Dijital Pazarlamanın En Kilit Terimleri

bloglarda anahtar kelime kullanımı

Paylaşmayı unutmayın.

Dijital Pazarlamanın En Kilit Terimleri– Dijital pazarlama, günümüzde en çok kullandığımız ve çokça kullanacağımız bir pazarlama bileşenidir.

Bu pazardaki işletmeler, ürün ve hizmetleri tanıtmak için masaüstü bilgisayarlar, cep telefonları, diğer dijital ortam ve platformlar gibi internet ve çevrimiçi tabanlı dijital teknolojileri kullanıyor. Dijital pazarlama, geleneksel pazarlama kadar açık değildir. Eğer işletmenizi dijital pazara yaymak isterseniz internet araçlarını kullanma, içerik oluşturma, SEO, PPC, Sosyal Medya pazarlaması vb. becerilere sahip olmanız gerekir. Bu pazarlama türü öyle geniştir ki bilmediğimiz ama öğrenmemiz gereken bir sürü terimi içerir. İşte o terimlerden bazıları.

Yatırım Geri Dönüşü (Return On Investment)

@thedrum

Yatırımın geri dönüşü veya maliyetlerin geri dönüşü, net gelir ile yatırım arasındaki bir orandır. Yüksek bir ROI, yatırımın kazanımlarının maliyetine uygun olduğu anlamına gelir.

Return on Investment (ROI) yaptığınız yatırımın size geri dönüşünü gösteren bir veridir. Temelde ROI bir yatırımın size ne kadar getiri sağladığını gösterir. Yani verimliliğini ve bu yatırımın sürdürülmesi gerekip gerekmediğini gösterir.

ROI Değerini Nasıl Hesaplarız? –Dijital Pazarlamanın En Kilit Terimleri

  • ROI = (Yatırımdan Gelen Kazanç – Yatırım Masrafı) / Yatırım Masrafı

ROI, Dönüşüm Oranı ile birlikte en önemli verilerden biridir. Şüphesiz, ROI oranı %100′ün üstündeyse parasal kar/getiri sağlanmaktadır. Örneğin, %150 olan bir ROI oranı, yatırdığınız her 100 milyonun size 150 milyon olarak geri döndüğünü gösterir. Fakat bu oran %150 yerine %75 olursa, bu durumda yatırdığınız 100 milyon için 75 milyon getiri sağladığınız ve %25 oranında zarara uğradığınız anlamına gelecektir.

Robot İşletim Sistemi (Robot Operating System)

@onlinecoursebay

Robot İşletim Sistemi robot yazılımı geliştiricileri için işletim sistemi sağlayan bir yazılım iskeletidir. RİS HAL gibi standart bir işletim sistemi temin eder. RİS tabanlı çalışan işlemler mimari grafikle gösteriyoruz.  Bu mimari grafiklerde çok kısımlı sensörlerin, kontrol mekanizmalarının, konumun, çalıştırıcının ve diğer işlemlerin verileri gösterirler. Robot kontrolünde düşük zamanlı gecikme olduğundan gerçek zamanlı işletim sistemi değildir. Fakat RİS teknolojisi ile eş zamanlı kodlarla da sistemleri entegre edebilirsiniz.

Maliyet Getirisi (Return On Costs)

@seokochi

Toplam maliyetlerin işletmenin satışlarına oranını ifade eden bir terimdir. Maliyetlerin geri dönüşü, genellikle ROC kısaltması kullanılırız. Toplam maliyetlerin işletmenin satışlarına oranını ifade eden bir terimdir. Burada, gösterge değeri ne kadar düşük olursa, işletmenin finansal sonucu o kadar iyi olur. Çünkü her 1 dolarlık satış için işletme bunu daha düşük maliyetle çıkardığını gösterir. ROC göstergesinin pratikte kullanımı ne olabilir diye sorabilirsiniz. Mesela işletmede mali işler müdürü tarafından oranları analiz etmek için finansal analizde kullanılır.

