Dijital Çağda Markanın Rolü

Paylaşmayı unutmayın.

Markalar dijital çağın gerçekliğine inanıp tasarımlara yansıttıkça her geçen gün daha ilginç ürün veya hizmetlerle karşılaşabiliyoruz. Başkalarına göre daha yavaş bir hız yapan ya da hız yapamayanlar, eski moda ve ilgisiz olarak gözümüze daha da çok çarpıyor. Pek çok sektörde statüko bozulduğundan sürekli olarak dijitalleşmenin zorluğunu da gözlerimizin önüne seriyor.

Dijital dönüşüm çağımızda, markaların sürekli olarak evrim geçirme ihtiyacını etkileyen bir dizi faktör bulunmaktadır. Aynı zamanda teknolojik yeniliklerin ötesinde, sosyal medya hedef kitleye ulaşmada etkin rol oynadı.

Şimdi bu faktörlere bir göz atalım!

Sınırlı Alan

sınırlı alan kullanımı

@StockSnap

Bir markanın kendisini ifade edebileceği alanın sadece küçük bir ekranla sınırlı olduğunu hayal edelim. Böylelikle marka için tasarım kavramı, kullanıcı merkezli ve daha görsel zenginlik haline gelmiş olurdu. İnografik ve simgelerin birleştirilmesi, Kullanıcı Arayüzü Tasarımı (UX) ve Kullanıcı Arabirimi (UI) ile karşımıza çıkar. Şimdiye gelindiğinde ise grafik tasarım alışkanlığı yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Sürekli gelişen dijital tasarım ortamını güncellemek artık daha da kolay ve marka için etkili bir hale gelebiliyor.

Yeni Ekosistemler

dijital dünya

@StockSnap

Programatik reklam dünyasından gelen tasarım ajansları, web siteleri veya dijital kampanyalar oluşturuyorlar. Dijital ajans firmaları ise başlangıçta tasarım ve stratejik markalaşma geçmişinden gelmemekle birlikte, dijitalin gücünü ve etkilerini sunarak müşterileri onlarla çalışmaya ikna etmeyi daima başarırlar.

Dijitalize ajansların  katma değerlerinin diğer ajanslara oranla yüksek olması doğal bir sonuçtur. Bu da reklam dünyası için ciddi anlamda bir paradigma kaymasına neden olacaktır.

Pazarın Olgunluğu

strateji oluşturmak

@rawpixel

Pazar olgunluğu geliştiğinde marka sahipleri için stratejiler daha zorlu ve çetin olabiliyor. Hal böyle olunca pazarda çevikliği arttırmak için yaratıcılık konusunda daha da çok kaynak arıyorlar. Pazar olgunluk seviyesine geldiğinde iş bitmiyor, tam tersi asıl iş yeni başlamış oluyor.

Tutarlılık 

tutarlılık

@TuendeBede

Tutarlılık, uzun yıllardır marka yaratmada anahtar kelimelerden birisi olmuştur. Eğitime ve birçok insanın düşüncesine de işlenmiştir. Tamamen değişmiş olan statik sistemlere ve kurallara daima sıkı sıkıya bağlıdır. Dijital alan ve multisensör fonksiyonlara sahip pazarlama kanallarında, tutarlılık için modüler bir sistem geliştiğini görebiliyoruz. Tutarlılık, temsil edilen bir markanın amacını korumaya yardımcı olacak yapı taşları ve unsurlar oluşturur.

Eğilimleri Tanıyabilme

trendleri takip etmek

@stux

Teknoloji sektöründeki mevcut pazara baktığımızda birkaç trend hemen fark edilir. Bunlardan biri, akıllı telefonların kullanımının artması nedeniyle mobil veri trafiğinin yükselişidir. Stratejik bir araç olarak bu yükseliş ile ilgili içerikler her zamankinden daha etkili olabilir. Müşteriyi merkez odağı olarak kullanmak her zaman etkili olmuştur.

Dijitalize Olabilmek İçin…

Yol 1: Müşteri Yolculuğu

Müşteri yolculuğunda tüm olası adımları belirlemek, bir müşterinin bakış açısından yani empati yaparak bakabilmek önemlidir. Bu, müşteri memnuniyetini artırmaya daima yardımcı olur ve benzersiz marka vaadinizin kendisini kanıtlamasına olanak tanır.

müşteri memnuniyeti

@Wokandapix

Müşteri yolculuğu yalnızca pazarlama ve iletişim ile kalmayıp, kontrol edilmesi daha zor olan diğer faktörlerden de etkilenir. Bir satış elemanının rolü, sosyal medyanın etkisi, çevre, arkadaşlar ve ailenin görüşleri önemli roller oynamaktadır.

Yol 2: Şirket Yolculuğu

Müşteri yolculuğunun harici bir anlam taşıdığı yerde, şirket yolculuğu daha içsel bir anlam ifade eder. Bu yol, organizasyon içinde var olan süreçleri gösterir ve müşteri yolculuğuna bağlanmak için hangi adımların gerektiğini bizlere gösterir.

@patricksommer

Müşteri yolculuğunda ne yazık ki görünmeyen iç engeller var. Genellikle, müşteri yolculuğundaki boşluklar hızla kapatılabilir ancak şirket yolculuğundaki boşluklar genellikle unutulup açık bırakılır. Birçok şirket ve kuruluş için yeni bir yol seçmek kolay değildir. Bu sebepten ‘nereden’ başlamak gerektiği konusu önemlidir.

Organizasyon için daima cesaret, ikna ve coşku gereklidir. Eğer bu tür durumlar mevcut ise dolambaçlı yollar olmadan, hedefinize daha düşük bir maliyetle ulaşabilirsiniz. Böylelikle doğrudan müşteri iletişimini geliştirecek ve akıcı trafikten dolayı daha yüksek bir etkinlik seviyesi elde etmeniz markanızın dijitalize olmasını tetikleyecektir.

Kaynak

Facebook Yorumları
Ne düşünüyorsun?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Paylaşmayı unutmayın.

İlgili Sayfalar