Yeni Neslin Pazarlama Kariyerine Dair Görüşleri

pazarlama kariyeri ve geleceği

Paylaşmayı unutmayın.

Pazarlama, günümüzde farkındalık ve zayıf sosyo-ekonomik çeşitlilik gibi olumsuz görüşlerden ötürü gençler için kariyer listesinin altına düştükçe yetişen neslin tercih nedenlerinden biri olmadığını gözlerimizin önüne seriyor.

Pazarlamanın babası olarak bilinen Philip Kotler, pazarlamayı şu şekilde tanımlar;

“Pazarlama, kişi ve grupların ürün ve değer yaratarak, bunları ise birbirleriyle değiştirerek istek ve ihtiyaçlarını elde ettikleri sosyal bir süreçtir.

Bu olumsuz algının üstüne gitmek için Marketing Week tarafından yapılan bir anket araştırmasında, pazarlama kariyerinin farklı fırsatlarını açıklayan bilgi eksiklikleri, sektörün gençlerin zihninde farklı bir olumsuz algıya sahip olunduğu kanısına varmıştır. Gençler, okulda pazarlamaya dair bir şeyler öğrenemiyor ise ya da sektörde erken yaşlarda çalışan kişileri örnek alabiliyorsa bu yeni bir yetenek havuzu için yetersiz kalacaktır. Bu da yeni neslin pazarlama kariyeri konusu için güç bir durumu hatta bir krizi doğurabilecektir.

@robbye

Araştırmalar Pazarlama Konusundaki İlgisizliği Ortaya Koyuyor

İngiltere’deki öğrencilerin pazarlama hakkında ne düşündüklerini keşfetmek amacıyla Marketing Week, Unidays’i 18 – 24 yaş aralığında, İngiltere’de okuyan öğrencilerin (toplamda 8.405) fikirlerini değiştirmesi için görevlendirdi. Yapılan araştırmada öğrenciler, pazarlama stratejilerine dair bilgilerinin “hiç” veya “neredeyse hiç” olduğunu belirttiler.

Marketing Week, daha genç öğrencilerin görüşlerini almak için 13 ve 14 yaşlarındakilerin, GCSE* konularını seçmeden önce pazarlama hakkında ne düşündüklerini öğrenmek amacıyla Kuzey Londra’daki bir okulda 25 kişilik öğrenciler üzerinde kapsamlı bir araştırma yaptı.

* The General Certificate of Secondary Education (GCSE) 14- 16 yaşları arasındaki öğrencilerin katıldığı, İngiltere eğitim sisteminde sunulan bir kalifikasyondur. Orta öğretim seviyesindedir ve 11 – 16 yaşları arasındaki öğrenciler alınır.

Ankete göre, katılan çocukların hiçbiri pazarlamanın en iyi kariyer olasılıklarını sunduğuna ve ileride bunun alakalı bir kariyer düşüneceğine inanmadı. Pazarlama eğitimi veren kurumlar bu ilgisizliği, çoğu gencin pazarlamanın ne olduğunu bilmediği gerçeğinden kaynaklandığı şeklinde yorumladı.

Pazarlamanın ne olduğunu tanımlanmaları istendiğinde bazı yanıtlar şu şekildeydi:

  • Bir şeyleri satmaktan ve şirketinizi büyütmek için reklam tasarlamaya kadar değişir.
  • Pazarlama, müşteriyi yaratmak, saklamak ve tatmin etmek için kullanılır.
  • İnsanların ürününüzü tanımlaması için pazarlama iyi bir yoldur.
  • Ürününüzün en iyi şekilde reklam vermesi ya da bir fikir ve ürün satabilme.

@itv

Bu cevaplardan bazıları aslında fena değil ve kısmen tatmin ediciydi. Lakin ankete katılan öğrencilerin büyük bir bölümü pazarlamayı, finans ile karıştırıyordu. Üniversite ve GCSE öğrencileri ile yapılan iki araştırma grubundan çok küçük bir kısmı daha olumlu bir bakış açısı sunarak pazarlamanın yaratıcı olma ve insanların ihtiyaç duyduğu şeyleri tasarlama ve hedefleme fırsatı sunabileceğini öne sürdü.

Algıları Ortadan Kaldırmak

Günümüzde pazarlama eğitimi veren kurumlar, insan psikolojisi ve sosyolojisinin güçlü faktörler olduğunu kavrayamıyor. İnsan psikolojisinin ve sosyolojisinin, pazarlama alanında devrim yaratacak hedeflere gidilmesinde önemli rol oynadığına inanıp müfredat değişikliği ya da bununla ilgili çalışmalar yapılırsa daha istekli pazarlamacılar yetişebilir. Tüketicileri anlamak, pazarlamanın temeli için son derece önemli ve gereklidir. Bütün pazarlama bölümlerinin, tüketicilerin ihtiyaç ve isteklerini karşılayacak doğrultuda ürün ve hizmetler için ya da tüketicilerin algılarını tartışmak ve öğrenmek için tüketici davranış temellerini kurması gerektirmektedir.

@BrendanChurch

Pazarlama, dünyada yaratıcı ve çekici olarak görülüyor ve pazarlama sektöründe çalışan insanlar kesinlikle bunu eğlenceli buldukları bir iş olduğu için seviyor. Marketing Week’in yaptığı araştırmada hiç iç açıcı olmayan sonuçlar, gençlerin pazarlama kavramına dair algılarını temsil ediyor ve buna göre geleceğin pazarlama kariyerlerini neyin beklediğini düşünmek korkutucu bir hale geliyor.

Sonuç olarak eğitimciler ve pazarlamacılar, mesleğin geleceğini korumak, farklı ve taze yeteneklerle zenginleştirmek isterlerse daha çok dışarı çıkmalı, daha çok güncellenmeli ve çok geç olmadan pazarlamada yapılacak bir kariyer geleceğinin avantajlı fırsatlarından bahsetmeliler.

Kaynak

Paylaşmayı unutmayın.

İlgili Sayfalar