Pazarlama Stratejilerinde Tüketici Beklentileri

pazarlama

Paylaşmayı unutmayın.

Hepimizin bildiği gibi sektör fark etmeksizin, üretim yapan firmaların tek gayesi ürünlerini yüksek satış oranlarına ulaştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda firmalar, birçok farklı yönteme, ya da daha doğru tabirle, pazarlama stratejilerine başvurmaktadırlar. Ama aslında bütün yöntemlerden ve hatta karmaşık stratejilerden önce yapılması gereken tek şey, üreticilerin kendilerine ‘Tüketiciler ne ister?’ sorusunu sormasıdır.

Gerçek pazarlama, tüketiciyi anlar

Philip Kotler pazarlamayı;

“Gerçek pazarlama ürettiğiniz ürünü satmak değil, ne üretmeniz gerektiğini bilmektir. Pazarlama; tüketicilerin isteklerini tanımlama, anlama ve müşterilerin isteklerini tatmin edecek çözümler yaratmanın yanı sıra, üreticilere kar, hissedarlara gelir sağlama sanatıdır” şeklinde tanımlıyor. Bu muhteşem tanımdan da gördüğümüz üzere pazarlamanın mantığında yatan temel nokta ürün satmak değil, müşterinin ihtiyaç duyduğu ürünü sunmaktır. Zaten müşterinin ihtiyaçları gerçek anlamda kavrandığı takdirde, üretilen ürünlerin satış oranları kendiliğinden yükselecektir.

İstatistiklerin arkasında yatan cevaplar

‘Tüketici ne ister?’ sorusunu cevaplamanın birçok yolu vardır. Bunlar arasında anket, alan/saha araştırmaları ve bunlardan elde edilen grafikler, istatistikler sayılabilir. Ancak burada temel nokta, yapılan araştırmalardan elde edilen istatistiklerden, müşterilerin ne dediğini, asıl olarak ne istediğini, gerçek anlamda neye ihtiyaç duyduklarını kavrayabilmek, hayal etmektir. Bu durumu şu şekilde örneklendirebiliriz: Henry Ford, Ford fabrikasını kurmadan önce insanlara “Ne istiyorsunuz?” sorusunu sormuş ve “Daha hızlı atlar istiyoruz.” cevabını almıştır. Henry Ford bu cevaptan, insanların gidecekleri yerlere daha hızlı ulaşmak istedikleri anlamını çıkarmış ve nihayetinde “Ford Motor Company“yi kurmuştur.

Deneyimsel pazarlama

Pazarlamanın alt başlığı olarak “Deneyimsel pazarlama”, müşteriyi yalnızca görsel olarak değil, beş duyu organını cezbedecek şekilde etkilemektir.  Deneyimsel pazarlama; ürünü, reklamları, markanın yaptığı etkinlikleri, markanın kimliğini, diğer markalarla işbirliğini, markayı temsil eden her şeyi, marka ya da ürün deneyimine hizmet etmek üzere yönetir.

deneyimsel pazarlama

@malihamannan

Deneyimsel pazarlama yalnızca lüks markalar için olan bir uygulama değildir. Tam tersi sektöre yeni girmiş, tutanmaya çalışan markalar tarafından kullanılması başarı oranını oldukça yükseltecektir. Çünkü yukarıda da söylediğimiz gibi, müşteri bir ürünün beş duyu organına hitap etmesini ister.

Sonuç olarak; üreticiler bir ürün üretmeden önce ne üretmek istediklerini değil, müşterinin üretilmesini istediği şeyin ne olduğunu sorgulamalıdır. Müşterinin sözcüklerinin arkasında yatan gerçeği keşfetmek ise üreticinin hayal ve kavrama gücüne kalmıştır.

Tüketicilerin beklentilerini anlamanın en kolay yolu olarak firmaların Adgager’ı tanıması büyük önem teşkil etmektedir. Markanızı öne çıkarmak için Adgager’dan nasıl faydalanabileceğinizi “Pazarlama Araştırmalarında Adgager Farkı” başlıklı yazımızda bulabilirsiniz.

Paylaşmayı unutmayın.

İlgili Sayfalar