Sürdürülebilir Bankacılık Nedir?

Paylaşmayı unutmayın.

Çevre ve sosyal problemlerin temelinde insan, bu gibi sorunların önlenmesinde ise büyük kurum ve kuruluşların önemli bir rolü olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu bilincin sağlanma yollarından biri olan  ”sürdürülebilirlik” kavramı ise giderek yaygınlaşmakta. Şimdi ‘Sürdürebilir Bankacılık’ nasıl olabilir?” dediğinizi duyar gibiyiz. Gelin birlikte inceleyelim!

Sürdürülebilir Bankacılık Nedir?

Sürdürülebilir bankacılık; iklim değişikliklerine, ekolojik dengeye olan desteğe, dünyadaki sanayi ve ticaretin sebep olduğu veya olabileceği durumlara dolaylı yoldan müdahale edebilir ve bu durumların durdurulması, doğaya ve insana verilen zararın önlenmesi açısından da büyük önem taşır. 

 

Türkiye’de ve dünyada son dönemlerde gündeme gelen bir konu olan  sürdürülebilirlik uzun yıllardan sonra artık daha fazla önemseniyor! Şirketler de bu konuda hassasiyetlerini ortaya koymakta gecikmiyor.

Her sektörde ve çeşitli nedenlerle daha fazla şirket, kendi ekonomik modelini gözden geçirmeyi ve kendi stratejilerine sosyal ve çevresel konuları (iklim değişikliği, kaynakların eksikliği, toplumsal cinsiyet ve çeşitlilik, insan hakları vb. ) eklemeyi değerlendiriyor. Bu durum sürdürülebilirliği önemli hale getirmeye yetiyor aslında. 

Bankaların Sürdürülebilirlik Rolü

Bankacılığın sürdürülebilirlik alanındaki rolü görmezden gelinemeyecek kadar önemli. Dünyanın finans ağını ellerinde bulunduran bankacılık sektörü, yöneldiği alanı dolaylı yoldan veya direkt olarak etkileme gücüne sahip. Nasıl işlediğiyse göz önünde bulundurulan şartlara göre değişiyor. Örnek vermek gerekirse; doğaya zarar verecek çalışmalara, firmalara, oluşumlara finansal destek sağlamamak bunlardan yalnızca biri. 

Günümüzde tüm dünyaya yayılmış olan terörizmin önüne geçilebilmesindeki en büyük adımı atabilecek sektörlerden biri bankacılık. Tabi burada bahsettiğimiz sürdürülebilir bankacılık ilkesini benimsemiş olan bankalar. 

Günümüzde yeterli bilince oluşan ve kalkınma konusunda farkındalığa erişen şirketler gibi toplum finansal kurumlarını da güvenilirliğini sorgulamakta. Bunların içinde bulunan ve çevreye zararı en az sektörlerden biri olmasına karşın finansal kuruluşlar da sosyal sorumluluk kavramı üzerinde duyarlı olması gerektiğinin farkında. Bu tip bir bilincin her marka ve şirket gibi kurum itibarına fayda sağlayacağının elbette farkında.

Dünya bunu çoktan aşmış diyenler varsa; ülkemizde de sürdürülebilir bankacılığa dair örneklerin giderek yaygınlaştığını söylemek mümkün. Resmi sitelerinde ve bankacılık sektörüne dair haberlerde hangi bankaların bu konuda çalışmalar yaptığına dikkat edebilir, konu ile ilgili detaylı farkındalığa siz de ulaşabilirsiniz.

Bankaların Sürdürülebilir Desteği Neden Önemli?

Yukarıda bankalar açısından konunun önemine değindik. Şimdi biraz da bizler yani bundan etkilenen diğer insanlar açısından bakalım.

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının yaptıkları işbirlikler yeterli farkındalık sağlama konusunda yetersiz kalıyor. Dikkat çeken ise sevdiğimiz kurum ve kuruluşların yaptığı kampanya ve destek çalışmaları oluyor. Finans sektörünün bu alanda daha çok yeni olduğu söylense de gerek yeterli fon sağlama gerek mevcut/potansiyel müşteri açısından finans alanı önemli çalışmalara imza atmak ve yeterli farkındalığı sağlamak açısından kilit bir noktada. Toplum açısından bakıldığında, sürdürülebilir kalkınma ile ilgili farkındalığın son yıllarda önemli ölçüde arttığı görüyoruz. Buna karşı hassas davranan şirketler ile birlikte değişime, çevre bilincine katkı sağlayabilir, sesimizi daha çok duyurmak için bir yol bulabiliriz.

 

 

 

 

Paylaşmayı unutmayın.

İlgili Sayfalar