“Geleneksel Pazarlama”dan “Dijital Pazarlama”ya Geçiş

dijital pazarlama

Paylaşmayı unutmayın.

Segmentasyondan ve hedeflemeden müşteri topluluğunun onaylanmasına kadar

Geleneksel pazarlama segmentasyon ile başlar. Segmentasyon pazarlamanın yapı taşlarından biridir. Segmentasyonu pazarı coğrafi, demografik, psikolojik ve davranışsal profillerine dayalı olarak homojen gruplara ayırma uygulaması şeklinde de açıklayabiliriz. Segmentasyonun hedeflemesi markanın konumuna ya da cazibesine göre bir veya birden fazla segmentin seçilmesi uygulamasıdır.

Segmentasyon ve hedefleme, bir markanın stratejisinin temel unsurlarıdır. Segmentasyon ve hedefleme, pazarlamacılar tarafından müşterilerin izni olmaksızın yapılan tek taraflı kararlardır. Müşteriler bu ilişkiye yalnızca girdileri ile katılırlar. “Hedef” oldukları için, müşteriler genellikle kendilerine yönelik ilgisiz mesajlara maruz kalıyorlar ve birçoğu, markalardan tek yönlü iletileri spam olarak değerlendiriyor.

dijital pazarlama

@ericlucatero

Dijital ekonomide müşteriler, web siteler aracılığı ile birbirleriyle bağlantı halindedir. Müşteri toplulukları spam ve alakasız reklamlardan etkilenmez. Hatta topluluklar şirketlerin alakasız reklamlarla bu topluluğa girme girişimlerini reddeder. Müşteriler topluluğu ile iletişime girmek için şirketler izin almak zorundadır.

Seth Godin tarafından tanıtılan izin pazarlaması, pazarlama mesajları göndermeden önce müşterilerin rızasını kazanmak gerektiğini ifade etmektedir. Markalar bu rızayı talep ederken bize ailemiz ya da yakın bir arkadaşımız gibi davranmalıdır. Ayrıca güvenliğimizi tehdit edecek her türlü önlemi de almak zorundadır. Bunun üzerine müşteri kabul edecek ya da yok sayacaktır. Bu durum müşteri ile marka arasındaki “yatay ilişkiyi” ifade etmektedir.

google image

@pixabay

Marka konumlandırma ve farklılaştırmadan marka ve kodların açıklığa kavuşturulmasına kadar

Marka kısaca bir şirketi, hizmeti ya da ürünü isim, logo, renk gibi ayırt edici işaretlerle diğerlerinden ayıran ifadedir. Bir markanın asıl anlamı ise kullanıcıların ona verdiği değerlerdir. Bir marka şirket stratejisinde oldukça önemlidir çünkü şirketin yaptığı faaliyetler marka ile ilişkilendirilir.

Marka konumlandırması markanın müşterinin zihninde oluşan yerini belirtmektedir. Marka konumlandırma, pazarlamacılar tarafından müşterilerin zihinlerini ve kalplerini kazanmak için verilen cazip bir vaattir. Bu sebeple markanın güçlü bir konumu olmalı, güven verici olmalı ve hedef kitle ile ortak noktalarının altı çizilmelidir.

marka konumlandırma

@pasja1000

Dijital ekonomide marka konumlandırma konusunda en büyük rol müşterinin olmaktadır. Müşteri, marka konumlandırma sözünü değerlendirmek için teşvik edilir hatta ona yetki verilir. Dijitalin getirdiği şeffaflık sayesinde markalar yanlış vaatlerde bulunamıyor. Örneğin marka ile yaşadığımız en ufak bir problemi Twitter’a yazdığımızda bu dakikalar içerisinde yayılıyor ve markalar hemen soruna çözüm bulacaklarını iletiyor. Sosyal medya artılarına göre markalar güzel jestler yapıyor, kullanıcı yorumlarını dikkate alıyor ve çoğunluk “samimiyeti” elden bırakmıyor.

