Dünyada Kabul Görmüş Etkili Pazarlama Teknikleri – 1

Paylaşmayı unutmayın.

Pazarlamanın genel tarihine baktığımızda, Amerikan Pazarlama Derneğinin 1984 yılındaki toplantısında yapılan tanımı şöyledir: “Pazarlama, kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek mübadeleleri gerçekleştirmek üzere malların, hizmetlerin ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve uygulama sürecidir.”

19. yüzyılda poster ve açık hava reklamlarıyla gelişerek popüler hale gelen pazarlama kavramı, 20. yüzyılın ilk yarısında radyo, telefon ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarıyla evrimini sürdürmüş ve 21. yüzyılda teknolojinin gelişimine paralel şekilde dijitale entegre olarak farklı bir boyut kazanmıştır. Gelişim ve evrimini sürdürse de pazarlama duayenleri tarafından dünyada kabul gören ve hala yeni şekillerde kullanılan bazı teknikleri bizlere kazandırmıştır.

Pazarlama sektörünü daha yakından tanıyabilmek adına ”Dünyada Kabul Görmüş Etkili Pazarlama Teknikleri” serimizin ilk yazısına başlayalım!

İşlemsel Pazarlama- Transactional Marketing

İşlemsel pazarlama kampanyaları, bir ürün için diğer tüm teferruatları unutup sadece gerçek satış sürecine odaklanır.

@kaboompics

İşlemsel pazarlamanın tanımını şu şekilde yapabiliriz: Ürünü satma amaçlı indirim benzeri satış etkinlikleri düzenlenmesi ile oluşturulan stratejiler bütünü. Bütün demişken, pazarlamanın 4P’sini takip eden bu teknik aslında en aşina olduğumuz ve günümüzde artık bir pazarlama tekniği olarak algılamadığımız ve sürekli takip ettiğimiz bir hale gelerek sürdürülebilir bir strateji olarak karşımıza çıkıyor. Biliyorsunuz ki, özellikle de tüketicilere yüksek hacimli ürünler satmak zorunda olan perakendeciler için satışlar zorlayıcı olabiliyor. Yatırımcıların taleplerini karşılamak için, perakendeciler tüketicileri kupon ve indirim gibi satış etkinliklerini kullanarak satın almaya teşvik etmelidir. Bu tanıtım etkinlikleri ne kadar duyulursa kazanç o kadar artacaktır elbette.

Ağızdan Ağıza Pazarlama – WOMM

Sözlü iletişim gücü ile ortaya çıkan ve daha inandırıcı hale gelerek satış sürecini hızlandıran bir teknik olarak karşımıza çıkmaktadır. Aslında bakıldığında diğerlerine göre daha masum bir yanı yok değil. Çünkü tamamen kişiden kişiye bilgi aktarımının pazarlamaya etki etmesi diyebiliriz.

@benwhite

Müşteriler, sevdikleri markaları ve ürünleri insanlarla paylaşma konusunda çok heyecanlıdır. Birçok tüketici, favori ürün ve hizmetleri paylaşarak anlam bulur. Zamanında bu şekilde yola çıkmasa da şimdiki Vlogger’ların kazançsız bir ürünü tanıtması ve sevdirmesi olarak değerlendirebiliriz. Sonra o bizden biz başkasından derken pazarlamada gıybet etkisi diyebiliriz sanırım.

Mark Zuckerberg ise Ağızdan Ağıza Pazarlama’nın tanımını şöyle yapmıştır: “İnsanlar insanları etkilerler. İnsanları güvendikleri bir arkadaşlarından aldıkları tavsiyelerden daha fazla etkileyen bir şey daha yoktur. Güvenilen bir yönlendirme reklamcılığın kutsal kasesi gibidir.”

Bir tüketici olarak düşünün, sizce de doğru değil mi?

Viral Pazarlama – Viral Marketing

Viral pazarlama adını, küçük ama etkisi büyük olan “virüs”ten alan bir pazarlama tekniğidir. Yukarıda bahsettiğimiz Ağızdan Ağıza Pazarlama,  Viral Pazarlamanın içerisinde bulunan tekniklerden sadece biridir. Diğer geleneksel pazarlama stratejilerinden ayrılarak göndermek istediği mesajı -işletmenin değil de müşterinin ta kendisinin- yaymasını sağlar.

