerçek zamanlı buharlaşma oranının ölçülebilmesi için donanımın ortam nemini ve seyircinin vücut sıcaklığını ölçmesi ve bunun çevresel sese dönüştürülmesi temeline dayanıyor.

Pazarlama araçları tüketici alışkanlıklarını nasıl ve ne kadar değiştirecek? Tüketici alışkanlıkları pazarlama araçlarının gelişimini nasıl ve ne kadar etkileyecek? Deneyimsel pazarlama ve canlı etkinlikler pazarlama araçlarının gelişiminde ne kadar etkili olacak? Pazarlama konusunda dikkat edilmesi gereken konulardan biri, stratejinin tek taraflı yani sadece markalar veya sadece müşteriler açısından düşünülmemesi gerektiği. Tam da bu noktada, deneyimsel pazarlama müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik ve canlı etkinlikler doğrudan etkileşim olanağı sağlıyor, öyle değil mi?

Deneyimsel pazarlamanın diğer örneklerine göz atmak isterseniz Örneklerle Deneyimsel Pazarlama Kavramı yazımızı okumanızı da öneririz.

Kaynak

Paylaşmayı unutmayın.

İlgili Sayfalar