İnsanoğlu Zekada En Yüksek Noktaya Ulaştı Mı?

Paylaşmayı unutmayın.

Geçmişten bugüne kadar insan zekasının sınırlarını ve seviyesini belirlemek için çok çeşitli testler yapılmıştır. Zekanın seviyesini ölçmek için yapılan zeka testi ilk olarak 100 yıldan daha önce icat edilmiştir. İlk icat edildiği zamanlara göre testi yapan insanların zekaları kültürel olarak çok gelişmiş bir seviyeye ulaşmıştır. Ancak zekada en yüksek noktaya ulaşıp ulaşmadığımız sorusu gizemini koruyor.

Doğru bilinen bir yanlış ise IQ testlerinin insan beyninin sınırlarını ölçmesidir. IQ, zekayı geliştiren kültürü ölçmektedir. Zeka ise gelişen ve sürekli olarak değişen koşullara bağlı olarak üst seviyelere doğru çıkmaktadır.

Flynm etkisi olarak bilinen yeni bir araştırma türüne göre insanlık zeka anlamında bir yavaşlama ritüeline girmiş durumda. Entelektüel olarak bir zirve görülmüş olduğu pek çok araştırmacı tarafından kabul edilmektedir.

Zekanın Antik Kökeni

İlk çağlarda insanların boyu, günümüzdekinin 3’te 1’i boyutundaydı. Pigme olarak adlandırılan insanlar, beyinlerini işlevsel olarak kullanabilmeleri için enerjilerinin %30’luk kısmını kullanmaları gerekmekteydi. Bu oran modern insanlara oranlandığı zaman artmış durumdadır. Gün geçtikçe artan kültürel ve bilimsel faaliyetler neticesinde zeka kullanımı daha yoğun hale gelmiştir. Beynin potansiyelinin daha aktif şekilde kullanılmasının sebeplerinden birisi de insanların yerleşik hayata geçerek gruplar halinde yaşamalarıdır.

@nicolasbordas.fr

Günümüzde sosyla ortam ve sosyal ilişki eksikliği rencide edici bir durum iken, bu durum ilk insanlar için bir ölüm kalım durumunu simgeleyecek kadar önemliydi. Şu an insanların bir arada sosyal bir şekilde yaşamaları zorlaşmıştır. Çünkü farklı özelliklerdeki kişilerin, farklı beğeni ve ihtiyaçlara sahip olmaları, birbirlerine karşı daha az tahammüle sahip olmalarına sebep olmuştur. Fakat geçmişte atalarımızın böyle bir durumu söz konusu değildi. Herkes birbirinin eksiğini gidererek, zaten kısıtlı olan kültürel birikimi kullanarak, birlikte iş gücü yaratmaya çalışmışlardır. Bu durum ise onların hayatta kalmalarının ön koşuludur.

IQ Testleri Bize Ne Söylüyor?

Pek çok akademisyen tarafından eleştirilen IQ testleri, genel olarak zekanın kullanılma potansiyelini ortaya koymaktadır. Bundan 400.000 yıl önce ortalama olarak beynim 1.200 metreküplük kısmı kullanılmaktaydı. Dönemin şartları göz önüne alındığında çok pasif bir şekilde sadece hayatta kalabilmek için gerekli olan fizyolojik ihtiyaçların yerine getirilmesi için kullanılmaktaydı. Bu durum günümüze gelene kadar ciddi oranda değişmiştir. Ortaya konan icatlar, keşfedilen yeni yerler, vücuda alınan vitaminleri değişkenlik gösteren gıdaların insanların biyolojik gelişimine etkileri olumlu olmuştur. Modern çağa yaklaştıkça insan beynide kronik olarak değişime uğramıştır. Günümüzde yeni doğan bir bebeğin beyni ortalama 850 gram civarındayken, beynin işlevleri farklı loblara ayrılarak gelişimini devam ettirmektedir.

@techapeek.com

IQ testleri son dönemlerde özellikle 20.yy’ın başlarında psikologlar tarafından çok fazla araştırılmaya başlanmıştır. Günümüze yaklaştıkça testlerdeki puanlarda 25 puanlık bir artış ortaya çıkmıştır. Bunun sebebi ise etkileşimin teknoloji sayesinde yoğunlaşmış olması, TV’lerin ve telefonların kullanımının artmasıyla bilgi akışının hızlanmasıdır. Bu kullanım neticesinde insan zekası maruz kaldığı işlemlere oranla kapasitesinin doruklarına ulaşmıştır diyebiliriz. Ancak zekada en yüksek noktaya hala ulaşmış değiliz.

Facebook Yorumları
Ne düşünüyorsun?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Paylaşmayı unutmayın.

İlgili Sayfalar