Markalar için Pazarlama Araştırmalarının Önemi

Paylaşmayı unutmayın.

Markalar için Pazarlama Araştırmalarının Önemi – Pazarlama araştırması, markaların ve kuruluşların hedef pazarları ve sektörleri hakkında değerli bilgiler toplamak için kullandıkları kritik bir araçtır. Markalar araştırma yaparak müşteri ihtiyaçları, tercihleri ve davranışlarının yanı sıra pazar eğilimleri ve rekabet ortamı hakkında fikir sahibi olurlar. Bu yazımızda pazarlama araştırmasının markalar ve kuruluşlar için önemini inceleyeceğiz.

PAZARLAMA ARAŞTIRMASI NEDİR?

Markaların devamlılığı ve uzun ömürlü olması için pazarlama araştırması büyük önem taşıyor. Ürün ve hizmetlerin doğru hedef kitlesini belirlemek için en ideal bir yol ve yalnızca hedef kitleyi belirlemekle kalmıyor. Bu gruba nasıl ulaşabileceğinizi de anlamanızı sağlıyor.

Pazarlama araştırmalarının önemi bir yol haritası olması. İlerleme süreci boyunca ihtiyaç duyulan yol haritası niteliği taşır.

Peki Pazarlama Araştırması nedir?

Pazar araştırması, belirli bir yöntem veya faaliyetle ilgili değildir. Markaların hedef müşterileri hakkında daha fazla bilgi edinme girişimlerdir. Anketler ve odak grupları gibi görevler yardımcı olsa da, her zaman gerekli değildir. Hedef pazarınızı araştırmak için yapabilecekleriniz bunlarla sınırlı değil. Ana başlıklara ayırdığımız adımları yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Pazarlama Araştırmalarının Önemi

1- Pazarlama araştırması, markaların müşterilerini anlamalarına yardımcı olur.

Müşterilerinizi tanımak, başarılı bir iş yürütmenin ilk adımıdır. Bu kulağa yeterince basit gelse de, ihtiyaçları, tercihleri ve davranışları sürekli gelişen tüketici ruhunun isteklerine bakmak zorludur. Neyse ki, pazarlama araştırması, mevcut ve potansiyel müşterileri neyin motive ettiğini anlamanıza yardımcı olur. Böylece size perde arkasına bir göz atma fırsatı sunar. Örneğin, bir pazarlama araştırması anketi, hedef kitlenizin bir bölümü arasında fiyatlandırma farkları hakkında fikir verir. Elde edilen bilgilere dayanarak, tekliflerinizi bu ihtiyaçları daha iyi karşılayacak şekilde uyarlayabilirsiniz.

2- Pazarlama araştırması demografik verileri ortaya çıkarır.

Anketler yaparak alıcılarınızın yaş, cinsiyet, ırk ve etnik köken gibi özelliklerini daha iyi anlayabilirsiniz. Eğitim, gelir ve istihdam durumu gibi sosyoekonomik bilgileri de toplayabilirsiniz. Bu değişkenler, temel olarak marka mesajınızı çeşitli alt gruplara hitap edecek şekilde ayarlamayı içeren kitle segmentasyonuna katılmanıza yardımcı olmaktadır.

3- Pazarlama araştırması, satın alma davranışını gösterir.

Anketler, işlem takibi ve sosyal medya takibi gibi pazarlama araştırma araçları da tüketicilerin ne zaman, neden, nasıl ve ne satın aldığına ışık tutabilir. Satın alma davranışını daha iyi anlamak, şirketinizin hedef kitlesinde ilgi uyandıran marka mesajları geliştirmesine yardımcı olabilir. Örneğin, tüketiciler 17:00 ile 20:00 saatleri arasında alışveriş yapma eğilimindeyse, markanız 16:45’te bir e-posta kuponu gönderebilir.

4- Pazarlama araştırması, markaların potansiyel müşterilere hitap etmesine yardımcı olur.

Mevcut müşterileriniz hakkında mümkün olduğunca çok şey öğrenmek önemlidir. Ancak potansiyel müşteriler hakkında bilgi toplamak da aynı derecede önemli. Bu kişileri neyin motive ettiğini daha iyi anlamak, işletmenizin tıklamalarının lehinize dönüşmesine yardımcı olur.

5- Pazarlama araştırması, markaların riski yönetmesine yardımcı olur.

