Doğa Dostu Reklamların Pazarlamaya Katkısı

Doğa Dostu Reklamlar

Paylaşmayı unutmayın.

Gerek gazete ve dergilerde görülen, gerekse de TV’de izlenen reklamların pazarlama sektörüne katkıları tartışılmaz. Ürünlerin pazarlanabilme beceri eğrisi, ilgili ürüne ait reklamın izlenme oranı ile doğru orantılı bir seyir göstermektedir. Bununla birlikte teknolojinin gelişmesi, reklam ve pazarlama sektörlerinin de hızla gelişmesini sağladı. Bu gelişme, beraberinde toplumsal algı ve bilinç gelişmesine de sebep olmuştur.

Artık pazarlanacak ürün; reklam, sosyal medya ve internet aracılığı ile eskisinden çok daha geniş bir kitleye ulaşmaktadır. Bu sebeple de şirketlerin; ürünlerine yönelik pazarlama stratejileri geliştirirken, yalnızca ürünün kalitesine odaklanmaları doğru olmayacaktır. Aynı zamanda sosyal sorumluluk adına neleri başarabildikleri ile de öne çıkmalıdırlar.

Doğa Dostu Reklamlar

@didgeman

Firmalar ürünlerinin pazarlama stratejilerinden öte çizdikleri imaj ile de firmanın genel çerçevede tüm ürünlerine karşı bir yönelim sağlayabilirler.

Pazarlama Stratejilerinde Doğaya Uyumun Önemi

Ürünün türüne bağlı olarak değişmekle birlikte; doğallığı, çevreye duyarlılığı, kimyasal hammadde kullanımının olup olmadığı gibi faktörler ürünün öne çıkmasının belirleyicileri arasına girmektedir.

Ürünün tercih edilmesi firmanın çevreye karşı duyarlılığı, sosyal sorumluluk projelerine yakınlığı ve bu konudaki çalışmalarının inandırıcılığı da ürünün satışlarını etkiler.

Doğa Dostu Reklamlar

@surajiths

Bir ürünün tanıtım kampanyasında firma, içeriğinden ambalajına kadar insan ve çevre sağlığını tehdit edici unsur taşımadığı konusunda dürüst ve ikna edici olmalıdır. Bu şekilde bir pazarlama stratejisi, tüketicinin kalbine ulaşarak ürünün satışlarını arttıracaktır. Örneğin, beyaz eşya reklamlarında A+ enerji özelliğinin olması, kozmetik ürünlerinin içeriğinde kimyasal içermeyen doğal bileşimlerin bulunduğu vurgusu, ürünün pazarlaması açısından önemli avantajlar sağlar.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, bir ürünün, faydalı bir içeriğe sahip olması, yüksek fiyatlı olmasından daha dikkat çekici olup, o ürünün satışını destekler bir nitelik göstermektedir.

Yalnızca Türkiye’de değil, bütün dünyada canlının doğasını tehdit eden unsurlar (çevre kirliliği, kimyasal atıklar, sanayileşmeyle birlikte ekolojik dengenin bozulması vb.) firmayı bir anda beklemediği bir noktaya çekebilir.

Dikkat edilecek olursa son yıllarda firmaların ürün tanıtımları, ürünün var olan pazarını geliştirme ve yeni pazarlar oluşturabilecek müşteri kitlesine ulaşma amacıyla, firmanın doğa dostu imajını öne çıkarma eğilimi göstermektedirler. Oluşturulan bu “doğa dostu” imaj, firmanın tüketici tarafından takip edilen bir marka oluşuyla sektörel kalıcılığını sağlayacaktır. Bununla birlikte firmanın uzun vadede ekonomik performansını da arttıracaktır.

“Doğa dostu” imajını en iyi yansıtan markalardan biri kuşkusuz Bosch’tur. Bosch, 2013 yılında yayına giren aşağıdaki reklam filmi ile bu imajı bir kere daha gözler önüne sermiştir.

Yayınlanmış yazılarımızdan “Plastik Şişelerden Üretilen Battaniyeler” de bir havayolu firması olan Emirates’in bu alandaki çalışmalarına bir örnek niteliği taşımaktadır.

Paylaşmayı unutmayın.

İlgili Sayfalar