Pazarlama Araştırması Neden Önemlidir?

research

Paylaşmayı unutmayın.

Bu yazı, markaları kendi kişisel istek ve arzularına göre yöneten danışmanlara ve internetten ezberlenmiş kelimelerle hareket eden kişilere tepki olarak yazılmıştır. Çünkü herkes pazardan yeni bir pay, yeni bir müşteri kapmayı ister ve bunu hedefler. Ama bu misyon mevcut olan müşteriyi ve pazarı elde tutmaktan daha fazla maliyet gerektiren bir durumdur. Yazımızın amacı ise diğer tarafta daha yeşil duran çimler gibi bizim çimlerimizin de başkalarına daha yeşil göründüğünü ortaya çıkarmaktır.

araştırma

@dariuszankowski

Öncelikle “Pazarlama Araştırması” sözlük terimi gibi ele alınacak bir terim değildir. Temelinde “Pazar”, “Pazarlama” ve “Araştırma” olmak üzere üç ana faktör yatmaktadır. Marka için sürdürülebilir bir gelecek ise yine bu üç basamağın iyi bir stratejiyle harmanlanmasında saklıdır.

Hadi bu terimleri inceleyelim;

Pazar: Bir ürünün fiili ve potansiyel alıcılarının oluşturduğu set olarak tanımlansa da markanın mevcut olan veya olacak hedef kitlesiyle buluşma alanı olarak tanımlanabilir. Başka bir deyişle, markanın sahip olduğu iletişim gücü ve vizyonunu sergilediği mecradır.

Pazarlama: Tüketicilere değer yaratan; bu değeri de ileten, aktaran ve tüm bunları marka faydası olarak sunan örgütsel fonksiyondur. Amaç, mevcut ve potansiyel hedef kitleyi müşteri haline getirmektir. Çünkü pazarlama hedef kitle ile başlar ve onunla biter. Eğer hedef kitlenizin aklına giremezseniz, pazarda hayal ettiğiniz yere de gelemezsiniz.

Araştırma: Çözüm bekleyen sorunların doğru yanıtını bulabilmek için bilgilerin çeşitli yollar aracılığıyla toplanmasını ve yorumlanmasını sağlayan bilimsel bir yöntemdir. Asıl amacı fark edilmeyeni fark ederek, fark yaratmaktır. Çünkü fark yaratamayan bir markanın büyümesi sektörde kimsenin hayal edemediği bir durumdur. Zaten başkaları tarafından hayal edilemeyen her şey rüya olarak kalır.

Ve Pazarlama Araştırması!

Tüm basamakların iyi bir şekilde analiz edilmesi “Pazarlama Araştırması”nın bütünselliğini ortaya koyar ve bu bütünsellik iyi pazarlama ve marka potansiyelinin büyümesi arasındaki en önemli köprüyü oluşturur. Bütün ayrıntıların dahil edilmesini ve iyi yönetilmesini sağlarken bütün pürüzleri önceden görmenizi sağlar. Sonuçta insanoğlu çakıl taşlarıyla tökezliyor, dağlarla değil.

pazarlama araştırması

@dayanecardeal

Tabii iş sadece teoride kalmıyor. Biraz da bu durumu başarıya ve başarısızlığa ulaştırmış markalardan da örnek vermek gerekiyor. Fakat hemen hemen her pazar için mevcut bir örnek ve başarı hikayesi olduğu için tek bir yazı altında belli başlı örnekler vermek yetersiz kalacaktır.

Büyük fikirler dünyaya sessizce ve nazikçe geliyorlar. O sesleri duyabilmek de, her babayiğidin harcı olmadığı gibi, hem mevcut hedef kitleyi koruyan ve kemikleştiren hem de potansiyel hedef kitleye ulaşabilen “Pazar Araştırması”ndan geçiyor. En basitinden pazar araştırmanız sonrasında belirlemiş olduğunuz fiyat politikası hedef kitlenizin, sizin diğerlerinden farklı olan yönünüz veya yönlerinizin için ödeyecekleri değeri belirliyor ve doğru bir araştırma sonucunda rakiplerinize sadece izlemek ve sizi takip etmek kalıyor.

Konu ile ilgili hemen hemen her sektör için birçok örnek verilebilir. Sonuçta pazarda yer edinmek için, önce pazarda neden yer alamadığınızı bilmeniz gerekiyor ve daha işin en başı olmasına rağmen bu sorunun bile cevabı “Pazar Araştırması”nda saklı yatıyor.

marketing

@StartupStockPhotos

Dünyayı değiştiren bir örnek vermek gerekirse Henry Ford’un insanların daha hızlı at isteme talebi üzerine, ihtiyaç duyulan yeni bir ürünü yani otomobili keşfetmesi olabilir. Bu keşif pazarda otomotiv sektörünün doğmasına sebebiyet veren bir durum olsa da işin temelinde pazarın ihtiyaçlarını iyi analiz etmiş ve piyasa sunulan ürünün kendi sektörünü oluşturabilecek kadar başarılı bir “Pazar Araştırması” bulunuyor.

Sonuç olarak;

Küçüklü büyüklü her türden fikir değerlidir ve ufacık bir fikir bile dünyayı değiştirebilir. Bu yüzden Adgager gibi profesyonel hizmet sunan servisler çok kıymetlidir.

Hedef kitleye istenilen zaman diliminde ulaşılabiliyor, ölçüm ve analizlerle birlikte fikrin hayata verimli bir şekilde geçirilmesi sağlanabiliyor. Elde edilen sonuçlar neticesinde marka stratejileri oluşturulabiliyor ve “Pazarlama Araştırmaları” ile aslında markaların uzun ömürlü bir geleceğe sahip olmalarını sağlayacak reçeteler oluşturulabiliyor. Neticede bu bir yaşam mücadelesi ise, tabiatın sunduğu “Canlı Kal ve Çoğal” felsefesi insanlarda olduğu gibi markalar için de geçerli bir durum oluyor. Ne de olsa hepimiz kendi işimizin müşterisi ve hedef kitlesiyiz.

Kaynaklar:

Altunışık, R., Torlak, Ö ve Özdemir, Ş. (2012). Modern Pazarlama. İstanbul; Değişim Yayınları

Nakip. M. (2004). Pazarlama Araştırmalarına Giriş. (SPSS Destekli). Ankara; Seçkin Yayıncılık

Jack. T. (2005) Pazarlamanın Sihirli Lambası. İstanbul; Kapital Medya Hizmetleri

business2community.com/the-5-step-marketing-research-process

Paylaşmayı unutmayın.

İlgili Sayfalar