Pazarlama İletişimi – Nedir ve Stratejileri Nelerdir?

Paylaşmayı unutmayın.

Pazarlama İletişimi – Nedir ve Stratejileri Nelerdir? – Pazarlama iletişimi markaların pazarlama süreçlerinin temel parçasıdır. Markanın kendi pazarıyla/müşterisiyle iletişmek için kullandığı bütün ağlar, mesajlar ve medya pazarlama iletişimine dahildir. Burada iletişim reklamdan, doğrudan pazarlamaya, markalaşmadan ambalajlamaya, müşteriye yapılan satış sunumuna, yeni ürün geliştirmeye hatta pazar araştıma datasına kadar uzanır. Yani düşünülenin aksine sadece reklam ve halkla ilişkileri kapsamaz, pazarlamanın dahil olduğu bütün süreçleri kapsar.

Değişen dünya, değişen talepler ve buna bağlı olarak halihazırdaki iletişim olanakları müşteri iletişimini de attırmıştır. Markaların kendi özellerinde bu iletişimi sağlayacak bir departmana ve alanda yetkin çalışanlara ihtiyacı vardır. Aslında pazarlama iletişiminin önemi de bu ihtiyaçtan kaynaklanır.

Pazarlama İletişimi – Nedir ve Stratejileri Nelerdir?

Stratejileri Nelerdir?

pazarlama-iletisimi-nedir-ve-stratejileri-nelerdir?
@pixabay

Pazarlama iletişimi temel iki strateji ile hareket eder. İlk önce markanın ürünü/hizmeti özelinde bir talep yaratır sonrasında bu talebi sürdürmeye çalışır. İkincil olarakta markanın satış döngüsünü kısaltmak için uğraşır. Elbette bir ürün/iş için yeniden talep yaratmak üstelik bunu sürekli kılmaya çalışmak kolay bir iş değildir. Bu süreçte markanın ve hizmetin toplum içinde yeniden konumlanması gerekir. Üstelik sadece iletişim çabası göstermekte bu süreç için yeterli değildir. Ürünün fiyatı ve dağıtımı da oldukça önemlidir. Satış döngüsünü kısaltmak müşterinin en kısa sürede tanımlanıp hizmete erişmesine yardımcı olmak demektir. Bunun için ilk önce müşterinin ve potansiyel müşterinin satın alma sürecini öğrenmek gerekir. Bu ayrıca satış döngüsünün aynı müşteri özelinde süreklilik kazanmasını da sağlar.

Yani; şirketlerin pazarlama iletişimi yapan ekipleri pazarlama ve satış süreçlerini hızlandırmaya ve geliştirmeye yönelik çaba sarf ederler. Bazı yeni/ alışılagelmemiş ürün ve hizmetlerde ise aynı ekip kurduğu iletişim ile eldeki işi müşteriye sunmaya odaklanır. Ürün hakkında bildiklerinden ilgili olanları alıcıya ulaştırır.

Pazarlama İletişiminde Sosyal Medya

pazarlama-iletisimi-nedir-ve-stratejileri-nelerdir?
@pixabay

Sosyal medyanın markaların pazarlama süreçlerine olan etkisi büyüktür. Kimi zaman markalar sadece sosyal medya üzerinden yürüyen reklam ve pazarlama süreçleri oluşturmayı bile tercih ediyor. Her türlü hedef kitleye dahil olabilecek milyonlarca insanın sosyal medyada bir arada olduğunu göz önünde bulundurursak pazarlama iletişiminde müşteri beklentilerini ölçmek, ürüne talep yaratmak konusunda sosyal medyanın oldukça ekili olduğunu söyleyebiliriz. Sonuçta pazarlama iletişimi için strateji belirlemek bir yerde iletişimin hangi yolla gerçekleştirileceğine de stratejik şekilde karar vermek demektir. Markanın sosyal medyadaki güçü müşterideki etkisi bağlamında değerlendirildiğinde oldukça strajeik bir rol oynar.

Sonuç olarak:

Pazarlama iletişimi markaları ve markalar arasındaki rekabeti etkiler. Bu ieltişim ile her türlü fırsat değerlendirilmeli, analizler yapılmalı, yeni planlar kurulmalı ve bunlar müşteri odaklı olmalılar.

Pazarlamanın bütün süreçlerinin dahil olduğu pazarlama iletişimini anlamak için ilk önce pazarlamanın teoride ve sahada ne demek olduğunu anlamış olmak gerekir.

Paylaşmayı unutmayın.

İlgili Sayfalar