Markanın çekirdeği köklerine uygun olduğunda dış görüntüler esnek olabilir. Bunu şöyle düşünün; sayısız logo uyarlamasına sahip olmak (Google bunlara doodles diyor). MTV ve Google, markalar kadar sağlam ve esnek olmaya devam ediyor.

‘Dört P’ satmaktan ‘Dört C’ ürününü ticarileştirmeye kadar

Pazarlama karması müşteriye neyin nasıl sunulması gerektiğine yardımcı olan araçtır. Esasen dört P vardır: ürün, fiyat, yer ve tanıtım. Ürün genelde pazar araştırması yoluyla yakalanan müşterilerin ihtiyaç ve isteklerine dayalı olarak geliştirilir. Şirketler neyi (ürün ve fiyat)  sunacaklarına karar verdikten sonra nasıl sunacaklarına karar vermelidir. Şirketler ayrıca, reklam, halkla ilişkiler ve satış promosyonları gibi çeşitli yöntemlerle ürünle ilgili bilgileri hedef kitleyle paylaşmalıdır.

pazarlama karması

@Yivra

Dijital dünya aracılığı ile birbiri ile sürekli etkileşim halince olan dünyada pazarlama karması dört P; dört C (ortak yaratım, para birimi, ortak etkinleştirme ve sohbet) olarak yeniden tanımlanmalıdır. Dijital ekonomide birlikte yaratma, yeni ürün geliştirme stratejisidir. Müşterilerin birlikte yaratılması ve müşterilerin düşünce aşamasının başında bulunması sayesinde, şirketler yeni ürün geliştirmenin başarı oranını artırabilir. Dinamik fiyatlandırma ile şirketlerin tarihsel satın alma şekillerine, mağaza yerlerine yakınlıklarına ve diğer müşteri profili özelliklerine dayalı olarak farklı müşterilere farklı ücret vererek kârlılıklarını en iyi duruma getirmesi sağlanabilir.

Dijital ekonomide fiyat, piyasa talebine bağlı olarak dalgalanan para birimine benzer. Kanal kavramı da değişiyor. Paylaşım ekonomisinde en güçlü dağıtım kavramı, meslektaşların paylaşımıdır. Örneğin; Airbnb, Uber, Zipcar ve Lending Club gibi oyuncular sırasıyla otel, taksi, araba kiralama ve bankacılık endüstrilerini ekarte etmektedir.

dijital ekonomi

@The-Contributor

Terfi kavramı da son yıllarda gelişti. Bugün, sosyal medyanın yaygınlaşması müşterilerin şirketlerin mesajlarını anında yanıtlamasını sağlıyor. Ayrıca müşteriler diğer müşterilerle etkileşime de geçebiliyor. Bağlı pazarlama karması (dört C) ile şirketlerin dijital ekonomide hayatta kalma olasılıkları yüksektir. Bağlı bir dünyada önemli olan her iki tarafın da ticari olarak değer kazanmasını sağlamaktır.

Müşteri hizmetleri süreçlerinden işbirliğine dayalı müşteri hizmetlerine kadar

Satın almadan önce müşteriler hedef olarak değerlendirilir. Bir kere satın almaya karar verdiklerinde, geleneksel müşteri hizmetleri perspektifiyle kral olarak görülürler. Ayrıca müşteri odaklı yaklaşımı benimseyen şirketler, müşterileri eşit olarak görür.

Geleneksel müşteri hizmetleri hizmetinde, personel katı kurallara ve standart işletim prosedürlerine göre belirli roller ve süreçler gerçekleştirmekten sorumludur. Dijital bir dünyada işbirliği, müşteri hizmetleri başarısının anahtarıdır. İşbirliği, şirketler müşterileri self-servis tesisleri kullanarak sürece katılmaya davet ettiğinde gerçekleşir.

Daha önce blogumuzda yer verdiğimiz Geleneksel Pazarlama, Dijital Pazarlamaya Karşı… yazımızın da ilginizi çekeceğini düşünüyoruz.

Kaynak

Paylaşmayı unutmayın.

İlgili Sayfalar