Bu 4 Hareket ile İş Yerinde Verimliliği Arttırmak

verimliliği-arttırmak

Paylaşmayı unutmayın.

Bu 4 Hareket ile İş Yerinde Verimliliği Arttırmak – Ekonomi ve üretimin değişmesiyle birlikte iş yerlerinde üretim açısından değerlendirme sadece nicel olarak üretim sonucuna bakılmamaktadır. Üretimi ve iş ortamını, girdi ve çıktıları etkileyen pek çok etken vardır. Psikolojinin her alanda etkin bir ilerleyişe sahip olmasıyla birlikte insanı nelerin etkilediği rahat bir şekilde belirlenebilmekte ve etkileri ölçülebilmektedir. Davranışların ürünlere karşı psikolojik tepkileri markaların geleceğini belirlediği gibi işletmenin de verimliliğine katlı sağlamaktadır.

Finansal olarak, çalışanların iş yerindeki verimi firmayı büyük ölçüde etkilemektedir. İşyeri verimsizliği nedeniyle ortaya çıkan kayıplar hem markayı hemde topyekun marka ile etkileşime girenleri etkilemektedir.

İş Yerinde Verimliliği Arttırmak – Stratejiler

1) Personelin Davranışsal Özelliklerinin İncelenmesi

Büyük markalar iş yerlerini liyakat sistemine göre şekillendirmektedir. Çalışanların iş ortamındaki motivasyonu ve bu motivasyonu etkileyen bilişsel ve davranışsal faktörlerin belirlenerek iş ortamına olumlu şekilde enjekte edilmesi gerekmektedir. Çalışanlar daima grup verimine önem vermeli ve verimi düşürecek negatif tartışmaların iş yerinde gerçekleşmesine izin verilmemelidir.

İş ortamında personelin davranışlarını etkileyen en önemli faktörlerden biriside iletişim eksikliği ve empatinin yaygın olmamasıdır. Personel daima anlayışlı ve gruba dönük çalıştığı takdirde iş yeri verimliliği en yüksek noktaya çıkacaktır.

2) Sosyal Medya Kullanımı

İnternet’in kullanımı temelde iş yeri için verimli kullanılabilecek bir planda olduğu zaman verin artacaktır. Fakat sosyal medyaya olan bağımlılık yaygın şekilde her ortamda devam etmektedir. Mesai saatleri içerisinde çok fazla telefon kullanımı hem dikkat eksikliğine neden olmaktadır hem de çalışmaya olan isteğin azalmasına sebep olacaktır.

@sosyalmedya.nl

3) Ödül Sistemi ve Olumlu Davranışları Teşvik Etme

İşletmelerde personeller değerli olduklarını ve işe verdikleri önemin takip edildiğini, yeri ve zamanı geldiğinde ödüllendirileceğini, sadece maaşlı eleman değil de işletmenin bir parçası olduklarını hissetmelidirler.

4) Mola ve Sosyalleşmeye Önem Vermek

Çalışmak körü körüne saatlerce değil iş verimini düşürecek kadar yoğun ve molası olmamalı. Belirli aralıklarla çalışma ortamına katkı sağlayacak bölümlere, çay molalarına ihtiyaç vardır. Bu molalar hem beyni hem bedeni hem de ikili ilişkilerde sakinleşmeyi sağlayacaktır.

Çalışma ortamındaki ilişki sadece masai saatleri ile sınırlı olmamalıdır. İş ortamında verim alabilmek adına ikili ilişkiler sosyal ortamda da devam etmeli, etkinlikler düzenlenerek arkadaşlıklar geliştirilerek bu olumlu havanın iş ortamına yansıtılması verim açısından gözle görülür bir değişim yaratacaktır.

Paylaşmayı unutmayın.

İlgili Sayfalar