Reklam ve Pazarlama Aktiviteleriniz Engelli Olmasın!

Paylaşmayı unutmayın.

Genel olarak Dünya nüfusunun %15’i engelli insanlardan oluşturmaktadır. %15 gibi çok da azımsanamayacak bir çoğunluğu ifade eden bu bireyler uzun yıllar bir sosyal varlık olma durumundan uzak tutulmuşlardır. Gelişen dünya ile artık engelli insanlar sistemin dışında değil bir sosyal model olarak toplumda yer almaktadırlar.

Reklam ve Pazarlamada Yer Bulan Engelli Kavramı

Reklam ve pazarlama sektörünün medya tanıtımlarına baktığımızda, tüketici olarak toplumsal çoğunluğu ele almakta dolayısıyla engelli insanlar kendilerinin dışlandığı düşüncesine kapılmaktadırlar.

engelsiz

@mycoolphotos

Pazarlama sektörüne global olarak baktığımızda ise bu durum biraz olsun değişiyor. Uluslararası firmalar, sosyal projeleri çok daha fazla önemseyerek engelli insanlarda aidiyet duygusunu oluşturmayı başarmışlardır. Her ne kadar istenen ve beklenen ölçüde olmasa da toplumsal bilincin artması üretici firmaların da bu yönde hareket etmesine sebep olmuştur. Engelli insanların ihtiyaçlarını dikkate alarak mal ve hizmet üretmeyi öne çıkartmaları pazarlanan ürünün daha fazla tüketiciye ulaşmasını sağlamıştır.

Tüketici anketleriyle engelli insanların istekleri, beklentileri ve yaşanılan sorunlar tespit edilebilmektedir. Bu doğrultuda firmalar üretim, tanıtım ve pazarlama stratejilerini beklentiler doğrultusunda geliştirerek, ürünlerin daha geniş çerçevede, her bireye ulaşmasını sağlamaya çalışmaktadırlar.

blind

@impriscilla

Bu noktada dijital pazarlamanın önemini vurgulamak gerektiğini düşünüyoruz. Engelli bireylerin ürüne ulaşma konusunda sıkıntı yaşadıkları gerçeğinden yola çıkarsak, son yıllarda pazarlama sektöründe çok fazla şey değişti. Teknolojik gelişmeler, mobil cihazlar insan yaşamını etkilemiş toplumun geleneksel satın alma alışkanlıklarını da değiştirmiştir. Mobil uygulamalar ve online alışverişe entegre sistemlerle, teknolojiden hızlı tüketime kadar açılan geniş bir yelpazede, bireyler oturdukları yerden alışverişlerini gerçekleştirebilmektedirler. Bu durum tüm bireyler için önemli olsa da bizce engelli bireyler için bu uygulamaların yeri büyük ve değeri ise çok daha fazladır.

Ürünlerin dijital yollarla pazarlanması, engelli bireylerin topluma dahil olmasını sağladığı gibi firmaların da geniş tüketici kitlesine ulaşılması sağlamaktadır.

Son olarak;

Engelli bireylerin toplumdaki varlıklarına gözlerimiz yumuk ve kulaklarımız tıkalı bir biçimde bakıyor olmak, varlıklarını reddediyor olmaktır. Ama onlar varlar. Bizim kadar gerçek bizim kadar insanlar. Bugün az sonra olacaklardan habersiz yürüyor, duyuyor ve görüyor oluşumuz, bunları yarın da yapabileceğimizin garantisini maalesef vermiyor. Sadece bunun için bile engellilere yönelik farkındalık arttırıcı pazarlama ve reklam faaliyetlerinde bulunulmalıdır.

sağır

@sethdoyle

Bu bilgiler ışığında engelli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik yapılacak pazarlama ve reklam aktiviteleri firmaları, yalnızca engelli bireylerin değil tüm toplumun gözünde “kıymetli” olmaya götürecek aktivitelerdir. Dijital oyunların renk körleri için farklı altyapılarla sunulması, ürün tanıtımlarının internet üzerinden işitme engellilere de yönelik olarak yapılması engellilerin de tüm insanlığa ait olduklarını bir kere daha gösteren pazarlama stratejileridir.

Firmaların pazarlama stratejisi olarak engellilere yönelik dizayn edilmiş platformlarda sponsor olmaları da bu farkındalığı arttırma yolunda atılmış güzel adımlardır. “Karanlıkta Diyalog” ve “Sessizlikte Diyalog” projelerinde adı geçen Turkcell’in engelli bireylerin hayatlarına dokunma çabasını reklam filmlerinde de görüyoruz.

İşte o reklam filmlerinden en yüreğe dokunanlardan bir tanesi daha:

Yaşadığımız toplumda, bir insanın engelinin olması eksik olduğu anlamına gelmemektedir. Hatta fazlası bile olabilir. Örneğin, klasik müziğin dünya çapında olağanüstü bestecisi Beethoven’ın sağır olduğunu dikkate alırsak kimin kimden daha yetenekli ya da kimin kimden daha önemli olduğu gibi yargılamalardan da sıyrılmış oluruz.

engelli

@falco

Kısacası, firmaların üretim ve pazarlama aşamasında engelli bireylere ulaşması, yalnızca farkındalık yaratmak ile sınırlı kalmayıp, toplumda yaşayan bütün bireyleri kucaklayacaktır. Böylece üretici ile tüketici arasındaki mesafe de azaltılacaktır.

Unutmayın, bir insana dokunmak tüm dünyaya dokunmaktır.

Paylaşmayı unutmayın.

İlgili Sayfalar