Risk, iş dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Ancak markalar, pazar trendlerini ve müşteri davranışlarını anlayarak talepteki değişiklikleri önceden tahmin edebilmektedir. Böylelikle stratejilerini buna göre ayarlamak mümkün olur. Pazar araştırması, işletmelerin potansiyel engelleri veya zorlukları belirlemesini sağlar. Ve bu riskleri azaltmak için acil durum planları geliştirmesine de yardımcı olur.

Örneğin, markanızın pazara yeni bir ürün sunmayı umduğunu varsayalım. Pazar araştırmacıları, ürün geliştirmeye önemli ölçüde zaman ve mali kaynak ayırmadan önce, tüketicilerin ilgili ürünle ilgilenip ilgilenmediğini belirlemek için bir dizi anket yapar. Bu, talebin olmadığı bir malın piyasaya sürülme riskini azaltır.

Pazarlama araştırmasının riski azaltmak için bir araç olarak kullanılabileceği diğer örnekler şunlardır:

1-Marka mesajlarının tüketicilerde yankı uyandırıp uyandırmadığını belirlemek için reklam testi yapmak.
2-Yeni bir ürünü daha geniş bir pazara sunmadan önce geri bildirim almak için ürün geliştirme odak gruplarına ulaşmak.
3-Satışları etkileyen sorunları belirlemek için müşteri yolculuğunun çeşitli noktalarında müşteri memnuniyet anketleri düzenlemek.
4-Yeni bir ürün için ideal fiyatı belirlemek için fiyat testi yapmak.

6- Pazarlama araştırması, markaların rekabet yarışında kalmasına yardımcı olur.

Pazarlama araştırmalarının önemi arasında sayacağımız diğer maddelere geçelim. Araştırmalar şirketlere birçok yönden rekabet avantajı sağlar. Bunlardan biri, endüstrinin kendisi hakkında daha fazla farkındalıktır. Markanız, diğer işletmelerin neler yaptığını anlayarak, kendisini farklılaştıracak ve çağın bir adım önünde olacak stratejiler geliştirebilecektir. Örneğin, araştırma çamaşır deterjanı üreticilerinin fiyatları artırdığını gösteriyorsa, bir işletme a) zamana ayak uydurup maliyetleri artırmaya, b) maliyetleri aynı tutmaya veya c) belirli bir hedef pazara hitap etmek için fiyatları düşürmeye karar verebilmekte. Pazarlama araştırması ayrıca şirketlerin geride kalabilecekleri alanları belirlemelerine yardımcı olur. Birkaç sağlık şirketi tele sağlık hizmetlerini genişletiyorsa, bir hastanenin dijital randevular sağlamak için de hamle yapması akıllıca olacaktır.

7- Pazarlama araştırması trend belirlemeye yardımcı olur.

Markaların endüstri kalıplarına ayak uydurması önemlidir. Bununla birlikte, şirketlerin kalıpları gerçekleşmeden önce tahmin etmeleri de oldukça önemlidir. Moda endüstrisi buna güzel bir örnek. Trend tahmincileri, modern duyarlılıklara hitap eden ‘sıcak’ yeni bir ürün ortaya koyan ilk marka olmak için onlarca hatta yüzyıllarca süren sosyo-kültürel verileri analiz ediyor.

8- Pazarlama araştırması, markaların sektördeki boşlukları belirlemesine olanak tanır.

Benzer şekilde, pazarlama araştırması, markaların henüz karşılanmamış bir talebi fark etmelerine yardımcı olur. Örneğin, pazarlama araştırması anketleri aracılığıyla, organik bir atıştırmalık yiyecek şirketi, tüketicilerin daha lezzetli glütensiz atıştırmalık seçeneklerine can attığını görebilir. Şirketin bu verilerle yeni bir ürün sunarak, rakiplerinin önüne geçmesi muhtemeldir.

9- Pazarlama araştırması, başarıyı ölçmek için araçlar sağlar.

Net kar, bir markanın başarısının önemli bir göstergesidir. Ancak, karlar düşüyorsa bunun şirketinizin performansından mı yoksa artan malzeme maliyetleri ve azalan talep gibi sektör çapındaki faktörlerden mi kaynaklandığını anlamak zor olabilmektedir. Bu nedenle, işletmeler başarıyı değerlendirmek için daha bütünsel bir yaklaşıma güvenmelidir.

