Franchise İşi İçin Pazarlamada 8 Püf Nokta

Franchise

Paylaşmayı unutmayın.

Franchise İşi İçin Pazarlamada 8 Püf Nokta – Franchising, tek kelime ile isim hakkının belirli bedel karşılığında fakat, markanın tüm kullanım koşullarına uyacak şekilde şatışının yapılmasıdır. İlk olarak dünya genelinde 1863 yılında üretimin yaygınlaşması için Singer firmasının marka değerini paylaşması ile başlamıştır Franchise işi. Türkiye’de ise Franchise sistemi, 1980 yılında ülkeye giren McDonald’s markası ile ortaya çıkmıştır. Bütün dünya genelinde en fazla kullanılan franchise sektörü fast-food sektörüdür.

Franchise, temelde iki öğe üzerine kuruludur. Bunlar sistem ve disiplindir.

Sistem: Franchise uygulanacak marka, kalite ve hizmet alanında başarıya ulaşmış bir isim olmalıdır. Maddi olarak büyük gelir giderlerine hazır olunmalıdır bu sistem uygulanırken.

Disiplin : Bir ürünü kurumsal yapan unsur, marka dizaynıdır. Bütün marka alanlarında belirlenen koşullara göre bir disiplin işletilmesi esas koşulmuştur.

Franchise İşi İçin 8 Püf Nokta :

Online Reklam

İnternet üzerinden çevrimiçi unsurlar ile birlikte sosyal ağları kullanarak markanın yayılması sağlanmalı. Müşterilere sürekli olarak güncel bilgiler ulaştırılmalıdır.

Blog

Firma ile ilgili bilgi paylaşımının yapılacağı, çalışanların sağlıklı şekilde bilgi akışının sağlandığı bir blog açılmalıdır.

Basım Yayınları

Basım yayınları ya da yazılı somut unsurlar ile belirli aralıklarla marka hakkında ilgi çekici paylaşımlar yapılarak markanın çekiciliği artırılmalıdır.

Satış Politikası

Satış politikası bir nevi promosyon kampanyalar ile satışı yükseltmeyi içermektedir. Bir tane alana, ikincisi yüzde elli indirimli gibi ilgi çekici sistemler oluşturulmalıdır.

@eifranchise.com

Topluluk Hizmetleri

Sosyal projeler ile içiçe olmayı içeren topluluk hizmetleri, toplum yararına olan bütün projelerde yer alarak tanıtıcı adımlar atmayı kapsamaktadır.

Sponsor Etkinlikleri

Bir markayı bölgesel ve ulusal çapta geniş bir ürün haline getiren durumlardan biriside etkinlikleri düzenlemek ya da kültürel faaliyetlere sponsor olarak ismin reklam edilmesine zemin hazırlamaktır. Belirli yaş gruplarına yönelik onların takdirini toplayacak eğlenceler düzenlenmelidir.

Ticaret Odalarına Katılım

Pek çok firma ilk ortaya çıktıkları zaman, yerel ölçekte hizmet vererek, markanın büyümesine yardımcı olan destekleyici ticaret odalarına yönelmektedir. Bu odalar ulusal ve uluslararası ölçekte düzenlenen çeşitli fuar ve aktivitelere katılmayı sağlayarak, firmanın tanımmasına destek olmaktadır.

@dwtmandalina.com

Araştırıcı

Araştırıcının temel işlevi, hizmet veren diğer sektörleri ve bu sektörlerden yararlanan hizmet tüketicilerini takip ederek bilgi toplar. Artı ve eksi yönleri belirleyerek firmanın gelişmesi için fikirler üretmeye çalışır.

Paylaşmayı unutmayın.

İlgili Sayfalar