Pazarlama ve Satış – Birbirine Karıştırmayın!

Paylaşmayı unutmayın.

Pazarlama ve Satış – Birbirine Karıştırmayın! – Pazarlama ve satış iş dünyasında birbirine çok karıştırılan iki terimdir. Özellikle işe alım süreçlerinde ve başvurularda görev tanımı gereği bu iki kavramın ayrımı yapılabilmeli. Bugün pek çok şirkette satış ve pazarlama tek bir departman altında çalıştığı için bazı profesyoneller dahil pek çok insan satış ve pazarlamanın aynı şey olduğunu sanıyor. Birbiri ile temas halinde olsalar da aslında birbirlerinden farklı disiplinlerdir.

Pazarlama ve Satış – Birbirine Karıştırmayın!

Pazarlama Nedir?

pazarlama-ve-satis-birbirine-karistirmayin!
unplash.com

Pazarlama ürün piyasaya çıkmadan başlayan ve ürün satıldıktan sonra da devam eden uzunca bir süreçtir. Ürünün/hizmetin üretimi, fiyatlandırılması, reklamı, ambalajlanması ve tüketiciye ulaşabilecek noktaya getirilip pazara sunulması bu sürece dahildir. Pazarlama, markanın ya da kurumun, piyasaya sunacağı ürünle pazardaki müşterinin ilgisini nasıl çekebileceğine odaklanır. Gerekli gördüğü noktalarda yeni pazarlara açılır, tüketici kitlesini genişletmeye çalışır. Bunu yaparken elindeki müşteri potansiyelini de korur. Daha açık bir ifadeyle pazarlamanın odağında müşteri vardır.

Satış Nedir?

pazarlama-ve-satis-birbirine-karistirmayin!
pixabay.com

Satış, pazarlama faaliyetlerinin, pazarlama sürecinde geliştirilen stratejilerin anlamını bulduğu son noktadır. Tüketiciye ‘’evet’’ dedirtip onu ürünü almaya ikna etmektir. Pazarlama uzun bir süreçken satış, ürünün satıldığı andır. Bu noktada önemli olan ürünün müşteriye sunulma şeklidir. Buradaki servisin ardından müşteri bir bedel karşılığında ürünü/hizmeti satın alır.

Pazarlama ve Satış Arasındaki Temel Faklılıklar Nelerdir?

pazarlama-ve-satis-birbirine-karistirmayin!
unsplash.com

Pazarlama ve satış arasındaki farklılıklar bu alanlarda çalışan insanların görev tanımlarını da değiştirir. Onlar için durmaları gereken yeri bilmeleri, süreçte kendilerini doğru konumlandırmaları ve buna göre aksiyon almaları oldukça önemlidir. Sonuç olarak pazarlamacı bir süreç yönetiyorken satışta çalışan kişinin görevi ürünü sattığı noktada sonlanır. Ürünü satabilmek satıcının işini bitirir ama pazarlamacı mevcut potansiyeli korumak ve sürdürmek adına ürünü ve müşteriyi satıştan sonra da takipte kalır. Üretiminden pazar araştırmasına, reklamdan müşteri portföyüne uzanan süreçte satıcının çabası sadece ürünü satmaya yöneliktir. Arka plandaki bütün bu süreç satıcının ürünü satabilmesi için işler.

Ayrıca pazarlamacı pazardaki ihtiyaçları belirler, gerekli gördüğü noktalarda sunduğu hizmetle ya da ürettiği ürünle ihtiyaç yaratır. Bütün pazarlama dataları ve müşteri analizleri bu konuyla alakalı doğru tespitleri yapabilmek içindir. Buradaki doğru tespitler pazarlamacının dolayısıyla markanın aksiyon almasını sağlar. Bu noktada satıcı ise müşterinin ihtiyacına cevap verir.

Müşterinin ilgisini çekmeyi başarabilmiş pazarlamacıdan sonra iş satıcıya düşer. Satıcı müşteriye gidilecek en spesifik ve kesin yolu bulup ürünün ekonomik bir birimde karşılığını alır.

Sonuç itibariyle:

Şunu kabul etmeliyizki pazarlama, satış aşamasını da kapsayan bir süreçtir. Ama bu demek değildir ki satış parçası olduğu bu  süreçte yeri doldurulasıdır. Son derece stratejik şekilde yönetilmesi gereken satış süreçleri telafisi daha zor dolayısıyla daha kritiktir. Pazarlama sürecinde değişikliler yapmak, süreci yeniden yapılandırmak, farklı yollara başvurmak mümkünken satışta olay müşterinin ‘’hayır’’ demesiyle biter. ‘’Hayır’’dan öncesinde alınan risklerin ve yapılan hesapların pek bir önemi kalmaz. Bu noktada pazarlama departmanı başka bir çözüm üretmek üzere yeniden harekete geçmek durumunda kalır.

Paylaşmayı unutmayın.

İlgili Sayfalar