10- Pazarlama araştırması, müşteri memnuniyeti hakkında bilgi sağlar.

Elbette, markanız para kazanmakta olabilir. Ancak müşterileriniz memnun değil ise, finansal kazançlarınızın kısa ömürlü olması muhtemeldir. Müşterilerin ürünlerinizden veya hizmetlerinizden memnun olup olmadığını belirlemek için bir müşteri geri bildirim anketi düzenleyebilirsiniz. Alternatif olarak, boylamsal panel anketi yürütmeyi seçebilirsiniz. Tüketici görüş ve davranışlarının anlık görüntüsünü alan geçici bir anketten farklı olarak, boylamsal araştırmalar (aylık veya üç aylık izleyiciler gibi) tüketici tutumlarının zaman içinde nasıl değiştiğini izler. Bu araç, özellikle yeni protokollerin veya eğitim yöntemlerinin kullanıma sunulmasından sonra müşteri memnuniyetinin nasıl değiştiğini görmek istiyorsanız oldukça yararlıdır.

11- Pazarlama araştırması, çalışan memnuniyetinin değerlendirmesine yardımcı olur.

Mali açıdan kârlı bir şirket, çalışanları memnun değil ise mutlaka başarılı değildir. Bu başarı ölçütünü değerlendirmek için anketler, yüz yüze görüşmeler veya odak grupları yürütebilirsiniz. Bu pazarlama araştırması değerlendirmelerinin sonuçları, personelinizin verimliliğine de ışık tutacaktır.

12- Pazarlama araştırması, rakiplerin performansı hakkında bilgi sağlar.

Markanızın performansını rakiplerin performansıyla karşılaştırmak yapıcı olabilir. Bu, kârdaki değişkenliğin şirketinize özgü olup olmadığını gösterir. Yoksa yalnızca bir endüstri trendi mi olduğunu anlamanıza yardımcı olabilir.

13- Pazarlama araştırması, bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur.

Onlarca yıldır şirketler ve markalar, önemli iş kararlarını yalnızca içgüdüsel duygulara dayalı olarak aldılar. Ancak yeni pazarlama çağı, veriye dayalı karar verme etrafında dönüyor; iş kararlarının metrikler ve analitik tarafından bilgilendirildiği bir süreç. Bu çağdaş model, şirketlerin performansını artırırken, riski azaltan sağlam seçimler yapmasına yardımcı olur. Pazarlama araştırması veri üretimine uygun olduğundan, bu denklemin ayrılmaz bir parçasıdır. Örneğin, bir marka farkındalığı anketinden elde edilen veriler; belirli bir coğrafi bölgede 50 ila 65 yaş arası erkeklerin markayı en az tanıyanlar olduğunu gösterebilir. Şirket, bu bilgileri kullanarak pazarlama araçlarını gerçek sonuçlar verecek şekilde kullanabilir.

Veriye dayalı karar vermeyi desteklemek için pazarlama araştırmasını kullanmanın diğer örnekleri şunları içerir. Bir odak grubu sırasında, kadınların %60’ının sesli kitap uygulamasının oynatma hızı seçeneklerinden memnun olmadığını keşfeder. Yanıt olarak, yazılım geliştiricileri bu özelliği ayarlamak için zaman ve mali kaynaklar ayırır. Anket verileri, mikrodalgaların fiyatı arttıkça müşterilerin ürünle ilgili algılanan değerinin de arttığını ortaya koyuyor. Bunu göz önünde bulunduran bir şirket, fiyatları %30 oranında artırmayı seçer.

Adgager olarak iş ortaklarımıza bu avantajların önemini anlatmakla kalmıyor, onlara müşterilerini daha iyi tanıma fırsatı sunuyoruz.

Sonuç olarak, pazarlama araştırmasının birçok farklı uygulaması vardır. İşletmeler, müşteri tercihleri, pazar eğilimleri ve endüstri dinamikleri hakkında veri toplar. Bu verilerle varsayımlar veya sezgiler yerine gerçeklere dayalı kararlar verebilir. Bu, markaların maliyetli hatalardan kaçınmasına ve başarı şanslarını artırmasına yardımcı olabilir.

Bonus: Pazarlama Araştırması Briefi İçin 10 Adım

Paylaşmayı unutmayın.

İlgili Sayfalar