Aktif Kârlılık Oranı (Retun On Assets)

@socialmediamarket

ROA, varlıkların getirisi, bir şirketin varlıklarının gelir elde etmede ne kadar karlı olduğunun yüzdesini gösterir. Bu sayı size şirketin elindekilerle neler yapabileceğini, yani kontrol ettikleri varlıkların her bir dolarından ne kadar kazanç elde ettiklerini söyler. Hatta aynı sektördeki rakip şirketleri karşılaştırmak için de oldukça faydalı. Öyle ki bu sayı, farklı endüstrilerde büyük ölçüde değişiyor. Çünkü varlıkların getirisi, sektöre bağlı olacak şirketin sermaye yoğunluğunun bir göstergesidir. Mesela büyük başlangıç ​​yatırımları gerektiren şirketler genellikle daha düşük varlık getirisine sahip olacaklar. %5’in üzerindeki ROA’ ları genellikle iyi olarak kabul ederiz. Aktif karlılık oranı şirket varlıklarının kar yaratmada ne kadar etkin olduğunu gösterir. Bu hesaplamanın sonunda çıkan katsayı ne kadar büyükse şirketin varlıklarının kar yaratma konusunda o kadar başarılı kullanıldığı düşünülür.

Yatırım Sermayesinin Getirisi(Return On Capital)

@stylefashionmagazine

Sermaye getirisi veya yatırım sermayesi getirisi, şirketlerin hissedarlar ve diğer borçluların yatırdıkları sermaye miktarına göre değişiyor. Anlayacağınız, ROC karlılık ve değer yaratma potansiyelinin bir ölçüsü olarak finans, değerleme ve muhasebede kullanılan bir orandır. Bu oranı, vergi sonrası faaliyet gelirinin yatırılan sermayenin ortalama defter değerine bölünmesiyle hesaplarız.

Marka Getirisi (Return On Brand)

@universitycollagedublin

Marka getirisi, marka yönetimi performansını ölçmek için kullanılan bir göstergedir. Net gelir yaratma açısından marka kullanımının etkinliğinin bir göstergesidir. Aslında, özel bir varlık getirisi durumudur. ROB değerini, net gelirin marka değerine oranı olarak hesaplarız. Yani, ROB marka ve tüketici arasındaki temas noktalarını kontrol eder. Amaç marka yönetiminin etkinliğini değerlendirmenin mümkün olduğu gerçeğini ispatlamaktır.

Anahtar Performans Göstergesi (Key Performance Indicator)

Performans göstergesi ya da temel performans göstergesi bir tür performans ölçümüdür. TPG’ ler, bir şirketin ya da bir şirketin projeleri, kampanyaları, ürün ya da hizmetleri ve benzeri ile ilgili etkinliklerinin gerçekleştirilmesinde sağlanan başarı derecesi hakkında bir veri oluşturur.

@skubana

Başarı ölçümü genellikle Sıfır hata, %100 müşteri memnuniyeti ve benzeri rutin etkinliklerin başarı ölçüsünü hesaplar. Kimi zaman da şirketlerin temel hedeflerinin gerçekleştirilmesinde sağlanan başarının ölçümü ile ilgilidir. TPG’ lerin isabetle belirlenmesi, şirket için neyin önemli olduğunun iyi anlaşılmış olmasına bağlıdır. Ölçülmesi önemli görülen etkinlik performansı ölçülen departmana bağlıdır. Yani başka bir deyimle, mali işler bölümünün TPG verisi, satış bölümünün temel performans göstergelerinden farklı olur.

Temel Performans Göstergesinin Kategorileri

Temel performans göstergeleri, ölçülecek değerleri tanımlar. TPG’ler için iki ölçüm kategorisi vardır.

  • Nicel değerler: Kişisel duygulardan, önyargılardan veya yorumlardan arındırılmış -tercihen- sayısal değerler
  • Nitel değerler: Kişisel duygulara, zevklere veya görüşlere dayanan veya bunlardan etkilenen ve bu öğelerin yorumlanmasını temsil eden herhangi bir sayısal veya metinsel değerler.

Gelecekteki bir durumu öngörmeyi hedefleyen göstergeler gösterge kabul edilmez.

Bonus: Dijital Pazarlama Kılavuzu – Google Workspace

Paylaşmayı unutmayın.

İlgili Sayfalar