Macit Sungu’dan Pazarlamanın Formülü

formül

Paylaşmayı unutmayın.

Aslında bu yazıya böyle başlamak çok saçma geliyor şu an. Çünkü vereceği eğitimleri planlamış, hatta içerik planlarını çıkartmıştık. Ondan öğreneceğimiz bir sürü şey vardı daha…

Tüm neşeli halleri, pozitifliği ve sürekli gülen yüzüyle ofise gelecekti. Sonrasında kahvesini hazırlayıp bir köşede derin tartışmalara girecektik.

Ama ne yazık, hayat her zaman istenilen gibi gitmiyor ve bazen çok acıtabiliyor içimizi.

Cuma günü bir sonraki eğitim gününü ve planlarını konuştuğumuz sevgili Macit Sungu‘yu dün öğleden sonra kaybettiğimizi üzülerek öğrendik. Birçok girişimciye ışık olabilmiş, yön vermiş, destek olmuş bu güzel adama ithafen bu yazıyı yayınlamak ve hep yapmak istediği gibi bildiklerini olabildiğince paylaşmak istedik. Sanırım onu en mutlu edecek olan, bilgiyi paylaşmaktı…

Ekip arkadaşlarım adına tüm yakınlarına, sevenlerine ve ailesine baş sağlığı ve sabır diliyorum. Işıklar içerisinde uyu güzel adam…

Seni hep o gülen yüzün ve paylaştığın harika tecrübelerinle anacağız.

Umut Vural

Macit Sungu

Bu yazı sevgili Macit Sungu’nun ekibe First Touch sonunda verdiği eğitim ışığında hazırlandı.

 

Pazarlama; ama nasıl?

Firmaların, özellikle start-up evresinden şirket haline geçen markaların belirli departmanları vardır. Üretim, insan kaynakları, satış, tedarik, muhasebe ve finans, yazılım ve PAZARLAMA. Peki bu pazarlama faaliyetleri nasıl yürümelidir?

Pazarlamanın formülü nedir?

Pazarlamanın aslında bir evre olduğunu belirten Macit Sungu, bu faktörleri şöyle açıklıyor.

-Planlama yapmak.

-Araştırma yapmak

-Ürün geliştirmek

-Pazar hedefi olması

-Rekabet

-Fiyatlandırma

-İletişim

Her şirkette 2 yönetim biriminin olduğuna dikkat çeken Sungu, bunlardan birinin “Normal Yönetim” olduğunu söylerken diğerinin ise “Stratejik Yönetim” olduğunu belirtti.

Stratejik yönetim, uzun vadede şirketi sürdürülebilir ve yaşayan bir noktada tutabilmek ve ortalamanın üzerinde kar elde edebilmek için uzun dönemli planlar yapar. Bir firmada yöneticilerin belirlediği strateji, şirketin izlemesi gereken yolu belirler ve şirketteki (hangi departmandan olursa olsun fark etmez) bütün personel bu yolda yürümelidir. Stratejiler ise zamana göre değişebilir. Örneğin; yeni kurulan şirketlerde ilk amaç, büyümedir ve stratejiler ona göre belirlenir. Bazı global firmalarda ise şartlara göre küçülme stratejisi de izlenebilir.

strategy

@SplitShire

 

Herhangi bir firmanın bir pazara girerken kesinlikle araştırma yapması gerekir. Ne iş yapıyorsak yapalım açılacağımız ülkenin kültürünü, alışkanlıklarını, insan ilişkilerini araştırmak çok önemlidir. Rakiplerinin pazardaki paylarını, müşteri tercihlerini bilmeden farklı bir ülkeye açılmak, başarısızlıkla sonuçlanır.

 

S – AA – BHK – 4P – O – K

 

S: Strateji

Şirketin ana stratejisini bilmekle başlar pazarlama. Hedefler nelerdir? İş stratejileri nelerdir? Bunların bilinmesi gerekir. (Büyüme, küçülme, farklılaşma, maliyet azaltma vs.)

AA: Araştırma ve Analiz

Üretim yapan firmaların, ürünü satın alacak kişilerle alakalı olarak empati yapması gerekir. Firma kendini, müşterinin yerine koyduğu an pazarlama faaliyeti aktif olarak başlamış olur.

Pazarlama, müşteriyi anlamak ile ilgilidir. İyi bir pazarlama araştırması “müşteri ne ister?, müşteri nasıl davranır?, müşterinin alışkanlıkları nelerdir?” gibi sorulara yanıt vermelidir. Genelde de bu araştırmalar Tutum ve Kullanım Araştırması tekniği ile yapılır.

BHK: Bölümleme-Hedefleme-Konumlandırma

Pazarlama dilinde “segmentasyon” olarak bilinen bölümleme, pazarlama içerisinde yapılmak zorundadır. Pazarı segmente etmesini bilmek ve bunun araştırmasını yapmak pazarlamanın esas işidir.

Bölümleme 4 kısma ayrılır:

-Coğrafi bölümleme

-Demografik yapıya göre bölümleme

-Psikorafik bölümleme (Hayat tarzı kümeleri)

-Nesil bölümlemesi

Bölümlemeden sonra hedefleme ve konumlandırma gelir. Bu kavramlar; herhangi bir firmanın bir hedef belirledikten sonra, pazarlama faaliyetinin müşteri karşısındaki konumlanması anlamına gelir. Konumlandırma yaparken birçok alanda “farklılaştırma” yapılabilir ki farklılaştırma pazarlama faaliyeti için çok önemlidir. Örneğin, bir hedef belirlediniz ve kendinizi konumlandırdınız. Fakat ürününüz o kitleye uygun değilse, ürün farklılaştırması yapmanız gerekecektir.

Bütün bu aşamalardan sonra ana stratejiye bağlı pazarlama stratejisi oluşmuş oluyor.
4P: Ürün, fiyat, yer, tutundurma (product, price, place, promotion)

Ürünün nasıl olacağı, ürünün fiyatının ne olacağı, satışa nerede sunulacağı ve pazarlama faaliyeti yapılırken müşteriler ile kurulan iletişim çok önemlidir.

O: Organizasyon:

Organizasyon, firmanın amaçları doğrultusunda personelin birbiriyle iyi ilişkiler kurmasını ve hiyerarşi sayesinde şirketteki görev paylaşımını belirler. Mevcut sorunlar veya ileride karşılaşılabilecek sorunlar için önlem alınması bu organizasyonun görevi kabul edilebilir.

K: Kontrol Denetim:

Pazarlama faaliyet sonuçlarının pazarlama hedeflerine uygun olup olmadığı firmalar tarafından denetlenir ve kar-zarar analizi yapılır. Pazarlama hedeflerinin ne kadarı tuttu, nerenin düzeltilmesi gerekiyor gibi soruların cevaplanması gerekir. Bunun için de kontrol mekanizmasının iyi çalışması gerekir. Bu kontroller zaman dilimlerine göre haftalık, aylık veya yıllık olabilirler.

Ülkemizde ve dünyada, pazarlamanın ve pazarlama araştırmasının önemi her geçen gün artmakta. Çünkü artık markalar, karşılarında birkaç insanın değil, bilinçli müşterilerin olduğunu biliyorlar. Bu da firmaların yukarıdaki pazarlama formülüne uygun pazarlama stratejilerine ve aktivitelerine doğru gitmeleri gerektiğini göstermekte.

Blogumuzda bulunan Ateş, Su, Toprak, PAZARLAMA! başlıklı yazımızdan pazarlama stratejilerinde yapılan hataları da görebilirsiniz.

Paylaşmayı unutmayın.

İlgili Sayfalar