Derbi heyacanlarını bilirsiniz, tutkulu bir taraftarsanız içiniz içinize sığmaz. Türkiye’deki viral reklamlardan bir örnek ile devam edip bu heyacanı biraz arttıralım mı? İşte bir Ferrari satmasa da reklam reklamdır 🙂

Dijital dünya içerisinde bunun yaygınlaşması sizce de muhtemel değil mi? Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanlar arasındaki iletişim de global boyutlara ulaştı. Vermek istediğiniz bir mesajı saniyeler içerisinde dünyanın herhangi bir yerine ulaştıracak güce sahibiz artık. Bu şekilde ilerleyen bir tekniği kim kullanmak istemez ki? Sadece dikkat çeken ve viral etki yaratan bir mesajınız olması önemli. Yüksek hız ve etkiyi yakalamak isteyen markalar, geleneksel pazarlamanın etkisinin azalmasıyla viral pazarlamaya yöneldi. Youtube, Facebook, Instagram ya da Twitter ne fark eder ki! Tüm platformlarda bu hızlı yayılmanın örneklerini görmek ve hayretler içerisinde izlemek şaşılacak bir durum olmaktan çoktan çıktı bile.

İçerik Pazarlama – Content Marketing

@marketinggroup

Geleneksel Pazarlamanın etkili olduğu ve dijital içeriklerin henüz oluşmadığı zamanlarda dergi, gazete gibi mecralarda kullanılan bir teknik iken, internet ile birlikte yeni ve ölçümlenebilir bir boyuta ulaşan İçerik Pazarlama… Markaların bizlerin dikkatini çekmek için kullandığı araçlarla başarılarını ölçmesi neredeyse imkansızdı.

Biraz değil de baya bir eskiye gitmek için ”Tarihten İçerik Pazarlama Örnekleri” okumaya ne dersiniz?

Pazarlamadaki yeni savaş alanı dijitalleşme ile yeniden doğan bu teknik bize yıllar öncesinden bir sözü hatırlatıyor. Howard Gossage diyor ki; “İnsanlar reklamları okumazlar. İnsanlar, ilgilerini çeken şeyleri okur ve bu bazen bir reklam olur.”

İçerik Pazarlamanın bu kadar etkili olmasındaki sebebi çok net anlattığını düşünüyoruz. Çünkü milyonlarca bilgi aktarımı sağlanan bir mecrada bizler sadece ilgimizi çeken içeriklere dikkat edebiliyoruz. Bu yüzden de doğru içeriği bulmak bu tekniğin vazgeçilmez unsuru oluyor. İzleyici, okuyucu ya da dinleyici olun bir içerik her şey önce inandırıcılığını yitirirse orada bir şeyler bizleri rahatsız ediyor. Dolayısıyla doğru içeriğe doğru ürünü ya da doğru markayı yerleştirilmezse her iki taraf içinde güven zedeleyen bir itibar oluşacaktır.

Doğrudan Pazarlama – Direct Marketing

Doğrudan pazarlama, adından da anlaşılacağı üzere hiçbir araç kullanmadan doğrudan iletişime geçmektir. Doğrudan pazarlamada kullanılan yaygın yöntemlere gelince; e-posta pazarlama, el ilanları ve müşteriye katalog göndermek gibi düşünebiliriz. Tabii yine işin içine dijital pazarlamanın girmesiyle bu ilan ve katalogların çevrimiçi ortamda iletildiğini düşünmeliyiz.

@unsplash

Amerikan Doğrudan Pazarlama Birliğinde bu tekniğin tanımı şöyle yapılmaktadır: “Herhangi bir yerden ölçülebilir bir tepkiye ve/veya faaliyete neden olmak veya müşterilerin fikirlerini etkilemek amacı ile, bir veya daha fazla reklam aracını doğrudan kullanan etkileşimli (çift yönlü) bir pazarlama sistemidir”. Aslında oldukça interaktif bir yöntem olarak ilerleyen bu Doğrudan pazarlama,  satın almaya teşvik eden, sonuçları ölçülebilen ve bu sayede diğer pazarlama stratejileri için yol gösteren bir niteliği taşır.

Kısacası; Doğrudan pazarlama, bütünleşik pazarlama iletişiminde sizi merkeze alan, size bir kitle olarak değil, önemli biri gibi yaklaşarak kişisel çözümler sunan, interaktif olarak bilgi aktarımızına imkan sağlayan bir yaklaşımın temelidir.

Sizlerin de bildiği gibi ”Pazarlama” aslında kocaman bir dünya… İçinde kullanılan çok fazla metodu barındıran bu dünyanın bizlere sunduğu avantaj ve dezavatajları bilmek bir tüketici olarak bizim sorumluluğumuzdur. Teknikleri bilirsek bu dünyayı yönlendirmek, anlamak ve değiştirmek çok daha kolay olacaktır. Zaten tüm uğraşımız değişim değil mi?

Bonus: Pazarlamanın bir dünya olduğuna inanıyorsanız, ” Ateş, Su, Toprak, Pazarlama ” yazımı da okumalısınız!

Paylaşmayı unutmayın.

İlgili Sayfalar