Kurum İçin Marka Değerinin Önemi

marka değeri yaratmak

Paylaşmayı unutmayın.

Marka, kurumun en büyük ve maddi olmayan değeridir. Bu değer markanın pazardaki %20’lik bir oranda değer varlığını göstermektedir. Bununla birlikte, kuruluşlar genellikle bina ve ekipman gibi maddi varlıklarına bakmaya daha fazla odaklanmakta ve markalarını besleyip büyütmeyi ihmal etmektedir. Vizyonu olmayan, güncellenmeyen CEO’lara, yöneticilere vs. marka değerinin önemini anlatmak pek zordur. Peki, markanın yatırımının önemini yönetim kuruluna nasıl kanıtlayabilirsiniz?

@rawpixel

Güçlü markalar, müşterileri, çalışanları hatta yatırımcıları etkileyerek şirketin başarısına pozitif katkı sağlamaktadır. Yapılan araştırmalara göre yatırımcıların %82’sinin markanın tanınmasına göre yatırımı gerçekleştirdikleri ortaya çıkmıştır. Bir dizi iç departmandan gerekli performans verilerini elde etmek, süreçleri sadeleştirmek, markalarınızın rakiplerinize karşı başarısını ölçmek ve markalarınızın kültür üzerindeki etkisini analiz etmek için araştırmalar yaparak size yardımcı olacak kanıtları sağlamak için çeşitli yollar vardır.

İşte yollardan en etkilileri!

Marka Performans Verileri

Kuruluşunuzdaki farklı departmanlar, markanın temellerini nasıl etkilediği konusunda çok miktarda veriyi barındırmaktadır. Örneğin dijital pazarlama ekibiniz, çevrimiçi varlığınız hakkında güçlü kanıtlar elde edebilmek için verilerden faydalanabilir. Ayrıca, iyi marka performansının şirket için neye benzediğine ve bu verileri harmanlamanın kolay bir yolunu bulmaya yönelik ölçütleri de gözden geçirmek gereklidir.

@kmuza

İşlemleri Basitleştirmek

Markanın düzen veya basitleştirme işlemlerine yardımcı olacak birçok çeşitli teknoloji aracı vardır. Bunların aynı zamanda tutarlılık için de faydaları söz konusudur. Örneğin, bir marka portalı, tüm ekip üyelerinin çoklu zaman dilimlerinde global organizasyon için aynı bilgiye herhangi bir noktada erişebilmelerini sağlar. Bunların tek başına daha yüksek verimlilik, daha düşük kaynak ihtiyaçları ve harcamalar açısından doğrudan markaya etkisi vardır.

Marka organizasyonunda, yıllık bütçe tasarruflarının serbest bırakılması için basitleştirilebilecek bir dizi alan bulunur ve bunlar, markanın yatırımının bir bütün olarak şirket için ne kadar faydalı olabileceğine dair yöneticilere bilgi verirken yararlı veriler de sağlayabilir.

@chesteralvarez

Güçlü Marka = Güçlü Kurum

Güçlü bir marka daima en iyi yetenekleri çeker ve bunun sonucunda da işe alım maliyetlerini düşürür. Marka, çalışanları ortak bir kurum kültürü etrafında toplar. Bu pozitif tutum da çalışan memnuniyetini ve motivasyonunu arttırmaktadır. Bu, pazarlama bütçesinden tasarruf ederken ve pazarlama mesajlarınızın yayılmasını artırırken aynı zamanda kurumun güzel bir reklamı olmasını sağlamaktadır. Markanın pazarlama stratejilerinden ziyade çalışanlar tarafından çevrede paylaşıldığında %561 daha fazla insana ulaştığını biliyor musunuz?

Kaynak

Paylaşmayı unutmayın.

İlgili Sayfalar